ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์

ในขั้นนี้บรรดากรรมาชีพยังเป็นมวลชนที่กระจายอยู่ตามที่ต่างๆทั่วประเทศ และแตกแยกกันอันเนื่องมาจากการการแข่งขันกันเอง ความสามัคคีของมวลชนกรรมาชีพอันไพศาลและการรวมตัวของพวกเขาเองยังไม่เกิดขึ้น แต่เป็นผลแห่งการรวมตัวของชนชั้นนายทุนเวลานั้นเพื่อที่จะบรรลุจุดหมายทางการเมืองของตน ชนชั้นนายทุนมีความจำเป็นและในชั่วระยะหนึ่งยังสามารถปลุกระดมชนชั้นกรรมาชีพทั้งชนชั้นขึ้นมาได้ ดังนั้นในขั้นนี้ชนกรรมาชีพจึงไม่ได้ต่อสู้กับศัตรูของตน หากแต่ต่อสู้กับศัตรูของศัตรูตน ซึ่งก็คือต่อสู้กับเศษเดนของระบอบขุนนาง หรือ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เจ้าที่ดินและนายทุนรายย่อย ดังนั้นในยุคนี้การเคลื่อนไหวทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดจึงรวมศูนย์อยู่ในมือของชนชั้นนายทุน ชัยชนะแต่ละครั้งที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวจึงล้วนแต่เป็นชัยชนะของชนชั้นนายทุนทั้งนั้น

แต่คู่ขนานไปกับการพัฒนาของอุตสาหกรรม ชนชั้นกรรมาชีพไม่เพียงแต่เพิ่มขึ้นในด้านจำนวนคนเท่านั้น หากยังได้รวมกันเข้าเป็นกลุ่มก้อนที่ใหญ่โตขึ้น พลังของชนชั้นนี้เติบใหญ่ขึ้นทุกวันและชนชั้นนี้ก็มีสำนึกถึงพลังของตนเองมากยิ่งขึ้นทุกที เครื่องจักรได้ทำให้ความแตกต่างในการใช้แรงงานลดน้อยลงทุกที และทำให้ค่าแรงลดลงสู่ระดับต่ำอย่างเดียวกันแทบทุกแห่ง ฉะนั้นผลประโยชน์และสภาพความเป็นอยู่ของชนชั้นกรรมาชีพจึงค่อยๆเหมือนกันมากขึ้นทุกที การแก่งแย่งแข่งขันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเป็นลำดับ ระหว่างนายทุนด้วยกัน และวิกฤตทางการค้าอันเกิดจากการแข่งขันนี้ทำให้ค่าแรงของกรรมาชีพยิ่งไม่มั่นคงมากขึ้น การปรับปรุงเครื่องจักรอยู่เสมอไม่ได้หยุดหย่อนและดำเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นทุกวัน ทำให้ฐานะความเป็นอยู่ของกรรมาชีพไม่มีหลักประกันยิ่งขึ้นทุกที การปะทะกันระหว่างกรรมาชีพเฉพาะรายกับนายทุนเฉพาะราย มีลักษณะเป็นการปะทะกันระหว่างสองชนชั้นยิ่งขึ้นทุกที กรรมาชีพเริ่มตั้งสหภาพแรงงานคัดค้านนายทุนขึ้น เขาสามัคคีกันพิทักษ์ค่าแรงของตน จนกระทั่งได้ตั้งองค์การสมาคมที่มีลักษณะถาวรขึ้น เพื่อจะได้มีหลักประกันในชีวิตความเป็นอยู่ในระหว่างการต่อสู้ บางแห่งการต่อสู้ก็ได้เปลี่ยนเป็นการลุกขึ้นสู้อย่างดุเดือด

บางครั้งกรรมาชีพก็ได้รับชัยชนะ แต่ชัยชนะดังกล่าวเป็นชัยชนะเพียงชั่วคราวเท่านั้น ดอกผลที่แท้จริงของการต่อสู้ของพวกเขามิใช่ผลสำเร็จที่ได้มาโดยตรง หากเป็นความสามัคคีที่กว้างขวางยิ่งขึ้นทุกทีของกรรมาชีพ ความสามัคคีนี้ได้ขยายตัวไป เพราะเครื่องมือการคมนาคมสมัยใหม่ได้ทำให้กรรมาชีพในที่ต่างๆ สัมพันธ์ติดต่อกันดีขึ้น เมื่อมีความสัมพันธ์ชนิดนี้แล้วจึงสามารถจะนำเอาการต่อสู้แบบลักษณะท้องถิ่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกันมากมายไปสมทบกันเข้าเป็นการต่อสู้ทางชนชั้นที่มีลักษณะทั่วประเทศได้ แต่การต่อสู้ทางชนชั้นทั้งปวงล้วนเป็นการต่อสู้ทางการเมืองทั้งสิ้น ความสามัคคีดังกล่าว ชนกรรมาชีพสมัยใหม่สามารถบรรลุได้ด้วยทางรถไฟและระบบคมนาคมอื่นๆ ที่ในยุคอดีต ซึ่งถนนหนทางยังยากลำบาก คงจะต้องอาศัยเวลาเป็นร้อยๆปี

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ