ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัวและรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

กำเนิดครอบครัวและการกดขี่ทางเพศ
โดย เฟรเดอริค เองเกิลส์ แปลโดย กุหลาบสายประดิษฐ์
คัดเลือกและเรียบเรียงใหม่โดย นุ่มนวล ยัพราช

จุดเปลี่ยนจากทรัพย์สินส่วนรวม มาเป็นส่วนตัว หายนะของมวลมนุษย์ (จาก กุหลาบ สายประดิษฐ์ ๒๕๒๔ หน้า 86-98 )

ตั้งแต่เดิมมาจนกระทั่งถึงยุคอนารยชนขั้นต้น มนุษย์มีทรัพย์สินแต่โดยจำกัดคือว่ามีที่อยู่อาศัย มีเครื่องนุ่งห่ม มีเครื่องประดับที่ทำขึ้นด้วยฝีมืออย่างหยาบ ๆ มีเครื่องมือเกี่ยวกับการหาอาหาร และทำอาหารเช่นเรือ เครื่องมือที่ใช้เป็นอาวุธ และเครื่องมือในการครัวชนิดที่เป็นของธรรมดาสามัญอย่างที่สุด การแสวงอาอาหาร เป็นกิจที่จะต้องกระทำกันวันต่อวัน พอเริ่มวันใหม่ก็จะต้องออกไปหาอาหารมากินกันเป็นวัน ๆ ไป มนุษย์ในเวลานั้นยังไม่รู้จักการสะสมหรือคิดประกอบการต่าง ๆ เพื่อความมั่นคงในการดำรงชีพเผื่อไว้วันหน้า กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความโลภของมนษย์ในยุคดั้งเดิมนั้นมีอยู่โดยจำกัดเมื่อผ่านยุคอนารยชนขึ้นต้นมาแล้วมนุษย์จึงรู้จักการเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้เป็นอาหารสำรองแต่นั้นมาจึงเกิดมี ฝูง ม้า อูฐ ลา แกะ แพะและหมู นี่แหละคือกำเนิดของโภคทรัพย์อันใหม่ และการสะสมทรัพย์สินก็ได้เริ่มมีขึ้นในหมู่มนุษย์ และก็แต่นั้นมาเหมือนกันที่โภคจริตของมนุษย์ได้รับการคลี่คลายขยายตัวออกไป

เผ่าชนที่มีความก้าวหน้าในการเลี้ยงชีพคือได้เริ่มการเพาะเลี้ยงสัตว์ขึ้นนี้ อันได้แก่พวกอารยันในอินเดียและพวกเซมไม้ท์ (Semites ในสมัยโบราณ หมายถึงชาวบาบีโลเนี่ยน อัสซิเรียน โฟนิเชียน และยิว ในปัจจุบันหมายถึงยิวและอาหรับ) แถบแม่น้ำยูเฟรทีสและไทครีสนั้น ต่างก็ได้มาซึ่งโภคทรัพย์ใหม่ซึ่งลงแรงด้วยความเหนื่อยดังที่มนุษย์ซึ่งยังไม่รู้จักสัตว์ต้องดำเนินชีวิตกันมา แต่การใช้เวลาเลี้ยงดูให้ฝูงสัตว์ทวีจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เนื้อที่ดีที่สุดตกกับเขา การแสวงหาอาหารที่ใช้กันมาก็ถดถอยไปอยู่แนวหลังซึ่งครั้งหนึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับยังชีพ บัดนี้ก็กลายเป็นการหาความสำราญฟุ่มเฟือยของมัน

ถ้าเราต้องการจะทราบว่าความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าในการกทำมาหากินของมนุษย์ อันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของครอบครัวหรือฐานะของสตรีอย่างไรก็จะต้องถามว่า ทรัพย์สินในโลกที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น ในสมัยที่มีการเลี้ยงสัตว์นี้ไปตกอยู่ในความครอบครองของใคร?

ในชั้นต้นทีเดียว ทรัพย์สินสิ่งใหม่เหล่านี้ ย่อมจะตกเป็นของตนไม่เป็นที่สงสัย คือเป็นของกลางซึ่งสมาชิกของชุมนุมได้ใช้สอยร่วมกัน แต่การครอบครองทรัพย์สินส่วนตัวในกรณีที่เกี่ยวกับฝูงสัตว์เลี้ยงและได้คลี่คลายออกไป ตั้งแต่ในระยะแรก ๆ ของการเลี้ยงสัตว์ด้วยเหมือนกันข้อที่รู้แน่กันข้อหนึ่งก็คือ ในสมัยที่ย่างเข้าสู่ยุคที่มนุษย์ได้มีประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานนั้น ทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะใช้แรงงานเพื่อเผ่าหรือโครตตระกูลทรัพย์สมบัติที่มีทั้งหมาด จะเป็นของกลุ่ม แม้ว่าปัจเจกบุคคลทั้งหญิงและชายจะมีเครื่องามือเครื่องใช้ที่เป็นสมบัติส่วนตัว แต่เมื่อตายลงสมบัติเหล่านั้นก็จะสืบทอดไปยังสมาชิกของเผ่าหรือกลุ่มที่เป็นเพศเดียวกัน ผู้ที่ได้รับสืบทอดไม่จำเป็นต้องเป็นลูกของผู้ตาย ในการตัดสินใจทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง สมาชิกทุกคนสามรถมีส่วนร่วมเท่ากันหมดไม่ว่าหญิงหรือชายทั้งสองเพศมีความเท่าเทียมกันเพราะต่างมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตทางเศรษฐกิจของกลุ่มตนเอง การทำงานทำเพื่อส่วนรวมและไม่มีการเก็บสะสมทรัพย์สมบัติส่วนตัว ทำให้ลักษณะงานของผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นงานผลิตและงานในครัวเรือนที่ต่างกันมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ทั้งชายและหญิงต่างมีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนที่แตกต่างกันของการผลิตประเภทเดียวกันคือการผลิตเพื่อยังชีพ

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ