ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

ชิโต

12

        พิธีของชินโตมีจุดประสงค์ เพื่อชำระตนให้บริสุทธิ์และเป็นการแสดงความเคารพนับถือต่อกามิ เพราะว่าสำหรับกสิกรแล้ว กสิกรรมเป็นการปฏิบัติภายใต้เจตนาของกามิ และบนแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ของกามิ มลทินทางกายและใจของมนุษย์เป็นตัวกีดขวางเทพเจ้าที่จะลงมาสู่โลกมนุษย์ แต่ปัจจุบันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม คนส่วนใหญ่เมื่อเข้าร่วมพิธีไม่ค่อยรักษาข้อห้าม ยกเว้นพระ แต่คนญี่ปุ่นยังคงรักษาความคิดเกี่ยวกับมลทินอยู่ในหลายด้านของชีวิต เช่น เวลาเข้าไปในศาลเจ้า ทุกคนต้องล้างมือและปากที่หน้าประตูศาลเจ้าก่อนเข้าไป หรือเวลาไปพิธีศพมา พอถึงบ้าน ก่อนที่จะเข้าบ้าน ต้องรดเกลือที่ร่างกายเสียก่อนเพื่อชำระมลทินความตาย

         ปัจจุบันนี้พิธีบูชากามิ พระจะเป็นผู้ประกอบพิธีเท่านั้น แต่บางทีพระไม่มีส่วนร่วม แต่จะจัดทำพิธีขึ้นมาโดยชาวบ้านเท่านั้นเรียก "มัตซูริ" (Matsuri) ซึ่งมัตซูรินี้มี 2 นัยที่หนึ่งเป็นการ ปฏิบัติเฉพาะตนด้วยความรักและศรัทธาที่มีต่อกามิ และเป็นการปฏิบัติที่กระทำจนเป็นกิจวัตรประจำวัน ทั้งนี้ด้วยความเชื่อที่ว่าจะเกิดศิริมงคลแก่ตนเอง นัยที่สองเป็นเทศกาลรื่นเริงที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณกามิพิธีนี้จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมาชมกันมากมาย มีขบวนแห่ที่ชายหนุ่มหลายคนร่วมเดินด้วยกัน พิธีกรรมที่จัดขึ้นมาในเทศกาลนี้จะจัดให้มีชีวิตชีวามาก เพราะเชื่อกันว่ากามิจะออกไปจากศาลเจ้าและมาหามนุษย์เพื่อให้กำลังใจ มัตซูริส่วนมากนิยมจัดกันในฤดูร้อน มีขบวนแห่และการเต้นรำที่หลายคนเข้าร่วม

        เนื่องจากภูมิประเทศของญี่ปุ่นมีภูมิอากาศตามฤดูที่แตกต่างกันมาก ในฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้สีต่าง ๆ เช่น ซากุระ จะบานทั่วทั้งประเทศ และสีเขียวของกิ่งไม้ต่าง ๆ จะสีสดมากในฤดูร้อน ภายใต้พระอาทิตย์ที่ส่องแสงอย่างรุนแรงและเมฆที่มีสีขาวและหนา มัตซูริจะถูกจัดขึ้นมาอย่างตระการตา ในฤดูใบไม้ร่วงภูเขาจะเปลี่ยนสี และต้นข้าวจะออกรวงสวยงาม ในฤดูหนาว อากาศใสและมีหิมะปกคลุมประเทศ

        ปัจจุบันในประเทศญี่ปุ่นยังมีประเพณีเหล่านี้อยู่ แต่คนส่วนมากไม่รู้ความหมายของมัตซูริเพียงแต่เข้าไปเล่นสนุกสนานเท่านั้น หรือบางคนอาจไม่สนใจเลยก็มี แต่สาเหตุที่ประเพณีเหล่านี้ยังมีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเพราะมีคนพยายามรักษาไว้ เพราะเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สองพันปีก่อน และเป็นพื้นฐานที่ลึกซึ้งของวัฒนธรรมญี่ปุ่นจริง ๆ เป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ และยังมีอิทธิพลต่อจิตใจของชาวญี่ปุ่นอยู่

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ