ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัวและรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

กำเนิดครอบครัวและการกดขี่ทางเพศ
โดย เฟรเดอริค เองเกิลส์ แปลโดย กุหลาบสายประดิษฐ์
คัดเลือกและเรียบเรียงใหม่โดย นุ่มนวล ยัพราช

แต่ต่อมา เราได้พบว่าบรรดาหัวหน้าครอบครัวทั่ว ๆ ไป ต่างก็มีฝูงสัตว์เป็นส่วนสัดของตนเองรวมทั้งเครื่องใช้อื่น ๆ เป็นต้นว่าเครื่องใช้ในการประกอบอาหารที่ทำด้วยโลหะเครื่องใช้ประเภทฟุ่มเฟือย และในที่สุดยังมีทรัพย์สินอีกประเภทคือมนุษย์ที่มีสภาพเยี่ยงวัว ได้แก่พวกทาสนั่นเอง ก่อนที่จะมีส่วนเกินในสังคมมนุษย์ไม่มีใครสามารถเสพสุขจากงานของผู้อื่นได้ในขณะที่ตนเองไม่ทำงาน การถือเอามนุษย์เป็นทาสนั้น ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์ขึ้น ในคราวที่มนุษย์เจริญก้าวหน้าในการหาเลี้ยงชีพนั่นเองถึงตรงนี้เราควรระลึกว่าสิ่งที่เรียกว่าความเจริญก้าวหน้าในการเลียงชีพของมนุษย์การส่งเสริมให้ชีวิตมนุษย์มีสะดวกสบายด้วยประการต่าง ๆ มิใช่จะพ้องกับความดีงามที่รับเอาไว้เป็นทางปฏิบัติเสมอ เราจะเห็นอยู่บ่อย ๆ ว่าความสบายของชีวิตมนุษย์นั้นบางทีมาจากการกระทำอันชั่วร้ายน่าขยะแขยงอย่างที่สุดของมนุษย์นั่นเอง ความสะดวกสบายของชีวิตมนุษย์ส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนน้อยมักจะได้มาจากการที่เอาชีวิตมนุษย์อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนมากมายมหึมา หมกลงไว้ภายใต้ความทุกข์ทรมาน แล้วมนุษย์ส่วนน้อยที่ได้รับความสุขสำราญความสะดวกสบายของชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมก็ร้องประกาศว่า นี่แหละคือความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ

เราจะกลับไปสู่เรื่องของเราที่มาถึงตอนที่ว่าความเจริญก้าวหน้าในการหาเลี้ยงชีพของมนุษย์ได้นำมนุษย์ให้มารู้จักกับการถือเอามนุษย์ด้วยกันลงเป็นทาส ในขั้นต้นนั้นมนุษย์ยังไม่มีความคิดที่จะเอามนุษย์ด้วยกันลงเป็นทาสเพราะว่า แต่เบื้องบุพกาลมาจนถึงตอนต้นของยุคอนารยชน ทาสมนุษย์ยังไม่มีประโยชน์อะไรแก่การทำมาหาเลี้ยงชีพของมนุษย์เพราะว่า มนุษย์ยังไม่รู้จักการสะสมทรัพย์ ดังนั้นเมื่อคนป่าสองเผ่ารบกัน ฝ่ายที่มีชัยถ้าไม่ฆ่าศัตรูเสีย ก็รับเอาศัตรูเข้าร่วมเป็นพี่น้องในเผ่าพงศ์ของตนสำหรับผู้หญิงก็รับเอาไว้เป็นภรรยา กำลังแรงงานของมนุษย์ในยุคนั้นยังมิได้สร้างสิ่งของเครื่องใช้เหลือเฟือ นอกเหนือไปจากความต้องการที่จะครองชีพไปวันหนึ่ง ๆ

ตามประเพณีของสังคมในเวลานั้นเช่นเดียวกัน บุตรยังไม่มีสิทธิรับมรดกจากบิดาทั้งนี้เนื่องจากการสืบสายโลหติของเด็กมิได้นับจากบิดา หากนับจากบิดามารดาเป็นเกณฑ์ กล่าวสั้น ๆ ก็คือในเวลานั้นลูกยังเป็น “ลูกแม่” อยู่ ยังมิได้เป็น “ลูกพ่อ” อีกประการหนึ่งตามประเพณีการสืบมรดกของชาติวงศ์ อันมีมาแต่ดั้งเดิมนั้น เมื่อสมาชิกของชาติวงศ์ตายลง ญาติของผู้ตายที่ร่วมอยู่ในชาติวงศ์เท่านั้นที่มีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตาย ทรัพย์สมบัติของผู้ตายจะต้องคงไว้ในชาติวงศ์ หากว่าทรัพย์สมบัติของผู้ตายมิใช่เป็นสิ่งของที่มีคุณค่าสำคัญอันใด ในทางปฏิบัติ ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็อาจจะตกได้แก่ญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของผู้ตาย ซึ่งหมายถึงญาติที่สืบสายโลหิตทางมารดา สำหรับบุตรของผู้ตายนั้นมิได้สังกัดอยู่ในชาติวงศ์ของบิดา หากสังกัดอยู่ในชาติวงศ์ของมารดา ในชั้นต้นทีเดียว ผู้ที่เป็นบุตรได้รับมรดกของมารดา พร้อมทั้งญาติร่วมสายโลหิตของมารดา และในเวลาต่อมาผู้ที่เป็นบุตรบางทีจะมีสิทธิก่อนใคร ๆ ในการรับมรดกจากมารดา แต่เขาไม่อาจรับมรดกจากบิดา เพราะว่าเขามิได้ร่วมอยู่ในชาติวงศ์ของบิดาและทรัพย์สมบัติของบิดาจำต้องคงไว้ในชาติวงศ์ของบิดา เพราะฉะนั้นในกรณีที่ผู้ตายเป็นเจ้าของฝูงสัตว์ ในเบื้องต้นทีเดียว ฝูงสัตว์ของเขาจะได้แก่พี่น้องชายและพี่น้องหญิงของเขาและแก่บุตรของพี่น้องหญิง หรือแก่ผู้สืบสายของพี่น้องหญิงของมารดาผู้ตายส่วนบุตรของเขาเองไม่มีสิทธิ์จะได้รับมรดกจากเขาเลย

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ