ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

ลัทธิสังคมนิยมกับศาสนา
โดย วิ ไอ เลนิน แปลโดย ธนู อภิวัฒน์

แต่ทาสซึ่งได้รู้สำนึกในความเป็นทาสของตนและได้ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเป็นไทนั้นเรียกได้ว่าหมดความเป็นทาสไปแล้วครึ่งหนึ่งกรรมาชีพที่มีความสนใจทางชนชั้นในสมัยใหม่นี้ ซึ่งถูกฟูมฟักให้เติบโตขึ้นมาด้วยโรงงานอุตสาหกรรมในขอบเขตอันใหญ่โตและได้เกิดความรู้แจ้งขึ้นจากชีวิตในเมือง กำลังสลัดอคติต่างๆ ทางศาสนาออกไปอย่างดูแคลน ปล่อยให้สวรรค์เป็นเรื่องของพวกพระและพวกคลั่งศาสนาฝ่ายนายทุนไป แล้วพยายามสู้ให้ได้ชีวิตที่ดีกว่าสำหรับตนเองบนโลกใบนี้ ชนกรรมาชีพทุกวันนี้เข้าข้างลัทธิสังคมนิยม ซึ่งดึงเอาวิทยาศาสตร์ต่อสู้กับความมืดมัวของศาสนา และทำให้กรรมาชีพหลุดพ้นจากความเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตาย โดยหล่อหลอมพวกเขาเข้าด้วยกันเพื่อการต่อสู้ในปัจจุบันเพื่อชีวิตที่ดีกว่าบนโลก

จะต้องประกาศให้ถือว่าศาสนาเป็นเรื่องส่วนบุคคลชาวสังคมนิยมมักจะแสดงท่าทีของตนต่อศาสนาด้วยคำดังกล่าวนี้ แต่จำเป็นต้องขยายถ้อยคำเหล่านี้ให้แจ้งชัดเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ ขึ้นได้เราเรียกร้องให้ถือว่าสาสนาเป็นเรื่องส่วนบุคลของแต่ละคนในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐ แต่เราไม่อาจถือว่าศาสนาเป็นเรื่องส่วนบุคคลได้ในส่วนที่เกี่ยวกับพรรค ศาสนาจะต้องไม่เกี่ยวกับรัฐ และสมาคมศาสนาทั้งหลายจะต้องไม่เกี่ยวกับอำนาจรัฐ ทุกคนจะต้องมีเสรีเต็มที่ในการนับถือศาสนาใด ๆ ก็ได้ตามใจเขา นั่นคือเป็นนักอเทวนิยมซึ่งโดยทั่วไปแล้ว นักสังคมนิยมเป็น การแบ่งแยกกีดกันในหมู่พลเมืองอันเนื่องมาจากความเชื่อทางศาสนาของเขา เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมทนได้ทั้งสิ้น แม้แต่การเอ่ยถึงศาสนาของพลเมืองคนหนึ่งในเอกสารทางการก็ควรยกเลิกไปโดยเด็ดขาด ไม่ควรให้เงินอุดหนุนแก่ศาสนาทางการทั้งควรไม่ให้เงินเบี้ยเลี้ยงแก่สภาสงฆ์หรือสมาคมศาสนาสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นสมาคมเสรีเต็มที่ของพลเมืองที่มีความคิดจิตใจตรงกัน เป็นสมาคมที่เป็นอิสระจากรัฐ ด้วยการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องเหล่านี้อย่างเต็มที่เท่านั้น ที่จะสามารถยุติอดีตอันน่าอับอายและน่าสาปแช่งเมื่อวัดต้องพึ่งอยู่กับหลวงในระบบขุนนาง และพลเมืองรัสเซียต้องขึ้นอยู่กับวัดทางการด้วย เมื่อกฎหมายแบบศาสนายุคกลาง(จนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาและในพระราชบัญญัติของเรา) ยังคงมีอยู่และยังคงใช้บังคับอยู่ ดำเนินคดีเอากับผู้คนอันเนื่องมาจากความเชื่อถือหรือความไม่เชื่อถือของเขาอย่างละเมิดมโนสำนึกของมนุษย์ และเอาตำแหน่งสูง ๆ เงินเดือนแพง ๆ ของรัฐบาลและรายได้จากรัฐบาลไปโดยประสิทธิประสาทอาจารย์คนนี้หรือคนนั้นเข้ามาโดยวัด สิ่งที่ชนกรรมาชีพฝ่ายสังคมนิยมเรียกร้องสำหรับรัฐสมัยใหม่ ก็คือการแยกวัดออกจากรัฐโดยเด็ดขาด

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย