ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

ลัทธิสังคมนิยมกับสงคราม
โดย วี ไอ เลนิน แปลโดย อุยยาม ศศิธร

“สงครามคือการต่อเนื่องของการเมืองด้วยวิธีการอื่น” (คือ โดยใช้ความรุนแรง)

วาทะที่ขึ้นชื่อนี้ เคลาสวิตซ์ นักเขียนปัญหาสงครามที่ลึกซึ้งที่สุดผู้หนึ่งเป็นผู้กล่าวไว้ว่า. ชาวลัทธิมาร์คซ์ได้ถืออย่างถูกต้องเสมอมาว่า หลักการนี้เป็นพื้นฐานทางทฤษฎีของทรรศนะเกี่ยวกับความสำคัญของสงครามที่แน่นอนหนึ่ง ๆ ทุกครั้ง. มาร์คซ์และเองเกิลส์ก็ได้พิจารณาสงครามต่าง ๆ ด้วยทรรศนะเช่นนี้ตลอดมา.

ขอให้นำทรรศนะนี้มาใช้กับสงครามในปัจจุบันท่านจะเห็นว่าเป็นเวลาหลายสิบปี, กระทั่งเกือบครึ่งศตวรรษมาแล้ว, ที่รัฐบาลและชนชั้นปกครองของอังกฤษ, ผรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, เอ๊าสเตรีย, รัสเซีย, ได้ดำเนินนโยบายปล้นสะดมประเทศเมืองขึ้น, นโยบายกดขี่ประชาชาติอื่น,นโยบายปราบปรามการเคลื่อนไหวของชนชั้นกรรมาชีพ. สงครามในเฉพาะหน้านี้เป็นการต่อเนื่องของการเมืองชนิดนี้ และก็เป็นได้แต่เพียงการต่อเนื่องของการเมืองชนิดนี้เท่านั้น. ตัวอย่างเช่น นโยบายของเอ๊าสเตรียและรัสเซีย, ไม่ว่าในยามสันติหรือในยามสงคราม, ต่างก็เป็นนโยบายที่ทำให้ประชาชาติต่าง ๆ ตกเป็นทาสและไม่ใช่การปลดปล่อยประชาชาติต่าง ๆ . ตรงกันข้าม, ในจีน, เปอร์เซีย, อินเดียและประเทศเมืองพึ่งอื่น ๆ , ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานี้กลับเป็นนโยบายที่ปลุกเร้าประชาชนนับสิบ ๆ นับร้อย ๆ ล้านคน ให้มาสนใจปัญหาชาติ, นโยบายในการปลดปล่อยพวกเขาออกจากการกดขี่ของ “มหา” อำนาจปฎิกิริยา.

สงครามภายใต้เงื่อนไขประวัติศาสตร์เช่นนี้ แม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังสามารถเป็นสงครามที่ก้าวหน้าแบบชนชั้นนายทุน,เป็นสงครามปลดปล่อยประชาชาติ.

หากเหลือบดูสงครามปัจจุบันจากทรรศนะที่ว่ามันเป็นการต่อเนื่องของการเมืองของ "มหา" อำนาจ, และของชนชั้นต่าง ๆ ที่เป็นหลักภายในประเทศเหล่านั้นก็เพียงพอที่จะมองเห็นได้ในทันทีถึงความขัดต่อประวัติศาสตร์, ความจอมปลอมและมารยาที่โจ๋งครึ่มของทรรศนะที่ว่าความคิด “พิทักษ์ปิตุภูมิ” เป็นสิ่งชอบด้วยเหตุผลได้ในสงครามปัจจุบัน.

ตัวอย่างของประเทศเบลเยี่ยม

คำแก้ตัวที่พันธมิตรสังคม--คลั่งชาติทั้งสาม(เดี๋ยวนี้สี่รวมทั้งเพลคฮานอฟกับพวกในรัสเซีย) ชมชอบก็คือตัวอย่างของเบลเยี่ยม. แต่ตัวอย่างนี้มีแต่จะย้อนเอาพวกเขาเอง. จักรพรรดินิยมเยอรมันได้ละเมิดความเป็นกลางของเบลเยี่ยมอย่างไร้ยางอาย. ดั่งที่รัฐคู่สงครามได้กระทำเสมอมาในที่ทุกแห่ง, โดยเหยียบย่ำสนธิสัญญาและพันธะทั้งปวงเสียถ้าจำเป็น. เราลองสมมติว่า รัฐทุกรัฐที้ปรารถนาให้มีการปฎิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ, ประกาศสงครามกับเยอรมัน, เรียกร้องให้ปลดปล่อยและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เบลเยี่ยม, ในกรณีเช่นนั้น,แน่นอน ความเห็นอกเห็นใจของชาวสังคมนิยมย่อมจะอยู่ข้างฝ่ายศัตรูของเยอรมัน.

แต่ประเด็นทั้งหมดก็คือ "พันธมิตรทั้งสาม(และสี่)" ไม่ได้กำลังทำสงครามเพื่อเบลเยี่ยม; นี่เป็นที่รู้กันดียิ่ง. และมีแต่คนเจ้ามารยาเท่านั้นที่ปกปิดสิ่งนี้ไว้. อังกฤษกำลังรวบเอาเมืองขึ้นของเยอรมันและตุรกี; รัสเซียกำลังรวบกาลิเซียและรวบตุรกี, ฝรั่งเศสต้องการแคว้นอัลซาล--ลอร์เรนและกระทั่งฝั่งซ้ายของแม่น้ำไรน์; ได้มีการทำสนธิสัญญาฉบับหนึ่งกับอิตาลีเพื่อแบ่งปันทรัพย์โจร (อัลบาเนีย, เอเชียน้อย);การต่อรองกับบัลกาเรียและรูมาเนียกำลังดำเนินอยู่ เพื่อการแบ่งปันทรัพย์โจรกันอีกเช่นเคย. ในสงครามที่กระทำโดยรัฐบาลหลายประเทศในปัจจุบันนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะช่วยเบลเยี่ยมโดยไม่เค้นคอเอาเอ๊าสเตรียหรือตุรกี,ฯลฯ! นี่มีอะไรเกี่ยวพันกับการ"พิทักษ์ปิตุภูมิ" หรือ ? ลักษณะพิเศษของสงครามจักรพรรดินิยม, สงครามระหว่างรัฐบาลชนชั้นนายทุนปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่ได้เสื่อมไปแล้วทางประวัติศาสตร์ที่กระทำเพื่อความประสงค์ในการกดขี่ประชาชนอื่น ๆ ก็อยู่ที่ตรงนี้เอง. ใครก็ตามที่บอกว่าการเข้าร่วมในสงครามครั้งนี้เป็นสิ่งที่ชอบธรรม, เขาผู้นี้เป็นสิ่งชอบธรรม, เขาผู้นั้นก็จะเป็นผู้ทำให้การกดขี่ประชาชาติต่าง ๆ ของจักรพรรดินิยมมีอยู่ตลอดไป. ใครก็ตามที่สนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากความยุ่งยากลำบากในปัจจุบันของรัฐบาลต่าง ๆ มาดำเนินการต่อสู้เพื่อการปฎิวัติสังคม,เขาผู้นั้นก็จะเป็นผู้ต่อสู้เพื่ออิสระภาพที่แท้จริงของทุกประชาชาติในความเป็นจริง, ซึ่งจะเป็นไปได้ก็มีแต่เมื่ออยู่ในระบอบสังคมนิยมเท่านั้น.

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ