ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัวและรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

กำเนิดครอบครัวและการกดขี่ทางเพศ
โดย เฟรเดอริค เองเกิลส์ แปลโดย กุหลาบสายประดิษฐ์
คัดเลือกและเรียบเรียงใหม่โดย นุ่มนวล ยัพราช

อย่างไรก็ดีความเพิ่มพูนขึ้นของโภคทรัพย์ได้เสริมสร้างฐานะของผู้ชายขึ้นสองทาง ในทางหนึ่งได้ทำให้ฐานะของผู้ชายในครอบครัวมีความสำคัญล้ำหน้าฐานะของผู้หญิงอันเป็นเหตุมาจากผู้ชายได้ครอบครองทรพยากรที่มีผลต่อศักยภาพในการผลิตเท่านั้น (ฝูงสัตว์เลี้ยง) และ อีกทางหนึ่งเมื่อผู้ชายได้สำนึกในความสำคัญของตน ซึ่งถูกเชิดชูขึ้นมาจากการที่ได้ครอบครองทรัพย์แล้ว ผู้ชายก็มีความกำเริบ คิดเลิกล้างขนบประเพณีการสืบมรดกที่มีอยู่เดิม คือคิดจะให้ทรัพย์สมบัติของตนเป็นของลูก แต่ความคิดข้อนี้ไม่อาจดำเนินไปได้ ตราบใดที่สายโลหิตของบุตรยังคงนับจากมารดาอยู่ ดังนั้นผู้ชายจึงได้คิดเลิกล้างประเพณีการสืบสายโลหิตเสียก่อน และเขาก็ได้จัดการให้เป็นไปตามปรารถนาของเขาได้โดยไม่ยาก จึงได้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงภายในครอบครัวให้มีโครงสร้างภายในของครอบครัวต่างจากโคตรตระกูลตรงที่ไม่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เพราะประกอบไปด้วยผู้หญิงและเด็กที่ไม่มีทรัพย์สิน และต้องพึ่งพิงหัวหน้าครอบครัว เหตุอันนี้ ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ด้านการเมืองและเศรษฐกิจของสังคมส่วนใหญ่อย่างสิ้นเชิง

ครอบครัวแบบพ่อบ้าน เป็นหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวแบบมีคู่ไปสู่ครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียว ในสมัยของครอบครัวแบบพ่อบ้านนั้น เป็นสมัยที่ผู้ชายได้ขึ้นสู่การเถลิงอำนาจอันสูงสุดมีส่วนเกินมากกว่าความต้องการบริโภค จึงได้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยการผลิต เมื่อเวลาผ่านนานไปผลผลิตเพื่อการแลกเปลี่ยนได้ทวีความสำคัญขยายวงกว้างออกไปยิ่งขึ้น จนได้ลดทอนความสำคัญของของการผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือน ผู้หญิงได้ตกอยู่ในกรงเล็บของผู้ชายอย่างไม่มีทางกระดิกกระเดี้ยต้องทำงานอยู่ภายในบ้านที่มีขอบเขตเพื่อลูกและสามี แทนที่จะเป็นการทำงานอันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเช่นเดิม เพื่อเป็นหลักประกันความจงรักภักดีของภรรยาต่อสามีตลอดกาล หรือนัยหนึ่ง เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นพ่อของบุตร จึงมีประเพณีให้ภรรยาต้องมอบตัวอยู่ใต้อำนาจสิทธิขาดของสามีหากหัวหน้าครอบครัวฆ่าภรรยาของเขาก็ไม่ถือว่าเป็นฆาตกรรมแต่ถือว่าเป็นการใช้สิทธิของเขาในฐานะเป็นหัวหน้าครอบครัวเท่านั้น

ขั้นตอนของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยการผลิต (จาก กุหลาบ สายประดิษฐ์ ๒๕๒๔ หน้า 146-149)

เมื่อมาถึงสมัยของการผลิตในระบบทุนนิยม ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นสินค้าไปหมด คือเป็นเรื่องของการซื้อการขายกันไปหมดนั้น ก็ได้เกิดมีการทำสัญญาโดยเสรีหรือโดยความสมัครใจของคู่กรณีเข้ามาแทนที่ประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา การทำสัญญาโดยเสรีนี้ เป็นการสมมุติเอาว่าคู่กรณีที่เข้าทำสัญญาต่อกันนั้นมีฐานะเสมอกัน การสร้างสรรบุคคล "เสรี" และมีฐานะ "เสมอ" กันนี้เป็นงานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งของสมัยการผลิตในระบบทุนนิยม หลักการในเรื่องนี้มีอยู่ว่าบุคคลจะต้องรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงต่อการกระทำของเขา ก็ต่อเมื่อเขาได้อยู่ในฐานะอันมีอิสระเต็มที่ที่กระทำการนั้น ๆ และย่อมถือว่าการบังคับทั้งปวงให้เขาต้องกระทำเป็นการที่ไร้ศีลธรรม

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ