Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

ลัทธิสังคมนิยมกับศาสนา
โดย วิ ไอ เลนิน แปลโดย ธนู อภิวัฒน์

สังคมปัจจุบันวางพื้นฐานทั้งหมดอยู่บนการขูดรีดมวลชนชนชั้นคนงาน ส่วนใหญ่ไพศาลด้วยคนส่วนน้อยจำนวนนิดเดียวอันเป็นชนชั้นเจ้าที่ดินและชนชั้นนายทุนมันคือสังคมทาสในเมื่อคนงานที่ “เสรี” ซึ่งตลอดชีวิตของพวกเขาทำงานให้กับนายทุนนั้น “มีสิทธิได้รับ” เพียงปัจจัยสำหรับการดำรงชีพเท่าที่จำเป็นสำหรับการบำรุงรักษาทาสผู้สร้างกำไร สำหรับการปรปักษ์รักษาให้ความเป็นทาสนายทุนดำรงอยู่ตลอดกาลเท่านั้น

การกดขี่ทางเศรษฐกิจต่อกรรมาชีพย่อมจะดึงเอาออกมาและนำมาซึ่งการกดขี่ทางการเมืองและความอดูรทางสังคมสารพัดชนิด ความหยาบกระด้าง ต่ำทรามของชีวิตจิตใจและศีลธรรมของมวลชน กรรมาชีพอาจได้รับเสรีภาพทางการเมืองมากบ้างน้อยบ้างในการต่อสู้เพื่อความเป็นไททางเศรษฐกิจ แต่ไม่ว่าเสรีภาพจำนวนเท่าใดก็จะไม่ทำให้พวกเขาขจัดความยากจนค่นแค้น การว่างงาน และการกดขี่ออกไปได้ จนกว่าอำนาจของทุนจะถูกโค่นล้มลงไป ศาสนาเป็นรูปแบบหนึ่งของการกดขี่ทางจิตใจซึ่งทับมวลประชาชนให้หนักอึ้งอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง

มวลประชาชนซึ่งต้องแบกภาระหนักอึ้งอยู่แล้วด้วยการทำงานให้ผู้อื่นด้วยความขาดแคลนและความโดดเดี่ยวตลอดกาล ความไร้พลังอำนาจของคนสมัยโบราณในการต่อสู้กับธรรมชาติได้ทำให้เกิดความเชื่อในรุกขเทวดา ภูติปีศาจ อิทธิปาฏิหารย์ และอื่นๆ ทำนองนั้น คนที่ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำดำรงชีวิตอยู่ด้วยความยากจนค่นแค้นมาตลอดชีวิตจะได้รับการสั่งสอนจากศาสนาให้อ่อนน้อมถ่อมตนและมีความอดทนบนโลก และทำใจให้สบาย คอยหวังตอบแทนในสวรรค์ภาคหน้า แต่คนที่มีชีวิตอยู่ด้วยแรงงานของผู้อื่นก็ได้รับการสั่งสอนให้ทำบุญทำทานขณะอยู่บนโลกอันเป็นการเสนอวิธีการราคาถูกมากในการแก้ตัวความชอบธรรมของการดำรงชีวิตอยู่ทั้งชีวิตของพวกเขาในฐานะผู้ขูดรีดและขายตั๋วราคาปานกลางให้พวกเขาไปเสวยสุขในสวรรค์ ศาสนาเป็นยาฝิ่นสำหรับประชาชน ศาสนาเป็นเสมือนน้ำเมาทางจิตใจซึ่งพวกทาสของทุนเอาปฏิมาความเป็นมนุษย์ ความเรียกร้องต้องการที่จะดำรงอยู่อย่างสมกับความเป็นมนุษย์กับเขาบ้างไปจมตายอยู่ที่นั่น

หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com