ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

ชิโต

13

นอกจากพิธีกรรมตามที่กล่าวมาแล้วยังมีเทศกาลต่าง ๆที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรม มีดังนี้ คือ

1. วันปีใหม่ หรือ โขกัตสี (Shogatsu) เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ทำให้เกิดพิธีชำระล้างสิ่งสกปรก แต่เดิมมาตรงกับเดือนกุมภาพันธ์โดยนับตามปฏิทินจันทรคติ แต่ปัจจุบันฉลองกันตั้งแต่วันที่ 1-6 มกราคมของทุกปีเป็นวันแห่งการชำระล้างสิ่งสกปรก เช่น บ้านเรือน ร่างกาย และจิตใจ ในวันนี้ทุกคนรื่นเริงแจ่มใส มีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษด้วยอาหารพิเศษ และนิยมไปเคารพกราบไหว้ตาม ศาลเจ้าเพื่อขอพรในวันนี้ พอสิ้นสุดเทศกาลก็จะมีการนำพกเครื่องตกแต่งในวันปีใหม่นี้มาเผาในกองเพลิง

2. วันหลังจากปีใหม่ หรือ โกโชกัตสึ (Koshogatsu) มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าวันปีใหม่ตกประมาณวันที่ 15 มกราคมของทุกปี ในวันนี้จะมีการจุดไฟเพื่อต้อนรับกามิที่ทำให้มนุษย์มีข้าวกินในแต่ละปี จึงมีการเฉลิมฉลองเพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ

3. เทศกาลตุ๊กตา ( Doll Festical) หรือ ฮีนะ มัตซูริ (Hina matsuri) ประมาณวันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี วันนี้เป็นวันรื่นเริงของเด็กหญิงเพราะจะมีการตบแต่งตุ๊กตาอย่างสวยงามด้วยชุดพิธีการในสมัยโบราณ ครอบครัวที่มีลูกสาวจะมีการเลี้ยงฉลองเพื่อแสดงถึงความยินดีต่อการเติบโต ในวันนี้จะมีการดื่มเหล้าสาเกเพื่อเป็นการอวยพรในความสำคัญของเทศกาลนี้มีจุดดีตรงที่ยกย่องเพศหญิง แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและการให้กำลังใจเพศหญิงซึ่งต่อไปจะต้องเป็นหลักในการดูแลลูก

4. เทศกาลดอกไม้ (Flower Festival) หรือ มัตซูริ ( Hana matsuri) ประมาณวันที่ 8 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่มีการปีนเขาเพื่อไปกินและดื่มร่วมกัน จะมีการเก็บดอกไม้แล้วนำกลับบ้าน เชื่อกันว่าวันนี้กามิแห่งภูเขาจะมาปรากฏตัว และเป็นวันแห่งการต้อนรับกามิแห่งธัญญาหาร ( ซึ่งคล้ายกับแม่โพสพของไทย) ในวันนี้จะฉลองด้วยการดื่มชาหวาน

5. วันเด็กชาย (Boys' Day) หรือ ทันโก โน๊ะ เซ๊กกุ (Tango no sekku) ประมาณวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันที่ครอบครัวแสดงความยินดีและให้ความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็กชายในตระกูล จุดประสงค์หลักของวันนี้เพื่อลดความรุนแรงและความอาฆาตแค้นในจิตวิญญาณของเด็กผู้ชาย และเป็นการย้ำเตือนให้มีความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย