ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

ลัทธิสังคมนิยมกับสงคราม
โดย วี ไอ เลนิน แปลโดย อุยยาม ศศิธร

สงครามระหว่างเจ้าทาสรายใหญ่ที่สุดต่าง ๆ เพื่อธำรงรักษาและปกป้องระบบทาส

การแบ่งโลกกันในหมู่ประเทศที่เรียกกันว่า "มหา" อำนาจ (คือทำมหาโจรกรรมสำเร็จ) ประชาชาติส่วนใหญ่ซึ่งเคยต่อสู้อยู่หน้าผู้อื่นเพื่อเสรีภาพในช่วง 1789 -1871, หลังจากปี1876, บนพื้นฐานของระบอบทุนนิยมที่ได้พัฒนาอย่างสูงและที่"สุกหง่อม", ได้แปรเปลี่ยนเป็นผู้กดขี่และผู้ทำให้ประชากรและประชาชาติส่วนใหญ่ของโลกตกเป็นทาสอย่างไร. จากปี 1876-1914, “มหา” อำนาจ 6 ประเทศได้รวบพื้นที่ไว้ถึง 25 ล้านตารางกิโลเมตร, เป็นพื้นที่ 1 เท่าครึ่งของทวีปยุโรป ! 6มหาอำนาจได้ทำให้ประชากรของเมืองขึ้นต่าง ๆ กว่า 500 ล้านคน(523 ล้าน) ตกเป็นทาส. ต่อประชากรทุก ๆ 4 คนของประเทศ“มหา” อำนาจต่าง ๆ , มีประชากรของประเทศเมืองขึ้น “ของพวกเขา” อยู่ถึง 5 คน. และทุกคนก็รู้ดีว่า การล่าเมืองขึ้นอาศัยไฟและดาบ, ประชากรของประเทศเมืองขึ้นได้รับการปฎิบัติอย่างทารุณ, พวกเขาถูกขูดรีดด้วยด้วยวิธีการร้อยสีพันอย่าง (การส่งทุนออก, สัมปทานต่าง ๆ , ฯลฯ, การโกงเวลาขายสินค้าให้พวกเขา,การขึ้นต่ออำนาจของชาติ “ที่ปกครอง”, และอื่น ๆ ).

ชนชั้นนายทุนอังกฤษ - ฝรั่งเศสได้หลอกลวงประชาชนว่า พวกเขากำลังทำสงครามเพื่อเสรีภาพของประชาชนต่าง ๆ และเพื่อเบลเยี่ยม;แท้จริงพวกเขากำลังทำสงครามเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาไว้ซึ่งเมืองขึ้นที่พวกเขาได้รวบไว้มากมายจนเหลือล้น. พวกจักรพรรดินิยมเยอรมันย่อมจะปล่อยเบลเยี่ยม, ฯลฯ, เป็นอิสระทันทีถ้าอังกฤษและฝรั่งเศสตกลงที่จะให้พวกเขามีส่วนร่วมในการแบ่งปันเมืองขึ้นของพวกตนด้วย” อย่างยุติธรรม”. ลักษณะพิเศษของสถานการณ์ปัจจุบันนี้คือ ชะตากรรมของบรรดาประเทศเมืองขึ้นกำลังถูกตัดสินโดยสงครามบนภาคพื้นยุโรป! จากจุดยืนของความเป็นธรรมและเสรีภาพของประชาชาติ(หรือสิทธิที่จะดำรงอยู่ของประชาชาติต่าง ๆ ) ของชนชั้นนายทุนแล้ว, เยอรมันย่อมจะถูกต้องอย่างสิ้นเชิงหากจะเทียบกับอังกฤษและฝรั่งเศส.

ทั้งนี้เพราะเยอรมันได้ส่วนแบ่งปันเมืองขึ้นน้อยเกินไป, พวกศัตรูของเยอรมันกำลังกดขี่ประชาชาติต่าง ๆ อยู่จำนวนมากกว่าที่ตัวเองกำลังกดขี่อยู่อย่างไม่อาจประมาณได้, และชนชาติสลาฟที่ถูกเอ๊าสเตรีย, พันธมิตรของเยอรมันกดขี่อยู่ก็มีเสรีภาพมากกว่าพวกที่ถูกกดขี่อยู่ในรัสเซียของพระเจ้าซาร์, “คุกแห่งประชาชาติ” ที่แท้จริงแห่งนั้นเป็นไหน ๆ อย่างไม่ต้องสงสัย. แต่เยอรมันไม่ได้ต่อสู้เพื่อการปลดปล่อย, หากเพื่อการกดขี่ประชาชาติต่าง ๆ มันไม่ใช่ธุระของชาวสังคมนิยมที่จะช่วยโจรตัวที่หนุ่มแน่นและแข็งแรงกว่า (เยอรมัน) ให้ไปปล้นพวกโจรที่แก่กว่าและที่กินจนอิ่มหมีพลีมันกว่า. ชาวสังคมนิยมจักต้องใช้ประโยขน์จากการต่อสู้ระหว่างโจรเพื่อโค่นพวกมันทั้งมวล. จะบรรลุสิ่งนี้ได้, ขั้นแรกทีเดียวชาวสังคมนิยมจะต้องบอกความจริงกับประชาชน, คือ , สงครามครั้งนี้เป็นสงครามระหว่างเจ้าทาสเพื่อปกป้องระบบทาสใน 3 ความหมาย.

ประการแรกนี่เป็นสงครามที่ทำเพื่อให้ระบอบที่เอาเมืองขึ้นเป็นทาสนั้นเข้มแข็งขึ้นด้วยการแบ่งที่ “เป็นธรรมยิ่งขึ้น” และขูดรีดประเทศเหล่านั้นอย่าง “พร้อมเพรียงกัน” ยิ่งขึ้นในภายหลัง;ประการที่สอง, สงครามครั้งนี้ทำเพื่อให้การกดขี่ประชาชาติอื่น ๆ ในหมู่ประเทศ “มหา” อำนาจเองแข็งแรงขึ้น. ทั้งนี้เพราะทั้งเอ๊าสเตรียและรัสเซียและ (ในรัสเซียมากกว่าและเลวร้ายยิ่งกว่าในเอ๊าสเตรียมาก) ต่างก็ธำรงรักษาการปกครองของพวกเขาไว้ได้ก็แต่โดยอาศัยการกดขี่เช่นนี้เท่านั้น, และทำให้มันรุนแรงขึ้นอีกโดยอาศัยสงคราม; และประการที่สาม, เพื่อปกป้องระบอบทาสรับจ้าง, ทั้งนี้เพราะชนชั้นกรรมาชีพจะถูกทำให้แตกแยกกันและถูกกดไว้, ในขณะที่พวกนายทุนได้ประโยชน์, ,มั่งมีขึ้นมาจากสงคราม,เป็นการยุแหย่อคติทางประชาชาติและความเป็นปฏิกิริยาให้จัดขึ้นความเป็นปฏิกิริยาที่ได้โงหัวของมันขึ้นมาในทุกประเทศแม้ต่ในประเทศสาธารณรัฐที่มีเสรีภาพมากที่สุด

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ