ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

รัฐกับการปฏิวัติ

พื่อตัดสินครั้งหนึ่งในทุกสองสามปีว่าสมาชิกของชนชั้นปกครองกลุ่มใดจะเป็นตัวแทนและทำการกดขี่ปราบปรามประชาชนผ่านรัฐสภา-นั่นคือสารัตถะที่แท้จริงของระบบรัฐสภานายทุน มิเพียงแต่ในระบอบกษัตริย์ ใต้รัฐธรรมนูญ แต่รวมทั้งในสาธารณรัฐที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดด้วย

ก็ทางออกจากระบบรัฐสภาคืออะไรเล่า?

ที่จริงทางออกจากระบบรัฐสภามิใช่ล้มล้างสถาบันผู้แทนและหลักการเลือกตั้งทั้งหลาย แต่จะต้องเปลี่ยนสถาบันผู้แทนจากโรงสนทนา (talking shop) มาเป็นองค์กรทำงาน “คอมมูนจะต้องเป็นองค์กรทำงาน ซึ่งทำหน้าที่บริหารและ นิติบัญญัติไปในขณะเดียวกัน มิใช่รัฐสภา”

คอมมูนได้เข้าไปแทนที่ระบบรัฐสภาอันเน่าเฟะและละโมบของสังคมนายทุน ซึ่งเสรีภาพในความคิดเห็น เสรีภาพในการถกเถียงมิได้กลายมาเป็นการโกหกหลอกลวง เพราะสมาชิกสภา(คอมมูน)เองจะต้องทำงาน จะต้องนำกฎหมายไปปฏิบัติ จะต้องทดสอบผลการทำงานของตนกับชีวิตจริง และจะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อเขตที่ตนรับเลือกตั้ง สถาบันผู้แทนยังคงอยู่ แต่จะไม่มีระบบรัฐสภาในฐานะที่เป็นระบบพิเศษ ซึ่งแบ่งงานระหว่างฝ่ายนิติ บัญญัติกับฝ่ายบริหาร และนำอภิสิทธิ์มาสู่เหล่าสมาชิกรัฐสภา เราไม่อาจคิดฝันถึงระบบประชาธิปไตย แม้แต่ระบบประชาธิปไตยของชนชั้นกรรมาชีพ โดยปราศจากสถาบันผู้แทน แต่เราสามารถและต้องคิดฝันถึงระบบประชาธิปไตยที่ปราศจากระบบรัฐสภา

พึงสังเกตว่า ในการพูดถึงหน้าที่ของข้าราชการเหล่านั้น ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับคอมมูน จำเป็นสำหรับระบบประชาธิปไตยของชนชั้นกรรมาชีพ มาร์คซ์ได้เปรียบเทียบข้าราชการเหล่านั้นว่าเหมือนกับคนงานของ “นายจ้างอื่น ทุกคน” กล่าวคือการประกอบการแบบทุนนิยม ซึ่งประกอบด้วย “คนงานผู้คุมงาน และพนักงานบัญชี”

ที่กล่าวมานี้ หาได้มีความเพ้อฝันอยู่ในตัวมาร์คซ์ไม่ โดยนัยที่ว่าท่านมิได้คิดหรือประดิษฐ์สังคม “ใหม่” ตรงกันข้าม ท่านได้ศึกษากำเนิดของ สังคมใหม่จากสังคมเก่า ศึกษารูปแบบแห่งการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเก่าไปสู่สังคมใหม่ ในฐานะที่เป็นกระบวนการทางประวัติศาสตร์-ธรรมชาติ ท่านได้ตรวจสอบความเจนจัดที่เกิดขึ้นจริงๆ ของขบวนการมวลชนชั้นกรรมาชีพ และพยายามดึงข้อสรุปทางปฏิบัติจากความเจนจัดนั้น “เรียนรู้“จากคอมมูนเช่นเดียวกับนักคิดปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายที่ไม่กลัวการเรียนรู้จากความเจนจัดของ ขบวนการอันยิ่งใหญ่ของชนชั้นผู้ถูกกดขี่

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ