ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

ลัทธิสังคมนิยมกับศาสนา
โดย วิ ไอ เลนิน แปลโดย ธนู อภิวัฒน์

แต่ไม่ว่าสถานการณ์ใดเราจะไม่ต้อง ไม่ตกลงไปสู่ความผิดพลาดในการตั้งปัญหาเรื่องศาสนาขึ้นมาในลักษณะเป็นอุดมการณ์นามธรรมในฐานะเป็นปัญหา “ปัญญาชน” ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ทางชนชั้นดั่งเช่นที่พวกนักสังคมประชาธิปไตยในหมู่นายทุนเคยทำกันอยู่เนือง ๆ จะเป็นการโง่ที่จะคิดว่าในสังคมที่ตั้งอยู่บนการขูดรีดอย่างหยาบกระด้างต่อมวลชนผู้ทำงานอย่างไม่รู้จบสิ้นนั้น ความมีอคติทางศาสนาจะขับไล่ไปด้วยวิธีการโฆษณาล้วน ๆ จะเป็นความคับแคบทางจิตใจแบบนายทุน ที่ลืมว่า แอกของศาสนาที่หนักอึ้งอยู่บนบ่าของมนุษยชาตินั้น เป็นเพียงผลิตผลและผลสะท้อนของแอกเศรษฐกิจภายในสังคม จุลสารและการสอนจำนวนเท่าไรก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้ชนกรรมาชีพเห็นแจ้งได้ หากว่าเขาไม่เห็นแจ้งด้วยการต่อสู้ด้วยตนเองกับกำลังมืดของลัทธิทุนนิยม เอกภาพในการต่อสู้ปฏิวัติของชนชั้นที่ถูกกดขี่เพื่อสร้างสวรรค์บนโลก มีความสำคัญต่อเรามากกว่าเอกภาพในทัศนะของชนกรรมาชีพในเรื่องสวรรค์ในท้องฟ้า

นี่คือเหตุผลว่าเหตุใดเราไม่แจงคติอเทวนิยมของเราลงไว้ในนโยบายและไม่ควรจะแจงด้วย ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ห้ามชนกรรมาชีพทั้งหลายผู้ซึ่งยังยังคงมีอคติเก่า ๆ หลงเหลืออยู่ไม่ให้เข้ามาร่วมกับพรรคของเรา และไม่ควรจะห้ามด้วย เราจะคงเผยแพร่โลกทัศน์วิทยาศาสตร์เสมอและจำเป็นสำหรับเราที่จะต้องต่อกรกับความไม่อยู่กับร่องรอยของ "ชาวคริสเตียน" ต่าง ๆ แต่นั่นมิได้หมายความแม้แต่น้อยว่าปัญหาเรื่องศาสนาควรจะเลื่อนขึ้นมาอยู่ในอันดับหนึ่ง เพราะมันไม่ใช่ที่ของมันแม้แต่น้อย อีกทั้งมิได้หมายถึงว่าเราควรจะยินยอมให้กำลังฝ่ายที่ต่อสู้ปฏิวัติทางเศรษฐกิจและการเมืองจริง ๆ เกิดแตกแยกกันอันเนื่องมาจากทัศนะอันดับสามหรือความคิดที่ไร้สาระ โดยสูญความสำคัญทางการเมืองทั้งหมดไปอย่างรวดเร็วและถูกกวาดทิ้งเป็นขยะไปโดยแนวพัฒนาการทางเศรษฐกิจทุกแนว

ทุกหนทุกแห่ง พวกนายทุนปฏิกิริยาได้เข้ามาพัวพันด้วยและบัดนี้ก็กำลังเข้ามาพัวพันในรัสเซีย ด้วยการบ่มให้เกิดการวิวาทกันทางศาสนา ที่ทำเช่นนั้นก็เพื่อหันเหความเอาใจใส่ของมวลชนออกไปเสียจากปัญหาพื้นฐานทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีควมสำคัญอย่างแท้จริง ซึ่งขณะนี้กำลังได้รับการแก้ปัญหาในภาคปฏิบัติโดยชนกรรมาชีพทั่วรัสเซียที่รวมตัวกันอยู่ในการต่อสู้ปฏิวัติ นโยบายปฏิกิริยาในการสร้างความแตกแยกแก่กำลังฝ่ายปฏิวัติซึ่งทุกวันนี้สำแดงตัวของมันออกมาในการสังหารผู้คนอย่างเป็นเบือโดยองการร้อยดำ* ในวันพรุ่งนี้อาจจะคิดประดิษฐ์รูปแบบที่แนบเนียนกว่านี้ แต่ทางฝ่ายเราจะต่อต้านมันด้วยการเผยแพร่อย่างใจเย็น เสมอต้นเสมอปลายด้วยความอดทน ให้สามัคคีธรรมในหมู่กรรมาชีพและโลกทัศน์วิทยาศาสตร์อันเป็นคำสอนที่เข้ากันไม่ได้กับการขุดคุ้ยข้อแตกต่างอันดับสองทั้งหลายขึ้นมา

ชนกรรมาชีพปฏิวัติจะประสบความสำเร็จในการทำให้ศาสนาเป็นเรื่องของบุคคลโดยแท้ในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐและในระบบการเมืองนี้ ที่จะสะอาดหมดจดจากราของยุคกลางชนกรรมาชีพจะทำการต่อสู้อย่างกว้างขวางเปิดเผย เพื่อขจัดความเป็นทาสทางเศรษฐกิจอันเป็นแหล่งที่มาที่แท้จริงของการหลอกลวงทางศาสนาต่อมนุษยชาติให้หมดสิ้นไป

<< ย้อนกลับ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ