ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

อารยธรรมอินเดีย

โดย ดร.สุนันทา ฟาเบรอ

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ
อารยธรรมอารยัน
อารยธรรมสมัยคุปตะ
อารยธรรมสมัยสุลต่านเตลฮีและสมัยราชวงศ์โมกุล
สมัยตะวันตกเข้าสู่อินเดีย

             อนุทวีปอันเป็นที่ตั้งของประเทศอินเดียถือเป็นอนุทวีปที่ปิดแห่งหนึ่งของ ยูเรเซีย เพราะมีพรมแดนธรรมชาติกั้น คือ ทางตะวันออกมีเทือกเขาของพม่ากั้นการติดต่อกับเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ทางเหนือมีเทือกเขาหิมาลัยแบ่งแยกอินเดียจากจีน ทางตะวันตกเฉียงเหนือมีเทือกเขาฮินดูกูฏและที่ราบสูงปามีร์กั้นออกจากเอเซียกลาง ทางตะวันตกมีที่ราบสูง อิหร่านที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายยาวถึง 2,000 กิโลเมตร ก่อนที่จะมาถึงดินแดนลุ่มน้ำไทกรีสและยูเฟรตีส แต่ทางนี้นี่เองที่มีทางผ่านที่สำคัญ คือ ทางแม่น้ำกาบูล และทางช่องแคบไคเบอร์ ที่พวกศัตรูเข้ามาโจมตีอินเดีย ทางที่กองทัพม้าผู้รุกรานจากสเตปใช้นี้เชื่อมโยงกับเส้นทางสายไหมได้ ดังนั้นต่อมาจึงเป็นเส้นทางที่คณะสอนศาสนา ศิลปินและกองคาราวานของพวกพ่อค้าใช้เป็นทางถ่ายทอดอารยธรรมระหว่างตะวันออกกลาง อินเดียและจีน แต่ความสัมพันธ์ทางการค้าจากอินเดียกับประเทศอื่นมักใช้ติดต่อทางทะเล ด้วยการใช้ประโยชน์จากลมมรสุมในการเดินเรือ

            ลักษณะของคนอินเดียมีร่องรอยของหลายเชื้อชาติผสมอยู่ เริ่มตั้งแต่ชนดั้งเดิมที่สันนิษฐานว่ามาจากอาฟริกา คือ พวก Proto-Australoid ต่อมามีคนอพยพมาจากทางตะวันตก คือ พวก Paleo-Mediterranians และจากนั้นพวก Caucasoid หรือ Indo-Aryan ที่อพยพมาจากเอเซียกลางเช่นเดียวกับพวกเตอร์กและมองโกล ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงสมัยราชวงศ์โมกุลของอินเดีย

หนังสืออ้างอิง
- Altas historique. Paris : Stock.
- Burton Stein, A History of India. Oxford : Blackwell, 1998.
- Georg Feuerstein and others, In Search of The Cradle of Civilization. Madras : Quest, 1995.
- Krishna Das Rag, India : A Journey through the Ages. New York : Vantage Press, 1995.
- Sheila R. Canby, Persian Painting. London : British Museum Press, 1993.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ