ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
โดย วี ไอ เลนิน แปลโดย ใจ อึ๊งภากรณ์

การนัดหยุดงานเปิดตาของกรรมาชีพให้เห็นธาตุแท้ของรัฐบาลและกฏหมายด้วย ไม่ใช่แค่ธาตุแท้ของนายจ้าง ในลักษณะเดียวกับที่นายทุนพยายามแสดงตัวเป็นผู้อุปถัมภ์ใจดีของกรรมาชีพ เจ้าหน้าที่รัฐต่างๆ และทาสรับใช้ของเขา พยายามหลอกกรรมาชีพว่ารัฐบาลเป็นกลางและมีความเป็นธรรมไม่เข้าข้างนายจ้างหรือลูกจ้าง กรรมาชีพที่ไม่รู้จักกฏหมายและไม่ได้สัมผัสเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับสูง จะหลงเชื่อสิ่งเหล่านี้ได้ง่าย แต่พอเกิดการนัดหยุดงานขึ้น ศาล เจ้าหน้ารัฐ ตำรวจ และแม้แต่ทหารก็มาที่โรงงาน กรรมาชีพเริ่มรู้ว่าเขาฝ่าฝืนกฏหมาย นายจ้างมีสิทธิ์ล้นฟ้าตามกฏหมายที่จะรวมตัวกันอย่างเปิดเผยเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องวิธีลดค่าจ้าง แต่กรรมาชีพกลายเป็นผู้ต้องหาเมื่อมีมติร่วมกันในการต่อสู้ กรรมาชีพถูกไล่ออกจากบ้าน ตำรวจสั่งให้ร้านค้าเล็กๆ ที่เคยขายข้าวช่วยกรรมาชีพต้องปิด ยิ่งกว่านี้มีความพยายามที่จะปลุกระดมพลทหารให้เกลียดชังกรรมาชีพ ถึงแม้ว่ากรรมาชีพจะชุมนุมกันอย่างสงบก็ตาม บางครั้งทหารถูกสั่งให้ยิงกรรมาชีพที่ไม่มีอาวุธ (และพระเจ้าซาร์ของรัสเซียเองก็ขอบคุณทหารที่ฆ่ากรรมาชีพมือเปล่าที่ ยาโรซลาฟ ในปี 1895)

ในสภาพเช่นนี้กรรมาชีพทุกคนเริ่มเห็นว่ารัฐบาลคือศัตรูร้ายของตน เพราะรัฐบาลปกป้องนายทุนและมัดมือมัดเท้ากรรมาชีพ กรรมาชีพเริ่มเข้าใจว่ากฏหมายต่างๆ ออกเพื่อผลประโยชน์คนรวยฝ่ายเดียว และเจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของพวกนี้ เขาเริ่มเข้าใจว่ารัฐไม่ยอมให้กรรมาชีพมีเสียง และถ้ากรรมาชีพจะมีสิทธิ์ในการนัดหยุดงาน สิทธิ์ในการเผยแพร่หนังสือพิมพ์ สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐสภาที่ออกและควบคุมกฏหมายต่างๆ กรรมาชีพจะต้องต่อสู้เพื่อสิทธิของชนชั้นตนเอง ฝ่ายรัฐเองเข้าใจดีว่าการนัดหยุดงานเปิดหูเปิดตากรรมาชีพอย่างไร ดังนั้นรัฐย่อมเกรงกลัวการนัดหยุดงานและพยายามห้ามปรามโดยเร็วที่สุดเสมอ รัฐมนตรีมหาดไทยของเยอรมันคนหนึ่งที่มีชื่อว่าชอบปราบปรามนักสังคมนิยมและกรรมาชีพที่มีจิตสำนึก เคยพูดในรัฐสภาว่า “เบื้องหลังการนัดหยุดงานทุกครั้งมีปีศาจของการปฏิวัติ” การนัดหยุดงานทุกครั้งพัฒนาความคิดของกรรมาชีพเพื่อให้เข้าใจว่ารัฐบาลคือศัตรู และเพื่อให้เข้าใจว่าชนชั้นกรรมาชีพต้องเตรียมตัวต่อสู้กับรัฐบาลเพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน

การนัดหยุดงานสอนให้กรรมาชีพสามัคคี สอนให้กรรมาชีพเห็นว่าการต่อสู้กับนายทุนเป็นสิ่งที่กระทำได้ต่อเมื่อมีความสามัคคีเท่านั้น และสอนให้กรรมาชีพคิดถึงภาพใหญ่แห่งการต่อสู้ระหว่างชนชั้นกรรมาชีพทั้งชนชั้นกับชนชั้นนายทุนทั้งชนชั้น รวมไปถึงการต่อสู้กับความเผด็จการของรัฐบาลด้วย นี่คือสาเหตุที่นักสังคมนิยมเรียกการนัดหยุดงานว่า “โรงเรียนการทำสงคราม” ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนให้กรรมาชีพทำสงครามกับศัตรูเพื่อปลดแอกประชาชนผู้ทำงานทั้งปวง จากการกดขี่ขูดรีดของเจ้าหน้าที่รัฐและพลังทุน

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ