ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
โดย วี ไอ เลนิน แปลโดย ใจ อึ๊งภากรณ์

การนัดหยุดงานที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะอาศัยเงื่อนไขสำคัญๆ หลายเงื่อนไขดังเช่น ระดับการพัฒนาจิตสำนึกทางชนชั้นที่เพียงพอ ความสามารถในการเลือกช่วงเวลานัดหยุดงานที่ให้เปรียบกับกรรมาชีพมากที่สุด ความสามารถในการรู้จักรูปแบบที่ดีที่สุดของการเสนอข้อเรียกร้อง และความสามารถที่จะประสานงานกับนักสังคมนิยมเพื่อช่วยกันผลิตใบปลิวและหนังสือ ในรัสเซียตอนนี้เรามีกรรมาชีพที่มีลักษณะแบบนี้น้อยนัก ดังนั้นเราต้องทุ่มเทการทำงานเพื่อขยายจำนวนผู้ปฏิบัติการเพื่อให้ความคิดเกี่ยวกับสังคมนิยมและการต่อสู้ของกรรมาชีพขยายไปในหมู่มวลชนทั้งปวง ภาระการงานอันนี้ต้องเป็นภาระของนักสังคมนิยมและคนงานกรรมาชีพที่มีจิตสำนึกทางชนชั้นสูงโดยทำงานผ่านการประสานงานของพรรคสังคมนิยมของชนชั้นกรรมาชีพ

? เราพูดไปแล้วว่าการนัดหยุดงานทำให้กรรมาชีพเห็นว่ารัฐบาลคือศัตรู และทำให้กรรมาชีพเข้าใจว่าจะต้องต่อสู้กับศัตรูอันนี้ นี่คือบทเรียนบทสรุปจากหลายๆ ประเทศ กรรมาชีพต้องสู้กับรัฐบาลเพื่อสิทธิเสรีภาพของคนทั้งปวง แต่การต่อสู้ในระดับการเมืองแบบนี้ต้องอาศัยพรรคสังคมนิยมกรรมาชีพที่สามารถอธิบายธาตุแท้ของรัฐบาลและธาตุแท้ของการต่อสู้ทางชนชั้นให้กรรมาชีพเข้าใจได้

การนัดหยุดงานเป็นเพียง “โรงเรียนการทำสงคราม” ไม่ใช่สงครามจริง การนัดหยุดงานเป็นเพียงแง่หนึ่งของการต่อสู้ทางชนชั้นของกรรมาชีพ จากการนัดหยุดงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกรรมาชีพต้องพัฒนาการต่อสู้ไปสู่การต่อสู้ของกรรมาชีพทั้งชนชั้นเพื่อการปลดแอกตนเอง สิ่งนี่กำลังค่อยๆ เกิดขึ้นทั่วโลกอยู่แล้ว เมื่อกรรมาชีพที่มีจิตสำนึกทางชนชั้นพัฒนาตนเองเป็นนักสังคมนิยม คือเขามองเห็นภาพของการต่อสู้เพื่อปลดแอกกรรมาชีพทั้งชนชั้น เขารวมตัวกันเพื่อขยายแนวคิดสังคมนิยมไปทั่วและเพื่อสอนให้กรรมาชีพรู้จักวิธีการต่อสู้กับศัตรูทุกรูปแบบ และเขาสร้างพรรคสังคมนิยมกรรมาชีพที่ต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประชาชนจากการกดขี่ของรัฐบาลและจากแอกของทุน เมื่อนั้นชนชั้นกรรมาชีพจะเป็นหัวใจของขบวนการแรงงานสากลที่สามัคคีกรรมาชีพทั่วโลกและยกธงแดงที่มีคำขวัญ “กรรมาชีพทุกประเทศจงสามัคคี!”

<< ย้อนกลับ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ