ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัวและรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

กำเนิดครอบครัวและการกดขี่ทางเพศ
โดย เฟรเดอริค เองเกิลส์ แปลโดย กุหลาบสายประดิษฐ์
คัดเลือกและเรียบเรียงใหม่โดย นุ่มนวล ยัพราช

การสืบสายเลือดผ่านหญิง หรือสืบสิทธิทางมารดา (จาก กุหลาบ สายประดิษฐ์ ๒๕๒๔ หน้า 56-59 )

เป็นที่เข้าใจกันว่า ในส่วนใหญ่แล้ว สถาบัน ชาติวงศ์ ได้มีกำเนิดมาจากครอบครัวแบบพิวนาลวนโดยตรง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับรองกันว่า การสมรสหมู่ระหว่างหมู่ชนที่จัดไว้เป็นชั้น ๆ อันเป็นรูปแบบการสมรสของชาวพื้นเมือง ในทวีปออสเตรเลียนั้น ก็เป็นบ่อเกิดของสถาบันชาติวงศ์ด้วยเหมือนกันในหมู่ชนพื้นเมืองออสเตรเลียน มีเรือนร่างสังคมในรูปชาติวงศ์แต่รูปแบบครอบครัวของชาวทวีปออสเตรเลียยังไม่ก้าวมาถึงขึ้นครอบครัวแบบพิวนาลวน การสมรสหมู่ของคนเหล่านั้น ยังเป็นรูปแบบที่ขรุขระอยู่มาก

ข้อที่พึงสังเกต ในลักษณะของครอบครัวที่เกิดจากการสมรสหมู่ทุกรูปแบบ ก็คือ ใครเป็นบิดาของเด็กเป็นเรื่องที่รู้แน่ไม่ได้ แต่ในส่วนที่ว่าใครเป็นมารดาของเด็กนั้น เป็นเรื่องที่รู้กันได้ ในครอบครัวที่ประกอบขึ้นจากการสมรสหมู่เช่นนั้น ถึงแม้สตรีแต่ละคน จะเรียกเด็กทุกคนในครอบครัวว่าลูกของเธอ และเธอต้องปฎิบัติภาระของมารดาต่อเด็กทุกคนก็ดีแต่เธอก็ทราบว่าเด็กคนไหนเป็นลูกที่เกิดจากอุทรของเธอ เพราะฉะนั้นในยุคที่การสมรสของมนุษย์ชายหญิง อยู่ในขั้นที่เป็นการสมรสหมู่นั้น เราจึงได้พบกฎเกณฑ์ที่สำคัญข้อหนึ่งว่า การที่จะทราบว่าเด็กเป็นลูกของใครนั้น จะสอบสวนได้ก็แต่ทางมารดาเท่านั้น ดังนั้นจึงมีแต่การสืบสายโลหิตทางฝ่ายหญิงเท่านั้น ที่รับนับถือกันในยุคนั้นการยอมรับนับถือ การสืบสายโลหิตของอนุชน แต่ทางฝ่ายหญิงฝ่ายเดียว และความสัมพันธ์ในทางสืบมรดกจากทางมารดา ที่ได้อุบัติติดตามกันมานี้ นักปราชญ์ท่านหนึ่งได้ขนานนามว่า “สิทธิทางมารดา” (Mother right) กฎเกณฑ์เช่นนี้ได้มีอยู่ตลอดยุคของพวกคนป่า (Savagery) และยังได้ปรากฏต่อมาในยุคของอนารยชน (Barbarism) ตอนต้น การค้นพบในเรื่องนี้เป็นความสำเร็จอันใหญ่หลวงของ บัคโอเฟน (นักมานุษยวิทยา) อีกชิ้นหนึ่ง แต่ในทุกวันนี้ เราท่านรู้จักกันดีในเรื่องสิทธิอันกว้างใหญ่ไพศาลของสามีและในเรื่อง "ลูกไม่มีพ่อ" ทั้งที่แม่และพ่อต่างก็รู้ดีว่า พ่อคือใคร วัฒนธรรมของสมัยปัจจุบันอันไพโรจน์ จึงต่างกว่าวัฒนธรรมยุคคนป่า ในยุคคนป่าเด็กอาจไม่รู้จักพ่อแท้ ๆ ของตนว่าเป็นใคร แต่เด็กไม่ว้าเหว่ ทั้งยังอุ่นใจว่ามีผู้ใหญ่ทุกคนในครอบครัวเป็นพ่อและเป็นแม่ของตน

ณ บัดนี้ เราจะลองสำรวจดูขอบเขตของหมู่ชนที่ประกอบเป็นวงศ์วานว่านเครือหรือชาติวงศ์ ที่ มอร์แกน ใช้คำละตินว่า Gens หากเราสำรวจดูกลุ่มสมรสกลุ่มหนึ่ง ในกลุ่มมาตรฐานสองกลุ่มของครอบครัวแบบพิวนาลวน คือ กลุ่มที่ประกอบด้วยบรรดาพี่น้องหญิงชายที่สืบสายมาจากมารดาเดียวกัน และที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันรวมทั้งบรรดาบุตรชายหญิงทั้งหมดของเธอและบรรดาพี่น้องชายของเธอ (ซึ่งตามข้อห้ามพี่น้องชายเหล่านี้ มิใช่สามีของเธอ ) แล้ว เราก็จะได้ทราบอย่างแน่ชัดในเรื่องวงเขตของบุคคล ซึ่งในเวลาต่อมา ได้ประกอบกันเข้าเป็นชาติวงศ์หนึ่ง คนทั้งหมดที่ร่วมอยู่ในชาติวงศ์เดียวกันจะต้องสืบสายมาจาก บรรพสตรี คนเดียวกัน ลูกหลานหญิงของบรรพสตรีผู้นี้ ซึ่งได้สืบต่อกันมาแต่ละชั่วคน ได้ถูกนับว่าเป็นพี่น้องกัน โดยการสืบสายมาจากเธอผู้เป็นบรรพสตรี ส่วนสามีของบรรดาพี่น้องหญิงเหล่านี้ไม่อาจเป็นพวกพี่น้องชายของเธอได้อีกต่อไป ซึ่งหมายความว่า ไม่อาจเป็นบุคคลที่สืบสายมาจากบรรพสตรีผู้เดียวกัน เพราะฉะนั้น จึงมิได้ถูกนับเป็นสมาชิกในวงศ์วานว่านเครือ ซึ่งต่อมาได้ก่อตั้งขึ้นในรูปชาติวงศ์ สำหรับลูกชายหญิงของเธอนั้น ได้ถูกต้อนรับเข้าไว้ในวงศ์วาน ทั้งนี้โดยอาศัยกฎเกณฑ์ที่ว่า การสืบสายญาติวงศ์พงศ์พันธุ์ ให้ถือการสืบสายทางมารดาเท่านั้น เพราะเหตุว่าเป็นทางเดียวที่จะทราบได้แน่นอน นับตั้งแต่ได้มีข้อห้ามอย่างหนักแน่น เกี่ยวกับการสมรส ระหว่างพี่น้องชายหญิงที่ร่วมมารดาเดียวกัน

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ