ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

ลัทธิสังคมนิยมกับสงคราม
โดย วี ไอ เลนิน แปลโดย อุยยาม ศศิธร

รัสเซียรบเพื่อสิ่งใด?

ในประเทศรัสเซีย, จักรพรรดินิยมทุนนิยมแบบล่าสุดได้เผยตัวของมันเองออกมาอย่างเต็มที่ในนโยบายของพระเจ้าซาร์ที่มีต่อเปอร์เซีย, แมนจูเรียและมองโกเลีย; แต่, โดยทั่วไป,ระบอบจักรพรรดินิยมทหารและขุนนางครอบงำรัสเซียอยู่.

ไม่มีประเทศใดในโลกที่ประชากรส่วนใหญ่จะถูกกดขี่มากเท่าในรัสเซีย; ชนชาติรัสเซียใหญ่มีเพียงร้อยละ 43 ของประชากรทั้งหมด,คือน้อยกว่าครึ่ง; ส่วนชนชาติอื่น ๆ ทั้งหมดถูกถือว่าเป็นคนต่างด้าวไม่มีสิทธิอะไรเลย. ในจำนวนประชากร 170 ล้านคนในรัสเซีย, มีราว 100 ล้านคนถูกกดขี่และปฎิเสธสิทธิ. ระบอบซาร์กำลังทำสงครามเพื่อยึดกาลิเซีย และเพื่อบดขยี้เสรีภาพของชาวยูเครนและยึดอาเมเนีย, คอนสแตนติโนเปิล, ฯลฯ, ในที่สุดระบบซาร์ถือสงครามเป็นปัจจัยที่จะหันเหความสนใจไปจากความไม่พอใจภายในประเทศที่กำลังทวีขึ้น และปราบปรามการเคลื่อนไหวปฎิวัติที่กำลังขยายตัวออกไป. ปัจจุบันนี้, ชนชาติรัสเซียใหญ่ทุก ๆ 2 คนในรัสเซียจะมี"คนต่างด้าว" ที่ปราศจากสิทธิอยู่ 2 ถึง 3 คน: ระบอบซาร์กำลังดิ้นรนเพื่อจะเพิ่มจำนวนประชาชาติที่ถูกรัสเซียกดขี่, เพื่อที่จะยืดอายุการกดขี่นี้ออกไป, และด้วยประการฉะนี้ก็จะเป็นการบ่อนทำลายการต่อสู้เพื่ออิสระภาพที่ชนชาติรัสเซียเองกำลังดำเนินอยู่, โดยอาศัยสงครามนี้.ความเป็นไปได้ในการกดขี่และปล้นสะดมประชาชาติอื่น ๆ ยิ่งทำให้ความชะงักงันทางเศรษฐกิจมีอยู่ต่อไป, ทั้งนี้เพราะมีอยู่บ่อยครั้งที่แหล่งที่มาของรายได้มิใช่มาจากการพัฒนาพลังการผลิต, หากเป็นการขูดรีดแบบกึ่งขุนนางที่กระทำกับ"คนต่างด้าว"ดังนั้น, ในส่วนของรัสเซีย, การทำสงครามครั้งนี้จึงมีความจำเป็นปฎิกิริยาอย่างลึกล้ำและมีลักษณะที่คัดค้านการปลดปล่อย, เด่นมาก.

อะไรคือลัทธิสังคม --- คลั่งชาติ

ลัทธิสังคม-คลั่งชาติคือการยึดเอาความคิด “พิทักษ์ปิตุภูมิ”ในสงครามครั้งนี้. ยิ่งกว่านั้น, โดยตรรกแล้วความคิดนี้ยังนำไปสู่การละทิ้งการต่อสู้ทางชนชั้นในระหว่างสงคราม, การออกเสียงสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายของสงคราม, ฯลฯ.อันที่จริง, พวกสังคม--คลั่งชาติกำลังดำเนินนโยบายของชนชั้นนายทุนที่คัดค้านชนชั้นกรรมาชีพ; ทั้งนี้เพราะในความเป็นจริงพวกเขามิได้ชูการ“พิทักษ์ปิตุภูมิ” ในแง่ของการต่อสู้กับการกดขี่ของต่างชาติ. หากชู“สิทธิ” ของ “มหา” อำนาจประเทศใดประเทศหนึ่งในอันที่จะปล้นเมืองขึ้น และกดขี่ประชาชาติอื่น ๆ .พวกสังคม -- คลั่งชาตินำคำหลอกลวงประชาชนของชนชั้นนายทุนที่ว่า ทำสงครามเพื่อปกป้องอิสรภาพและการดำรงอยู่ของประชาชาติมากล่าวซ้ำ, และด้วยประการฉะนี้พวกเขาก็ได้ไปยืนอยู่ข้างชนชั้นนายทุนมาคัดค้านชนชั้นกรรมาชีพ. ในหมู่พวกสังคม--คลั่งชาตินี้มีทั้งบรรดาผู้ที่แสดงเหตุผลสนับสนุนและสดุดีรัฐบาลและชนชั้นนายทุนของกลุ่มมหาอำนาจคู่สงครามกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง,มีทั้งคนอย่างเคาทสกี้ที่โต้แย้งว่า ชาวสังคมนิยมของประเทศมหาอำนาจคู่สงครามทุกประเทศมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะ “พิทักษ์ปิตุภูมิ”. ในเมื่อในความเป็นจริงลัทธิสังคม -- คลั่งชาติได้ทำการปกป้องอภิสิทธิ์, ความได้เปรียบ, การโจรกรรมและการใช้ความรุนแรงของชนชั้นนายทุนจักรพรรดินิยมของ “ประเทศตน” (หรือของทุกประเทศ), ฉะนั้นจึงเป็นการทรยศต่อความเชื่อถือทั้งปวงในลัทธิสังคมนิยมและทรยศต่อมติสมัชชาสังคมนิยมสากล ณ เมืองบาเซิลโดยสิ้นเชิง.

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ