ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์

ชนชั้นทั้งปวงในอดีตหลังจากช่วงชิงการปกครองมาได้แล้ว มักจะทำให้สังคมทั้งสังคมขึ้นต่อเงื่อนไขการขูดรีด และมักแสวงหาความร่ำรวยดุจมหาเศรษฐีมาสู่ชนชั้นของตน ถ้าชนชั้นกรรมาชีพจะขึ้นมาควบคุมระบบการผลิตของสังคม ชนกรรมาชีพจะต้องทำลายรูปแบบการขูดรีดทั้งปวงและการถือกรรมสิทธิ์ในระบบการผลิตแบบปัจเจก ชนกรรมาชีพไม่มีอะไรของตนเองที่จะต้องปกป้องรักษา พวกเขาจะต้องทำลายทุกอย่างที่คุ้มครองและประกันทรัพย์สินส่วนบุคคลที่มีอยู่เช่นทุกวันนี้

การเคลื่อนไหวทั้งปวงในอดีตล้วนแต่เป็นการเคลื่อนไหวของคนส่วนน้อยหรือเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนน้อย การเคลื่อนไหวของชนชั้นกรรมาชีพเป็นการเคลื่อนไหวที่มีจิตสำนึกอิสระของคนส่วนข้างมากที่สุด และเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ชนชั้นกรรมาชีพอันเป็นส่วนล่างสุดของสังคมปัจจุบัน หากไม่พังทลายชั้นบนทั้งชั้นที่ประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างสังคมที่เป็นทางการแล้ว ก็ไม่สามารถจะเชิดหน้าและยืดอกของตนอย่างสง่างามได้

หากจะกล่าวในทางรูปแบบแล้ว การต่อสู้ของชนชั้นกรรมาชีพที่คัดค้านชนชั้นนายทุนนั้น เริ่มต้นจะเป็นการต่อสู้ภายในขอบเขตประเทศหนึ่ง เพราะชนชั้นกรรมาชีพของแต่ละประเทศจะต้องโค่นชนชั้นนายทุนของประเทศตนเสียก่อน

เวลาบรรยายพื้นฐานของการพัฒนาชนชั้นกรรมาชีพนั้น เราได้ค้นพบสงครามกลางเมืองภายในสังคมที่ซ่อนเร้นอยู่มาเป็นลำดับ จนมาถึงจุดที่สงครามนี้เปลี่ยนเป็นการปฏิวัติที่เปิดเผย ซึ่งในที่สุดชนชั้นกรรมาชีพจะใช้ความรุนแรงโค่นชนชั้นนายทุนและสถาปนาการปกครองของตนเองขึ้น

เราได้มองเห็นแล้วว่าจวบจนทุกวันนี้ ทุกสังคมล้วนตั้งอยู่บนความขัดแย้งและเป็นปฏิปักษ์ระหว่างชนชั้นกดขี่กับชนชั้นผู้ถูกกดขี่ทั้งสิ้น แต่เพื่อที่จะกดขี่ชนชั้นชนชั้นหนึ่งก็ต้องประกันให้ชนชั้นนั้นๆมีเงื่อนไขที่จะประคับประคองการดำรงชีวิตเยี่ยงทาสของตนไว้บ้าง ในระบอบทาสกสิกร ทาสกสิกรเคยดิ้นรนต่อสู้จนเขยิบฐานะขึ้นเป็นสมาชิกคอมมูนภายใต้การผูกมัดของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ นายทุนน้อยก็เคยดิ้นรนต่อสู้จนเขยิบฐานะขึ้นเป็นนายทุน แต่กรรมาชีพสมัยใหม่กลับตรงกันข้าม พวกเขาแทนที่จะได้เขยิบฐานะขึ้นไปตามความก้าวหน้าของระบบอุตสาหกรรม สถานะของเขากลับลดต่ำลงทุกทีจนต่ำกว่าเงื่อนไขที่จะดำรงสภาพทางชนชั้นของตนไว้ได้ กรรมาชีพกลายเป็นผู้ยากไร้ ความจนแพร่ขยายอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าการขยายตัวของประชากรและการเพิ่มพูนของโภคทรัพย์ จึงชัดเจนว่าชนชั้นนายทุนไม่สมควรที่จะเป็นชนชั้นปกครองในสังคมต่อไปอีกแล้ว และไม่สมควรที่จะตั้งเงื่อนไขวิถีชีวิตของตนมาเป็นกฎเกณฑ์ที่ครอบงำทุกสิ่งทุกอย่าง

หรือไปยัดเยียดให้สังคมต่อไปอีก ชนชั้นนายทุนไม่สมควรที่จะปกครองต่อไป เพราะว่าชนชั้นนี้แม้แต่จะประกันให้ทาสของตนมีความเป็นอยู่เยี่ยงทาสก็ทำไม่ได้เสียแล้ว เราพบว่าชนชั้นนี้จำเป็นต้องยอมให้ทาสของตนหาวิธีมาเลี้ยงทาสกันเอง แทนที่จะให้ทาสมาเลี้ยงนายทุน สังคมไม่สามารถอยู่ภายใต้การปกครองของชนชั้นนายทุนต่อไปได้อีกแล้ว พูดง่ายๆคือ การดำรงอยู่ของชนชั้นนี้เข้ากับสังคมไม่ได้อีกต่อไป

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ