ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์

เงื่อนไขมูลฐานแห่งการดำรงอยู่และการปกครองของชนชั้นนายทุน คือ การก่อรูปและการเพิ่มพูนของทุน เงื่อนไขการดำรงอยู่ของทุน คือ แรงงานรับจ้าง แรงงานรับจ้างตั้งอยู่บนพื้นฐานการแข่งขันกันเองระหว่างกรรมาชีพอย่างสิ้นเชิง ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม ซึ่งชนชั้นนายทุนสร้างขึ้น มีผลให้กรรมาชีพรวมตัวกันแทนที่ภาวะกระจัดกระจายของพวกเขาที่เกิดจากการแข่งขันกัน ดังนั้นคู่ขนานไปกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ตัวรากฐานที่ชนชั้นนายทุนอาศัยสำหรับทำการผลิตและถือครองกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ จึงถูกขุดออกไปจากใต้ตีนของชนชั้นนี้ สิ่งที่ชนชั้นนายทุนผลิตออกมานั้น ก็คือ ผู้ขุดหลุมฝังศพของชนชั้นนายทุนเอง ความพินาศของชนชั้นนายทุนและชัยชนะของชนชั้นกรรมาชีพนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เช่นเดียวกัน

1. ชนชั้นนายทุน หมายถึงชนชั้นนายทุนสมัยใหม่ซึ่งครองปัจจัยการผลิตเป็นเจ้าของเครื่องจักรเครื่องมือในการผลิตของสังคมและใช้แรงงานรับจ้างโดยจ้างลูกจ้าง พนักงาน ชนชั้นกรรมาชีพ หมายถึงชนชั้นกรรมาชีพรับจ้างสมัยใหม่ซึ่งไม่มีปัจจัยการผลิตของตนเอง ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยการขายพลังแรงงานเพื่อยังชีพ ( หมายเหตุโดยเองเกิลส์ในฉบับภาษาอังกฤษปี 1888 )

2. นั่นหมายถึงประวัติศาสตร์ที่บันทึกด้วยการเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในปี 1847 ภาวะของสังคมก่อนประวัติศาสตร์ การจัดตั้งของสังคมทั้งหมดก่อนประวัติศาสตร์ที่บันทึกด้วยลายลักษณ์อักษรนั้นแทบจะไม่มีใครรู้เลย ต่อมาฮักสท์เฮาเซนได้ค้นพบระบอบกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินของรัสเซีย เมาเร่อร์ได้พิสูจน์ว่าระบอบกรรมสิทธ์นี้เป็นรากฐานทางสังคมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของชนชาติติวตันทั้งปวง และคนทั้งหลายได้ค่อยๆค้นพบว่าหมู่บ้านชุมชนที่ใช้ระบอบกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดิน คือ เป็นเจ้าของร่วมกันนั้น เป็นรูปการในยุคสังคมดั้งเดิม หรือสมัยบุพกาลของสังคมในที่ต่าง ๆ ตั้งแต่อินเดียจนถึงไอร์แลนด์ สุดท้ายมอร์แกนยังได้ค้นพบธาตุอันแท้จริงทางเครือญาติและความสัมพันธ์ระหว่างวงศ์ตระกูลของเครือญาติที่มีต่อเผ่าชน การค้นพบอันยอดเยี่ยมนี้ได้เผยให้เห็นรูปแบบ ที่เป็นแบบฉบับของการจัดตั้งภายในของสังคมคอมมิวนิสต์บุพกาลชนิดนี้ และขณะที่คอมมูนบุพกาลนี้สลายตัวเปลี่ยนแปลงไป สังคมก็เริ่มแยกออกเป็นชนชั้นต่างๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะและเป็นคู่ขัดแย้งต่อกันในที่สุด เกี่ยวกับกระบวนการของการสลายตัวนี้ ข้าพเจ้าเคยพยายามค้นคว้าวิจัยไว้ในเรื่อง "ต้นกำเนิดของครอบครัว ระบอบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลและรัฐ" ( พิมพ์ครั้งที่ 2 สตูตท์การ์ต ปี 1886 ) ( หมายเหตุโดย เองเกิลส์ ในฉบับภาษาอังกฤษปี 1888 )

3. นายช่างในสมาคมอาชีพ คือสมาชิกที่มีอำนาจเต็มในสมาคมอาชีพ เป็นนายช่างในสมาคม แต่มิใช่หัวหน้าของสมาคม ( หมายเหตุโดย เองเกิลส์ ในฉบับภาษาอังกฤษปี 1888 )

4. ในฝรั่งเศส " คอมมูน " เป็นชื่อเรียกนครที่เกิดขึ้นใหม่ และเรียกกันมากระทั่งก่อนหน้าที่นครดังกล่าวจะสามารถช่วงชิงการปกครองตนเองในท้องที่และสิทธิทางการเมืองของ " ฐานันดรที่ 3" หรือกลุ่มสามัญชน จากเจ้าผู้ครองแคว้นมาได้ กล่าวโดยทั่วไปในที่นี้ถืออังกฤษเป็นประเทศแบบฉบับในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของชนชั้นนายทุน และ ถือฝรั่งเศสเป็นประเทศแบบฉบับในการพัฒนาทางการเมืองของชนชั้นนายทุน ( หมายเหตุโดย เองเกิลส์ ในฉบับภาษาอังกฤษปี 1888 )

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ