Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์

ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงปฏิเสธการปฏิบัติการทางการเมืองทั้งปวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติการทางการปฏิวัติทั้งปวง พวกเขาหวังจะบรรลุวัตถุประสงค์ของตน โดยผ่านวิถีทางสันติและพยายามที่จะแผ้วถางทางให้แก่คำสอนศาสนาคริสต์เกี่ยวกับสังคมที่ใหม่ โดยผ่านการทดลองขนาดเล็กบางอย่างที่ไม่มีทางเกิดผลสำเร็จได้ และโดยผ่านพลังของตัวอย่าง

การวาดภาพสังคมในอนาคตแบบเพื้อฝันเช่นนี้เป็นไปในขณะที่ชนชั้นกรรมาชีพ ยังด้อยอยู่มากในการพัฒนาและดังนั้นการรับรู้ฐานะของตนจึงยังตกอยู่ในขั้นเพื้อฝันอันสอดคล้องกับความปรารถนาโดยสัณชาตญาณ ขั้นต้นสุดของชนชั้นกรรมาชีพที่มีต่อการดัดแปลงทั่วไปของสังคม

แต่บทประพันธ์สังคมนิยมและบทประพันธ์ลัทธิคอมมิวนิสต์เหล่านี้ก็มีส่วนที่วิพากษ์รวมอยู่ด้วยเหมือนกัน บทประพันธ์เหล่านี้โจมตีรากฐานทั้งมวลของสังคมในปัจจุบัน ดังนั้น จึงได้สนองข้อมุลอันมีค่ายิ่งที่ให้ความสว่างแก่การตื่นตัวของกรรมกร ความคิดเห็นที่เป็นคุณซึ่งเกี่ยวกับสังคมในอนาคตของบทประพันธ์เหล่านี้ เช่น ทำลายความเป็นแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบท ทำลายครอบครัว ทำลายการประกอบอุตสาหกรรมโดยเอกชน ทำลายแรงงานรับจ้าง ส่งเสริมความปรองดองทางสังคม ให้รัฐเปลี่ยนเป็นองค์กรบริหารการผลิตล้วน ๆ ความคิดเห็นเหล่านี้เป็นเพียงแสดงออกว่าจะทำลายความเป็นปฏิปักษ์ทางชนชั้น แต่ความเป็นปฏิปักษ์ทางชนชั้นชนิดนี้ในเวลานั้นเพิ่มเริ่มจะขยายตัว สิ่งที่บทประพันธ์เหล่านี้รับรู้เพียงแต่เป็นรูปแบบในระยะแรกที่ไม่ชัดแจ้งและไม่แน่นอนของการเป็นปฏิปักษ์ชนิดนี้เท่านั้น เพราะฉะนั้นความคิดเห็นเหล่านี้จึงยังมีลักษณะเพื้อฝันล้วน ๆ อยู่

ความหมายของสังคมนิยมและลัทธิคอมมิวนิสต์ที่วิพากษ์และเพื้อฝันเป็นปฏิภาคที่กลับกันกับการพัฒนาของประวัติศาสตร์ การต่อสู้ทางชนชั้นวิ่งพัฒนาไปและยิ่งมีรูปแบบที่แน่นอนมากขึ้นเท่าใดความเพื้อฝันที่อยู่เหนือการต่อสู้ทางชนชั้นนี้ ความเพื้อฝันที่คัดค้านการต่อสู้ทางชนชั้นนี้ก็ยิ่งสูญเสียความหมายทางปฏิบัติและเหตุผลทางทฤษฎีโดยสิ้นเชิงไปเท่านั้น ฉะนั้น แม้ว่าผู้สร้างระบบเหล่านี้มีความเป็นปฏิวัติในหลาย ๆ ด้านก็ตามแต่สานุศิษย์ของพวกเขามักจะประกอบกันขึ้นเป็นกลุ่มพรรคพวกที่ปฏิกิริยา สานุศิษย์เหล่านี้ยังคงเกาะแน่นอยู่กับทรรศนะเก่า ๆ ของอาจารย์ของพวกเขาโดยมองข้ามความคืบหน้าทางประวัติศาสตร์ของชนชั้นกรรมาชีพ ดังนั้น พวกเขาจึงพยายามที่จะบั่นทอนการต่อสู้ทางชนชั้น และประนอมความเป็นปฏิปักษ์กันทางชนชั้นอยู่ตลอดมา พวกเขาจึงมักจะฝันถึงการใช้วิธีการทดลองมาทำให้ความเพื้อฝันทางสังคมของตนปรากฏเป็นจริงขึ้นมาโดยสร้าง " ฟาลังสแตร์ " โดด ๆ ขึ้นตั้งเขตอพยพพลเมืองภายในประเทศ สร้างอีกาเรียน้อย ซึ่งก็คือ เยรูซาเล็มใหม่ฉบับกระเป๋า และเพื่อที่จะสร้างวิมานในอากาศเหล่านี้ พวกเขาจึงจำต้องวอนขอความช่วยเหลือจากความใจบุญและถุงเงินของชนชั้นนายทุน พวกเขาค่อย ๆเสื่อมลงจนเป็นพวกเดียวกันกับพวกสังคมนิยมที่ปฏิกิริยาหรือที่อนุรักษ์ดังกล่าวข้างต้นไปแล้ว ต่างกันแต่เพียงว่าพวกเขาโอ้อวดความรู้อย่างเป็นระบบขึ้น และหลงเชื่อเป็นบ้าเป็นหลังในผลอันมหัศจรรรย์ทางวิทยาศาสตร์สังคมชุดนั้นของตน

ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงคัดค้านการเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกอย่างของกรรมกรอย่างรุนแรง เห็นว่าการเคลื่อนไหวเช่นนั้นเกิดขึ้นก็เพราะไม่เชื่อคำสอนของศาสนาคริสต์ใหม่อย่างหลับหูหลับตาเท่านั้น

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com