ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์

จากนี้จะเห็นได้ว่าชนชั้นนายทุนสมัยใหม่เองนี่แหละที่เกิดขึ้นจากกระบวนการของการพัฒนาอันยาวนาน เรียกได้ว่าชนชั้นนี้เป็นผลิตผลของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงทั้งกระบวนการและรูปแบบในวิธีการผลิตและวิธีการแลกเปลี่ยนค้าขายกัน

ในแต่ละขั้นแห่งการพัฒนาของชนชั้นนายทุนได้ประสบความสำเร็จทางการเมืองที่สอดคล้องกันติดตามมาด้วย ขณะอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าผู้ครองแคว้นชนชั้นนายทุนถือเป็นชนชั้นผู้ถูกกดขี่ พวกเขาต่อสู้กับผู้ปกครองโดยได้จัดตั้งกลุ่มที่ติดอาวุธและปกครองตนเองในคอมมูน ในบางแห่งได้จัดตั้งเป็นสาธารณรัฐที่เป็นอิสระ และในบางแห่งได้ประกอบขึ้นเป็นสามัญชน เป็นกลุ่มคนที่เสียภาษีในรัฐราชาธิปไตย ต่อมาในสมัยที่ใช้แรงงานฝีมือหัตถกรรมตามโรงงาน ชนชั้นนี้ได้กลายเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ประจันหน้ากับพวกผู้ดีในรัฐระบอบราชาธิปไตยกึ่งขุนนาง หรือรัฐในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ยังมีระบบปกครองโดยกษัตริย์ กระทั่งเป็นรากฐานสำคัญของรัฐระบอบมหาราชาธิปไตย สุดท้ายนับตั้งแต่ได้สร้างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และตลาดโลกขึ้นเป็นต้นมาชนชั้นนี้ได้ยึดการปกครองทางการเมืองมาเป็นของตน ในรัฐที่มีระบอบสภาผู้แทนสมัยใหม่จนอำนาจของรัฐสมัยใหม่เป็นแต่เพียงคณะกรรมการจัดการธุรกิจร่วมกันของชนชั้นนายทุนทั้งชนชั้นเท่านั้นเอง

ในประวัติศาสตร์ชนชั้นนายทุนเคยมีบทบาทที่ปฏิวัติอย่างยิ่ง ในที่ที่ชนชั้นนายทุนยึดการปกครองได้แล้ว ชนชั้นนี้ได้ทำลายบรรดาความสัมพันธ์แบบขุนนาง แบบพ่อเป็นใหญ่ และแบบชนบทเพ้อฝันลงไปจนหมดสิ้น ชนชั้นนี้ได้ทำลายล้างสิ่งที่ใช้จองจำกักขังชนิดต่างๆของขุนนางซึ่งผูกมัดผู้คนไว้กับผู้เป็นใหญ่อย่างสิ้นเชิง ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกันชัดเจน ไม่ต้องหลอกลวงหรือปิดบังอีกต่อไป คือ ให้อิสระหว่างบุคคลที่จะค้าขายใน"การค้าชำระเงินสด"อย่างหน้าเลือด ชนชั้นนี้ได้ทำให้ความรู้สึกที่เลื่อมใสศรัทธาในศาสนา จิตใจอันเร่าร้อนของอัศวินยุคโบราณ และอารมณ์อันอ่อนไหวของชาวเมืองที่โง่เง่าเหล่านี้กลายเป็นความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ชนชั้นนี้ได้ทำให้ศักดิ์ศรีของคนกลายเป็นลินค้าที่มีมูลค่าแลกเปลี่ยนกันได้ โดยเอาเสรีภาพชนิดที่ไร้ความละอายและเกรงกลัวต่อความชั่วมาแทนที่เสรีภาพอันมากมายที่มีอยู่เดิมจากการใช้กำลังอำนาจ สรุปแล้วชนชั้นนี้ได้ใช้การขูดรีดที่เปิดเผยไร้ยางอายอย่างโจ่งแจ้ง มาแทนการขูดรีดที่อำพรางไว้ด้วยความเพ้อฝันทางศาสนา เทพนิยาย และ การหลอกลวงทางการเมืองที่พวกกษัตริย์ และเจ้าขุนมูลนายมักใช้เป็นเครื่องมือในยุคก่อนๆ

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ