ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัวและรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

กำเนิดครอบครัวและการกดขี่ทางเพศ
โดย เฟรเดอริค เองเกิลส์ แปลโดย กุหลาบสายประดิษฐ์
คัดเลือกและเรียบเรียงใหม่โดย นุ่มนวล ยัพราช

ครอบครัวแบบนี้ นับว่าเป็นครอบครัวขั้นแรกของมนุษย์ที่ได้มีการวางระเบียบอย่างหลวม ๆ ขึ้นไว้บ้างแล้ว คือได้กำหนดการสมรสหมู่ไว้ตามรุ่นของบุคคลในหมู่นั้น ซึ่งในชั้นดั้งเดิมทีเดียว มิได้มีบทกำหนดกฎเกณฑ์อะไรลงไว้เลย ข้อกำหนดของครอบครัวแบบสังคญาติมีว่า พวกในรุ่นปู่ตาและย่ายาย ต่างก็เป็นผัวเป็นเมียกันทั้งหมด พวกรุ่นพ่อแม่ ซึ่งเป็นลูกชายหญิงของปู่ตาย่ายาย ต่างก็เป็นผัวเป็นเมียกันทั้งหมด และในทำนองเดียวกันลูกชายหญิงทั้งหมดของพ่อแม่ทั้งหมดต่างก็เป็นผัวเป็นเมียกัน และลูก ๆ ของลูกชายหญิงทั้งหมดก็ร่วมเป็นผัวเมียกันเป็นรุ่นที่สี่

ชายหญิงที่อยู่ต่างรุ่นกันจะทำการสมรสกันไม่ได้ บรรดาชายหญิงในรุ่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทกัน หรือห่างกันก็ตาม ต่างถือว่าเป็นพี่เป็นน้องคลานตามกันมา และเพราะเหตุแห่งความเป็นพี่น้องสนิท ในรุ่นเดียวกันนี้ พี่น้องชายหญิงทุกคนต่างก็เป็นผัวเป็นเมียกันทั้งหมด เมื่อสรุปแล้วชายหญิงทั้งหมดในสี่รุ่นนี้ ซึ่งการสมรสหมู่ของเขาแบ่งออกเป็นสี่หมู่หรือสี่รุนต่างก็ประกอบกันเป็นครอบครัวใหญ่ ซึ่งเรียกว่าครอบครัวแบบสังคญาติ ครอบครัวแบบสังคญาติอันเป็นรูปแบบครอบครัวขั้นแรกของมนุษย์นี้ ไม่มีหรือตกค้างอยู่ในโลกปัจจุบันอีกแล้ว

ความคลี่คลายในขั้นต่อมาของการสมรสหมู่ ได้ก่อให้เกิดครอบครัวอีกแบบหนึ่ง ซึ่งชาวพื้นเมืองของเกาะฮาวายเรียกกันว่า ครอบครัวแบบพิวนาลวน (Punaluan family) จากความคลี่คลายขั้นแรกเราได้ทราบว่า ได้มีกำหนดกฎเกณฑ์มิให้พ่อแม่กับลูกชายหญิงสมรสกัน ในขั้นต่อมาคือขั้นครอบครัวแบบพิวนาลวนนี้ ได้มีข้อห้ามมิให้พี่น้องชายกับพี่น้องหญิงสมรสกัน ข้อห้ามการสมรสหมู่ ในบรรดาชายหญิงที่มีอายุไล่เลียกันนี้ นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าในขั้นสำคัญ และนับว่าเป็นเรื่องที่บรรลุความสำเร็จได้ยากด้วย การเปลี่ยนแปลงจึงดำเนินไปอย่างเชื่องช้า ค่อยเป็นค่อยไป ในขึ้นนี้การสมรสก็ยังคงเป็นการสมรสหมู่อยู่ กล่าวคือพี่น้องหญิงทั้งหมดคงเป็นเมียของผัวทั้งหมดที่เธอทั้งหมดมีอยู่ และผัวทั้งหมด ก็เป็นผัวของเธอแต่ละคนด้วย เว้นแต่พี่น้องชายของเธอเท่านั้น ที่เธอจะเป็นเมียหรือรับเขาเป็นผัวไม่ได้

โดยที่ได้มีห้าม มิให้พี่น้องชายหญิงสมรสกัน พวกผัวเมียหมู่ในครอบครัวแบบพิวนาลวนจึงมิใช่พี่น้องกันทั้งหมดดังแต่ก่อน คงเป็นพี่น้องกันแต่เฉพาะในฝ่ายผัวหรือฝ่ายเมียเท่านั้น ในกรณีของหมู่พี่น้องหญิง ซึ่งร่วมสมรสกับหมู่ชาย ที่มิใช่พี่น้องของเธอ บรรดาชายที่มิใช่พี่น้องกันและได้มาร่วมสมรสกับหญิงพี่น้องหมู่เดียวกัน บรรดาหญิงที่ไม่ใช่พี่น้องกัน และได้มาร่วมสมรสกับหมู่พี่น้องชายหมู่เดียวกัน ต่างก็เรียกกันว่า “พิวนาลัว”

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย