ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

รัฐกับการปฏิวัติ

ส่วนการล้มล้างระบบราชการโดยทันที ทุกหนทุกแห่งและโดยสิ้นเชิง เป็นเรื่องอย่าพึงคิดเพราะมันเป็นความเพ้อฝัน แต่การบดขยี้กลไกระบบราชการเก่าโดยทันที แล้วเริ่มต้นสร้างกลไกขึ้นใหม่ ซึ่งจะเอื้อให้สามารถล้มล้างระบบราชการทั้งปวงตามลำดับนั้น สิ่งนี้มิใช่ความเพ้อฝัน สิ่งนี้คือความเจนจัดของคอมมูน สิ่งนี้คือภาระกิจเฉพาะหน้าโดยตรงของชนชั้นกรรมาชีพปฏิวัติ

ระบอบทุนนิยมทำให้หน้าที่การบริหาร “รัฐ” ง่ายเข้า จนอยู่ในวิสัยที่จะตัด“หัวหน้างาน”(boss) ออกไปได้ แล้วปล่อยการดำเนินงานทั้งปวงอยู่ในมือองค์การจัดตั้งของชนชั้นกรรมาชีพ(ในฐานะชนชั้นปกครอง) ซึ่งจะว่าจ้าง “คนงาน ผู้คุมงาน และพนักงานบัญชี” ในนามของสังคมส่วนรวม

เรามิใช่พวกเพ้อฝัน เรามิได้ “ฝัน” ที่จะเลิกการบริหาร เลิกการบังคับบัญชาทั้งปวงในทันที นั่นเป็นความเพ้อฝันของพวกอนาธิปัตย์ อันมีพื้นฐานจากการขาดความเข้าใจถึงภาระกิจเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ เป็นความคิดที่ต่างกับลัทธิมาร์คซ์โดยสิ้นเชิง และมีแต่จะช่วยฉุดชะลอการปฏิวัติสังคมนิยมจนกว่าผู้คนจะแตกต่างไปจากเดิม เราต้องการปฏิวัติสังคมนิยมที่กระทำด้วยผู้คนที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ ผู้คนที่ยังมิอาจเลิกการบังคับบัญชา เลิกการควบคุมและ “ผู้คุมงาน และพนักงานบัญชี” เสียได้

ทว่า การบังคับบัญชาต้องตกอยู่ใต้อำนาจของกองหน้าติดอาวุธของประชาชนผู้ใช้แรงงานที่ถูกขูดรีดทั้งมวล นั่นคือชนชั้นกรรมาชีพ การเริ่มต้นสามารถและต้องกระทำในทันทีในฉับพลันที่จะแทนที่หน้าที่ “เป็นหัวหน้า“ของบรรดาข้าราชการของรัฐ ด้วยหน้าที่ง่ายๆ ของ “ผู้คุมงาน และพนักงานบัญชี” หน้าที่ซึ่งอยู่ในขอบเขตความสามารถของชาวเมืองธรรมดาอยู่แล้ว และสามารถ ทำได้ในอัตรา “ค่าจ้างของกรรมกร”

เราชาวกรรมกรจะต้องจัดตั้งการผลิตขนาดใหญ่บนพื้นฐานที่ระบอบทุนนิยมสร้างไว้แล้ว โดยอาศัยความเจนจัดของเราเองในฐานะกรรมกร สถาปนาวินัยเหล็กอันเข้มงวดโดยมีอำนาจรัฐของกรรมกรติดอาวุธหนุนหลัง เราจะต้องลดทอนบทบาทของข้าราชการเหลือแค่บทบาททำตามคำสั่งของเรา ให้พวกเขาเป็น “ผู้คุมงาน และพนักงานบัญชี” ที่รับผิดชอบถอดถอนได้และได้รับค่าจ้างพอสมควร (ที่จริงเราต้องอาศัยความช่วยเหลือของนักเทคนิคทุกชนิด ทุกแบบ และ ทุกระดับด้วย) นี่คือภาระกิจของเราชาวชนกรรมาชีพ นี่คือสิ่งที่เราสามารถและต้องเริ่มขึ้น เพื่อสัมฤทธิ์ซึ่งการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพ การเริ่มต้นเช่นว่านั้น อันมีรากฐานอยู่บนการผลิตขนาดใหญ่ โดยตัวมันเองจะนำไปสู่“การสลายตัว“ตามลำดับของระบบราชการทั้งปวง นำไปสู่การสร้างสรรค์ระเบียบอย่างหนึ่งตามลำดับ ระเบียบที่ไม่มีสิ่งใดคล้ายคลึงกับระบบทาสค่าจ้างเลยแม้แต่น้อย ระเบียบที่หน้าที่ควบคุมและทำบัญชีซึ่งง่ายเข้าๆ จะถูกกระทำโดยแต่ละคน สลับกันไป จนกลายเป็นนิสัย หน้าที่พิเศษที่เคยตกอยู่ในมือกลุ่มคนพิเศษ จะตายไปในที่สุด

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ