ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์

ในปัจจุบันบรรดาชนชั้นที่เป็นปฏิปักษ์กับชนชั้นนายทุนนั้น มีแต่ชนชั้นกรรมาชีพเท่านั้นที่เป็นชนชั้นปฏิวัติที่แท้จริง ชนชั้นอื่นๆล้วนแต่เสื่อมลงทุกทีและสิ้นสุดไปพร้อมๆกับการพัฒนาการของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่ชนชั้นกรรมาชีพนั้นเป็นผลิตผลของตัวอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ทันสมัย

การที่ชนชั้นกลางซึ่งก็คือผู้ประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก พ่อค้าย่อย หัตถกร และ ชาวนาต่อสู้กับชนชั้นนายทุนนั้น ล้วนแต่เพื่อรักษาการดำรงอยู่ของชนชั้นกลางของพวกเขาไว้มิให้พังพินาศไป ฉะนั้นพวกเขาจึงไม่ใช่พวกปฏิวัติ หากแต่เป็นพวกอนุรักษ์ ยิ่งกว่านั้นพวกเขายังเป็นพวกปฏิกิริยา เพราะพวกเขาพยายามที่จะทำให้กงล้อประวัติศาสตร์หมุนกลับ ในกรณีที่พวกเขาจะปฏิวัติ นั่นก็เพราะว่าพวกเขาจวนจะหันเข้าสู่ขบวนชนชั้นกรรมาชีพ เมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาก็มิใช่รักษาเพียงผลประโยชน์เฉพาะของพวกเขาเอง หากแต่ต้องการรักษาผลประโยชน์ในอนาคตของพวกเขาด้วย พวกเขากำลังออกห่างจากจุดยืนเดิมของตนและมายืนอยู่บนจุดยืนของชนชั้นกรรมาชีพ

ชนชั้นกรรมาชีพจรจัดที่ไม่มีงานประจำเป็นส่วนที่เฉื่อยเนือย เหลวแหลก ต่ำต้อยที่สุดของสังคมเก่า และเป็นชนชั้นที่เป็นอันตราย บางครั้งพวกเขาก็ถูกการปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพดึงเข้าสู่การเคลื่อนไหวเหมือนกัน แต่เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ ทำให้พวกเขายอมขายตัวให้คนอื่นซื้อไปเพื่อประกอบกรรมทำชั่วที่เป็นปฏิกิริยายิ่งกว่าในหลายโอกาส

ในด้านสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชนชั้นกรรมาชีพนั้น สภาพชีวิตความเป็นอยู่แบบสังคมเก่าได้ถูกทำลายไปแล้ว กรรมาชีพไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรมากมาย ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับภรรยาและลูกๆของเขา ไม่มีอะไรที่เหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของชนชั้นนายทุนเลย การใช้แรงงานในอุตสาหกรรมเช่นปัจจุบัน การกดขี่ของทุนเช่นปัจจุบัน ไม่ว่าในอังกฤษหรือฝรั่งเศส

ไม่ว่าในอเมริกาหรือเยอรมนีล้วนแต่เหมือนกันทั้งนั้น และล้วนแต่ทำให้ชนกรรมาชีพสูญเสียลักษณะความเป็นชาติไปสิ้น กฎหมาย ศีลธรรม ศาสนา ในทัศนะของพวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นอคติของชนชั้นนายทุนที่ปิดบังอำพรางผลประโยชน์ของชนชั้นนายทุนไว้ทั้งสิ้น

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ