ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

รัฐกับการปฏิวัติ

นี่คือข้ออภิปรายของเองเกิลส์ :

“...อย่างไรก็ดี กำลังนั้นนับว่าได้แสดงบทบาทอีกด้านหนึ่ง”(นอกเหนือจากเป็นพลังที่ชั่วร้าย) “ในประวัติศาสตร์ ได้แก่บทบาทปฏิวัติ; กล่าวโดยใช้คำของมาร์คซ์ได้ว่า กำลังคือนางผดุงครรภ์ของสังคมเก่าทุกสังคมที่ตั้งครรภ์ด้วยสังคมใหม่ กำลังคือเครื่องมือที่ช่วยให้ขบวนการทางสังคมเผยตัวออกมาได้ แล้วทำลายล้างรูปแบบการเมืองที่ตายซาก ความข้อนี้นายดือห์ริงมิได้กล่าวถึงเลยสักคำ”

ก็แล้วคำยกย่องสดุดีการปฏิวัติอย่างรุนแรงดังกล่าวนี้จะผสานกับทฤษฏี “การสลายตัว” ของรัฐเข้าเป็นหลักการอันหนึ่งอันเดียวได้อย่างไรเล่า?

เราได้กล่าวข้างต้นแล้ว และเราจะกล่าวโดยละเอียดต่อไปว่า คำสอนของมาร์คซ์และเองเกิลส์เกี่ยวกับความหลีกเลี่ยงไม่ได้ของการปฏิวัติอย่างรุนแรงนั้น พุ่งตรงไปยังรัฐของชนชั้นนายทุน รัฐของชนชั้นนายทุนไม่อาจถูกแทนที่ด้วยรัฐของชนชั้นกรรมาชีพ(เผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพ) โดยผ่านกระบวนการ “สลายตัว” มีแต่ต้องผ่านการปฏิวัติอย่างรุนแรงเท่านั้น คำยกย่องสุดดีการปฏิวัติอย่างรุนแรงของเองเกิลส์ นับว่าสอดคล้องทุกกระเบียดกับคำประกาศครั้งแล้วครั้งเล่าของมาร์คซ์ (ขอให้นึกถึงข้อความสรุปลงท้ายของบทนิพนธ์ชื่อความอับจนของปรัชญา และ คำประกาศพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งประกาศอย่างหยิ่งทรนงและเปิดเผยถึงความหลีกเลี่ยงไม่ได้ของการปฏิวัติอย่างรุนแรง ขอให้นึกถึงสิ่งที่มาร์คซ์เขียนเอาไว้เกือบสามสิบปีต่อมา ในการวิจารณ์โครงการ “โกธา” ปี 1875 ท่านได้กระชากหน้ากากความเป็นนักฉวยโอกาสของโครงการนั้น อย่างไม่ปรานี) อีกทั้งคำยกย่องสดุดีนั้นก็หาได้เป็นเพียง “แรงกระตุ้น” เป็นเพียง สุนทรพจน์ หรือเป็นเพียงคำคมแต่อย่างใดไม่ ความจำเป็นที่จะต้องพร่ำสอนมวลชนให้ซึมซาบถึงทรรศนะแห่งการปฏิวัติอย่างรุนแรงอันนี้ นับเป็นรากเง่าแห่งคำสอนทั้งปวงของมาร์คซ์และเองเกิลส์

การแทนที่รัฐของชนชั้นนายทุนด้วยรัฐของชนชั้นกรรมาชีพ ไม่มีทางเป็นไปได้อย่างเด็ดขาดหากปราศจากการปฏิวัติอย่างรุนแรง และการล้มล้างรัฐของชนชั้นกรรมาชีพไม่มีทางเป็นไปได้เว้นแต่ผ่านกระบวนการ “สลายตัว” เท่านั้น

มาร์คซ์และเองเกลส์เป็นผู้ให้คำอรรถาธิบายเกี่ยวกับทัศนะเหล่านี้อย่างละเอียดและอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อท่านได้ศึกษาสถานการณ์ปฏิวัติแต่ละรายแยกออกไป, เมื่อท่านได้วิเคราะห์บทเรียนจากความจัดเจนของการปฏิวัติแต่ละครั้งแยกออกไป ต่อไปนี้เราจะได้ผ่านไปสู่ส่วนนี้อันเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของคำสอนของท่านทั้งสอง

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ