ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

ชิโต

11

ชินโตเป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญต่อพิธีกรรม

และงานของกลุ่มชน พิธีกรรมที่สำคัญมีดังนี้คือ

1. พิธีฉลองเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วง หรือ นิอินาเมะ ไซ (Niiname - sai) ซึ่งตรงกับวันที่ 23 พฤศจิกายน ในวันนี้แต่เดิมพระจักรพรรดิ์ของญี่ปุ่นทรงเป็นผู้ทำพิธีโดยเซ่นไหว้ด้วยผลไม้และผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวในครั้งแรก แต่ปัจจุบันนี้นิยมกระทำตามท้องถิ่นต่าง ๆ ในระหว่างเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน โดยเน้นหนักไปในลักษณะที่เป็นเทศกาลขอบคุณ

    นอกจากนี้พิธีฉลองเก็บเกี่ยวพืชผลแล้ว ยังมีพิธีกรรมอื่น ๆ อีก คือ พิธีบูชาวิญญาณ บรรพบุรุษและพิธีบูชากามิในธรรมชาติ เวลาประกอบพิธีกรรมเหล่านี้เท่ากับว่าเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์อยู่ ใกล้ชิดกับกามิมากที่สุด ดังนั้นมนุษย์จะต้องชำระมลทินทางกายและใจเพื่อให้เป็นกายที่บริสุทธิ์ มลทินเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่ มลทินหรือความชั่วทั้งหลายนี้ไม่ใช่ผลผลิตจากการกระทำของมนุษย์ แต่มาจากอำนาจของวิญญาณชั่ว ยิ่งไปกว่านั้นเชื่อกันว่า บุคคลที่มีมลทินไม่ว่าตนเองจะสังเกตเห็นหรือไม่ก็ตาม มลทินนั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากความตาย ถือกันว่าเป็นมลทินที่หนักมากสามารถแพร่ต่อไปยังคนและชุมชนได้ และถ้าคนหนึ่งคนใดออกไปจากชุมชน มลทินจะติดคน ๆ นั้นไปยังชุมชน อื่นด้วย มลทินโลหิตจัดว่าเป็นมลทินที่หนักมากที่สุด ดังนั้นเวลาประกอบพิธีกรรมจะต้องชำระล้างบาปก่อน และนี้คือที่มาของพิธี ชำระล้างบาป

2. พิธีชำระล้างบาปเพื่อให้บริสุทธิ์ (Purification) มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ

ขั้นที่ 1 พิธีเตรียมตัวให้บริสุทธิ์ (Preliminary purification) หรือ เกสไซ (Kessai) เป็นการเตรียมตัวให้บริสุทธิ์ก่อนประกอบพิธี เพื่อชำระล้างมลทินทางกายโดยไม่รับประทานอาหารและชำระล้างร่างกายให้สะอาด การชำระล้างมลทินนี้เรียกว่า พิธีมิโซกิ (Misogi) เพื่อชำระตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ล้างมลทินออกไป ต้องรักษาข้อห้ามที่กำหนดไว้ในชีวิตประจำวันก่อนที่จะประกอบพิธี การปฏิบัตินี้เรียกว่า อิมิ (Imi)

ขั้นที่ 2 พิธีชำระล้างให้บริสุทธิ์ (Purification) หรือ ฮารัย (Harai) เป็นพิธีชำระล้างมลทินและบาปข้างใน ประกอบพิธีโดยนักบวช ซึ่งนักบวชนั้นประกอบพิธีนี้โดยแกว่งไม้กายสิทธิ์เหนือศีรษะหรือเหนือวัตถุสิ่งของที่ต้องการชำระ

ขั้นที่ 3 พิธีถวาย (Dedication) เมื่อคนหนึ่งคนใดผ่านพิธีชำระข้างต้นมาแล้วทั้งกายและใจเขาพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในพิธีถวายสิ่งของและการอุทิศตน เขาจะถวายกิ่งไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของการเก็บเกี่ยวครั้งแรก ต่อมาถวายข้าว เหล้า และอาหารต่าง ๆ พิธีของชินโตเป็นพิธีที่ต้อนรับกามิจึงมีการแสดงดนตรีและการเต้นรำด้วย แล้วต่อมาจึงมีการอธิษฐาน พิธีทั้งหมดประกอบด้วยการสรรเสริญ การวิงวอนของการพิทักษ์รักษา และขอพระพรสำหรับชีวิตปัจจุบัน ปกติจะมีการอ่านคำอธิษฐานซึ่งมีสำนวนโวหารที่ประณีตงดงาม จึงเชื่อกันว่าถ้อยคำแบบนี้มีพลังอำนาจพิเศษที่จะทำให้กามิแห่งถ้อยคำให้พรมนุษย์ตามที่ปรารถนา

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ