ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

รัฐกับการปฏิวัติ

นักสังคมประชาธิปไตยชาวเยอรมันผู้คมคายคนหนึ่งในทศวรรษที่เจ็ดของศตวรรษที่แล้ว ได้เรียกบริการไปรษณีย์ว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ “สังคมนิยม” นับว่าถูกต้องทีเดียว ปัจจุบันบริการไปรษณีย์เป็นธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นตามแนวผูกขาดโดยรัฐนายทุน (state-capitalist monopoly) จักรพรรดินิยม ได้เปลี่ยนธุรกิจผูกขาด(ทรัสต์)ทั้งหลายให้กลายเป็นองค์การทำนองเดียว และเหนือผู้ใช้แรงซึ่งทำงานอย่างหนักหน่วง อดๆ อยากๆ ขึ้นไป ก็คือระบบราชการนั่นเอง ทว่ากลไกในการจัดการทางสังคม (social management) นับว่ามีอยู่พร้อมมูลแล้ว เราเพียงแต่โค่นล้มพวกนายทุน ทำลายการต่อต้านของเหล่านักขูดรีดด้วยมือที่แข็งเหมือนคีมเหล็กของกรรมกรติดอาวุธ บดขยี้กลไกระบบราชการของรัฐปัจจุบันเท่านั้น เราก็จะได้กลไกที่มีทุกสิ่งอยู่พร้อมมูล อย่างวิเศษ กลไกที่ปราศจาก “กาฝาก” กลไกที่ สามารถทำให้เคลื่อนไหวได้อย่างดีด้วยน้ำมือของกรรมกรที่ผนึกกำลังกัน ซึ่งจะเป็นผู้ว่าจ้างนักเทคนิค ผู้คุมงาน และพนักงานบัญชี แล้วจ่ายค่าตอบแทนให้กับพวกเขาทุกคน (หรือข้าราชการของ “รัฐ” ทุกคน) ในอัตรา “ค่าจ้างกรรมกร” นี่คือภาระกิจในทางปฏิบัติภาระกิจอันเป็นรูปธรรม อันอยู่ในวิสัยที่จะกระทำให้ล่วงไปได้ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจผูกขาด (ทรัสต์) ภาระกิจที่จะช่วยขจัดการขูดรีดให้หมดสิ้นไปจากผู้ใช้แรงงานทั้งมวล ภาระกิจที่สอดคล้องกับสิ่งที่คอมมูนเริ่มกระทำไว้แล้ว (โดยเฉพาะในการสร้างสรรค์รัฐ)

การจัดตั้งชีวิตเศรษฐกิจทั้งมวลของชาติตามแนวของบริการไปรษณีย์ เพื่อว่านักเทคนิค ผู้คุมงานพนักงานบัญชี รวมทั้งข้าราชการทุกคน จะได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่า “ค่าจ้างของกรรมกร” และทั้งหมดนี้อยู่ใต้การควบคุมและการนำของชนชั้นกรรมาชีพติดอาวุธ -นี่แหละคือจุดมุ่งหมายเฉพาะหน้าของเรา รัฐเช่นนี้เอง ซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานเศรษฐกิจดังกล่าว คือสิ่งที่เราต้องการ นี่คือสิ่งที่จะนำมาซึ่ง การล้มล้างระบบรัฐสภา ขณะเดียวกันก็ธำรงไว้ซึ่งสถาบันผู้แทน นี่คือสิ่งที่จะขจัดความสกปรกโสมมที่แปดเปื้อนสถาบันเหล่านี้โดยน้ำมือของชนชั้นนายทุนให้ ปราศนาการจากชนชั้นผู้ทำงานทั้งมวล

<< ย้อนกลับ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย