ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

ลัทธิสังคมนิยมกับศาสนา
โดย วิ ไอ เลนิน แปลโดย ธนู อภิวัฒน์

การปฏิวัติรัสเซียจะต้องดำเนินการตามคำเรียกร้องนี้ในฐานะเป็นส่วนที่จำเป็นอย่างหนึ่งของเสรีภาพทางการเมืองในแง่นี้ การปฏิวัติรัสเซียอยู่ในฐานะเกื้อกูลเป็นพิเศษ ในเมื่อเจ้าหน้าที่ทางการกำลังขบถ ระบบอัตาธิปไตยขุนนางได้ดึงเอาความไม่พอใจ ความไม่สงบและความแค้นเคืองออกมาแม้ในหมู่สงฆ์ด้วยกันเอง ไม่ว่าพวกสงฆ์ด้วยกันเอง ไม่ว่าพวกสงฆ์ของศสานาออธอดอกซ์รัสเซียจะน่ารังเกียจสักเพียงใด จะโง่เง่าเต่าตุ่นสักเพียงใด พวกสงฆ์เหล่านี้ก็ยังถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยเสียงกัมปนาทของการพังทลายของระเบียบเก่าแบบยุคกลางในรัสเซีย แม้บุคคลพวกนี้เองก็กำลังเข้าร่วมในการเรียกร้องเสรีภาพ กำลังประท้วงต่อการปฏิบัติของทางราชการและเจ้าหน้าที่ทางการ คัดค้านการสอดแนมให้กับตำรวจที่บีบบังคับเอากับ “ผู้รับใช้พระผู้เป็นเจ้า” เรานักสังคมนิยมจะต้องสนับสนุนการเคลื่อนไหวอันนี้ ดำเนินการให้คำเรียกร้องของสมาชิกสงฆ์ที่ซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจสำเร็จลง ทำให้พวกเขารักษาคำพูดในเรื่องเสรีภาพ เรียกร้องให้พวกเขาตัดความเกี่ยวข้องทั้งมวลระหว่างศาสนากับตำรวจโดยเด็ดขาด ไม่ว่าท่านจริงใจหรือไม่ ในกรณีใดก็ตาม ท่านจะต้องยืนหยัดสนับสนุนให้มีการแยกวัดออกจากรัฐและโรงเรียนออกจากวัดโดยเด็ดขาด สนับสนุนให้ประกาศเป็นเรื่องส่วนบุคคลทั้งหมดอย่างเด็ดขาดถ้าหากไม่ยอมรับข้อเรียกร้องเสรีภาพอันเหนียวแน่นเหล่านี้ ในกรณีเช่นนั้น ก็เท่ากับว่าท่านยังคงตกเป็นเชลยของประเพณีศาสนาอยู่อย่างชัดแจ้ง ในกรณีเช่นนั้นก็หมายชัดว่าท่านยังคงยึดเกาะอยู่กับตำแหน่งสูง ๆ ของท่านในรัฐบาล และรายได้ที่ได้จากรัฐบาล ในกรณีเช่นนั้นก็หมายชัดว่าท่านยังไม่เชื่อในพลังอำนาจทางจิตของอาวุธของท่านและยังคงรับสินบนจากหลวงต่อไป ในกรณีเช่นนั้นกรรมาชีพที่สำนึกชนชั้นทั่วรัสเซียก็ขอประกาศสงครามอย่างไม่มีปราณีกับพวกท่าน

ในส่วนที่เกี่ยวกับพรรคของกรรมาชีพสังคมนิยมนั้น ศาสนาไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลพรรคของเราเป็นพรรคของนักต่อสู้ที่ก้าวหน้า มีความสำนึกทางชนชั้นเพื่อการปลดปล่อยชนชั้นแรงงาน สมาคมเช่นนั้นไม่สามารถและจะต้องไม่เมินเฉยต่อการขาดสำนึกทางชนชั้น ต่อความโง่เขลาหรือคติปิดบังความรู้ในรูปของความเชื่อทางศาสนาเราเรียกร้องให้เลิกสถานภาพทางการของวัดโดยเด็ดขาดเพื่อที่จะได้สามารถต่อกรกับความคลุมเครือทางศาสนาด้วยอาวุธทางอุดมการณ์แท้ๆ และอาวุธทางอุดมการณ์แต่ส่วนเดียวโดยผ่านทางหนังสือพิมพ์ของเราและด้วยถ้อยคำพูดวาจาเราได้ก่อตั้งสมาคมของเรา คือพรรคแรงงานสังคมประชาธิปไตยรัสเซีย ก็เพื่อการต่อสู้กับการหลอกลวงทางศาสนาทุกอย่างเอากับกรรมาชีพนี่แหละ และสำหรับเรา การต่อสู้ทางอุดมการณ์ไม่ใช่กิจการเฉพาะบุคคลหากเป็นกิจการของพรรคทั้งพรรค ของชนชั้นกรรมาชีพทั้งหมด

ก็ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เหตุใดเราจึงไม่ประกาศไว้ในนโยบายของเราเป็นนักอเทวนิยมเล่า? เหตุใดเราจึงไม่ห้ามชาวคริสเตียนและคนที่เชื่อพระเจ้าอื่นๆไม่ให้เข้ามาร่วมพรรคกับเราเล่า?

การตอบคำถามนี้จะเป็นการอธิบายให้เห็นความแตกต่างที่สำคัญมากต่อลักษณาการของการเสนอเรื่องศาสนาขึ้นมาโดยนักประชาธิปไตยนายทุนกับนักประชาธิปไตยสังคมนิยมนโยบายของเรามีพื้นฐานทั้งหมดอยู่ที่โลกทัศน์อันเป็นวิทยาศาสตร์ ยิ่งกว่านั้นยังเป็นโลกทัศน์วัตถุนิยม ดังนั้นการอธิบายนโยบายของเราจึงจำเป็นต้องรวมถึงการอธิบายรากเง่าที่แท้จริงทางประวัติศาสตร์และทางเศรษฐกิจของหมอกศาสนาด้วย การโฆษณาของเราจำเป็นต้องรวมเอาการโฆษณาการไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าด้วย การตีพิมพ์วรรณกรรมทางวิชาการในเรื่องนี้ ซึ่งจนบัดนี้รัฐบาลขุนนางอัตตาธิปไตยได้สั่งห้ามและดำเนินคดีอย่างเข้มงวด จะต้องกอปรเป็นด้านหนึ่งของพรรคเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตอนนี้เราน่าจะต้องทำตามคำแนะนำของเองเกิลส์ที่ได้เคยให้ไว้กับนักสังคมนิยมชาวเยอรมันครั้งหนึ่ง คือให้แปลและเผยแพร่งานวรรณกรรมของผู้ให้ความสว่างชาวฝรั่งเศส (French Enlighteners) และผู้ไม่นับถือพระเจ้าชาวฝรั่งเศสแห่งศตวรรษที่18

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ