ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
โดย วี ไอ เลนิน แปลโดย ใจ อึ๊งภากรณ์

ในขณะที่ระบบทุนนิยมพัฒนามากขึ้นและนายทุนน้อยถูกโรงงานใหญ่ๆ เข้ามาแทนที่ ภาระกิจในการต่อสู้ร่วมกันของกรรมาชีพยิ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนมากขึ้น ทั้งนี้เพราะการว่างงานของกรรมาชีพมักเพิ่มขึ้นพร้อมๆ กับการแข่งขันที่ยิ่งแหลมคมมากขึ้นระหว่างนายทุนต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิต (จ่ายค่าจ้างให้กรรมาชีพให้น้อยที่สุดนั้นเอง) นอกจากนี้มีปัญหาการขึ้นลงของเศรษฐกิจและปัญหาวิกฤตด้วย เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวนายทุนจะกอบโกยกำไรมหาศาลโดยไม่คิดแบ่งกับกรรมาชีพ แต่พอเกิดวิกฤตนายจ้างจะพยายามให้กรรมาชีพเป็นผู้แบกปัญหาการขาดทุน ในประเทศทุนนิยมยุโรปตะวันตก สังคมยอมรับความจำเป็นของการนัดหยุดงานจนมีการยกเลิกกฏหมายห้ามการนัดหยุดงาน แต่ในรัสเซียกฏหมายป่าเถื่อนที่ห้ามการนัดหยุดงานยังดำรงอยู่

การนัดหยุดงานที่ก่อกำเนิดมาจากลักษณะของสังคมทุนนิยมเอง แสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้กับระบบโดยชนชั้นกรรมาชีพ เมื่อนายทุนร่ำรวยเผชิญหน้ากับกรรมาชีพไร้สมบัติในลักษณะปัจเจก กรรมาชีพจะตกเป็นทาสอย่างเบ็ดเสร็จ แต่เมื่อกรรมาชีพไร้สมบัติเหล่านั้นรวมตัวกัน สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง ทรัพย์สมบัติมหาศาลทั้งหมดของนายทุนไร้ค่าทั้งสิ้นถ้านายทุนไม่สามารถหากรรมาชีพมาทำงานกับปัจจัยการผลิตของนายทุนเพื่อสร้างความร่ำรวยต่อ ตราบใดที่ลูกจ้างต้องเผชิญหน้ากับนายจ้างในลักษณะปัจเจก กรรมาชีพจะเป็นทาสรับใช้ถาวรที่จำต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อกินข้าวมื้อเดียวในลักษณะคนรับใช้ที่สงบนิ่งไม่กล้าแสดงออก แต่เมื่อกรรมาชีพยื่นข้อเรียกร้องร่วมกันและไม่ยอมก้มหน้าเคารพเหล่าถุงเงินทั้งหลาย กรรมาชีพจะเลิกเป็นทาสและกลายเป็นมนุษย์ เขาเริ่มเรียกร้องว่างานที่เขาทำต้องมีส่วนทำให้เขามีชีวิตอยู่อย่างเป็นมนุษย์ด้วย ไม่ใช่แค่รับใช้แต่พวกคนรวยที่ไม่เคยทำงานเอง ทาสเริ่มตั้งข้อเรียกร้องเพื่อหวังมาเป็นนายเสียเอง ใช้ชีวิตตามที่กรรมาชีพต้องการไม่ใช่ว่าต้องใช้ชีวิตอย่างที่เจ้าของที่ดินและนายทุนต้องการ ดังนั้นการนัดหยุดงานมักจะทำให้นายทุนกลัวเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการโค่นล้มความเป็นเจ้าของเขา

“ลูกล้อกงจักรทั้งหลายหยุดนิ่ง ถ้ามืออันแสนมีพลังของท่านห้ามไว้” นี่คือส่วนหนึ่งจากเนื้อเพลงของกรรมาชีพเยอรมัน และมันเป็นความจริง โรงงาน ที่ดินของเจ้าที่ดิน เครื่องจักร รถไฟ ฯลฯ เสมือนลูกล้อกงจักรในเครื่องจักรยักษ์ใหญ่ทุนนิยม เครื่องจักรที่สกัด แปรรูป และส่งผลผลิตไปยังจุดหมายปลายทาง เครื่องจักรยักษ์นี้เดินได้เพราะกรรมาชีพที่ขุดดินไถนา กรรมาชีพที่สกัดแร่ กรรมาชีพในโรงงาน กรรมาชีพก่อสร้าง กรรมาชีพในโรงซ่อมเครื่อง และกรรมาชีพในระบบขนส่งทางรถไฟ ... ถ้ากรรมาชีพไม่ยอมทำงานเครื่องจักรยักษ์นี้ทำท่าจะหยุดทำงาน

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ