ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
โดย วี ไอ เลนิน แปลโดย ใจ อึ๊งภากรณ์

การนัดหยุดงานที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะอาศัยเงื่อนไขสำคัญๆ หลายเงื่อนไขดังเช่น ระดับการพัฒนาจิตสำนึกทางชนชั้นที่เพียงพอ ความสามารถในการเลือกช่วงเวลานัดหยุดงานที่ให้เปรียบกับกรรมาชีพมากที่สุด ความสามารถในการรู้จักรูปแบบที่ดีที่สุดของการเสนอข้อเรียกร้อง และความสามารถที่จะประสานงานกับนักสังคมนิยมเพื่อช่วยกันผลิตใบปลิวและหนังสือ ในรัสเซียตอนนี้เรามีกรรมาชีพที่มีลักษณะแบบนี้น้อยนัก ดังนั้นเราต้องทุ่มเทการทำงานเพื่อขยายจำนวนผู้ปฏิบัติการเพื่อให้ความคิดเกี่ยวกับสังคมนิยมและการต่อสู้ของกรรมาชีพขยายไปในหมู่มวลชนทั้งปวง ภาระการงานอันนี้ต้องเป็นภาระของนักสังคมนิยมและคนงานกรรมาชีพที่มีจิตสำนึกทางชนชั้นสูงโดยทำงานผ่านการประสานงานของพรรคสังคมนิยมของชนชั้นกรรมาชีพ

? เราพูดไปแล้วว่าการนัดหยุดงานทำให้กรรมาชีพเห็นว่ารัฐบาลคือศัตรู และทำให้กรรมาชีพเข้าใจว่าจะต้องต่อสู้กับศัตรูอันนี้ นี่คือบทเรียนบทสรุปจากหลายๆ ประเทศ กรรมาชีพต้องสู้กับรัฐบาลเพื่อสิทธิเสรีภาพของคนทั้งปวง แต่การต่อสู้ในระดับการเมืองแบบนี้ต้องอาศัยพรรคสังคมนิยมกรรมาชีพที่สามารถอธิบายธาตุแท้ของรัฐบาลและธาตุแท้ของการต่อสู้ทางชนชั้นให้กรรมาชีพเข้าใจได้

การนัดหยุดงานเป็นเพียง “โรงเรียนการทำสงคราม” ไม่ใช่สงครามจริง การนัดหยุดงานเป็นเพียงแง่หนึ่งของการต่อสู้ทางชนชั้นของกรรมาชีพ จากการนัดหยุดงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกรรมาชีพต้องพัฒนาการต่อสู้ไปสู่การต่อสู้ของกรรมาชีพทั้งชนชั้นเพื่อการปลดแอกตนเอง สิ่งนี่กำลังค่อยๆ เกิดขึ้นทั่วโลกอยู่แล้ว เมื่อกรรมาชีพที่มีจิตสำนึกทางชนชั้นพัฒนาตนเองเป็นนักสังคมนิยม คือเขามองเห็นภาพของการต่อสู้เพื่อปลดแอกกรรมาชีพทั้งชนชั้น เขารวมตัวกันเพื่อขยายแนวคิดสังคมนิยมไปทั่วและเพื่อสอนให้กรรมาชีพรู้จักวิธีการต่อสู้กับศัตรูทุกรูปแบบ และเขาสร้างพรรคสังคมนิยมกรรมาชีพที่ต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประชาชนจากการกดขี่ของรัฐบาลและจากแอกของทุน เมื่อนั้นชนชั้นกรรมาชีพจะเป็นหัวใจของขบวนการแรงงานสากลที่สามัคคีกรรมาชีพทั่วโลกและยกธงแดงที่มีคำขวัญ “กรรมาชีพทุกประเทศจงสามัคคี!”

<< ย้อนกลับ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย