ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

รัฐกับการปฏิวัติ

2. องค์กรพิเศษของคนติดอาวุธ คุกฯลฯ

เองเกิลส์กล่าวต่อไปว่า

“ในลักษณะอันตรงกันข้ามกับองคาพยพชาติกุล (เผ่า), แรกทีเดียว รัฐได้แบ่งพลเมืองออกตามอาณาเขต” การแบ่งแยกเช่นนั้นดูเป็น “เรื่องธรรมดา” สำหรับเรา ทว่าความจริงมันต้องต่อสู้เป็นเวลานานกับรูปสังคมเผ่าหรือชาติกุลเก่า

"ลักษณะเด่นประการที่สองคือการจัดตั้งอำนาจสาธารณะ ซึ่งไม่เป็นหนึ่งเดียวโดยตรงกับประชาชนที่จัดตั้งตนเองเป็นกำลังติดอาวุธอีกต่อไป

อำนาจสาธารณะพิเศษนี้มีความจำเป็น เพราะองค์กรจัดตั้งติดอาวุธที่ทำการโดยอัตโนมัติของประชาชน เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในเมื่อสังคมแตกแยกเป็นชนชั้น...อำนาจสาธารณะนี้ดำรงอยู่ในทุกรัฐ นอกจากประกอบด้วยกำลัง คนติดอาวุธแล้ว ยังประกอบด้วยเครื่องค้ำจุนทางวัตถุ คุก และสถาบันอำนาจทุกชนิด ซึ่งสังคมชาติกุล (เผ่า) ไม่เคยพบเห็น”

เองเกิลส์ได้อธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับ “อำนาจ” ซึ่งถูกเรียกว่ารัฐ ว่าเป็นอำนาจที่อุบัติจากสังคมแต่วางตนอยู่เหนือสังคม และทำตัวเองให้ห่างเหินแปลกหน้าจากสังคมทุกขณะ ก็อำนาจนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะไรเล่า? ประกอบ ด้วยองค์กรพิเศษของคนติดอาวุธ ซึ่งมี คุก ศาล ฯลฯ อยู่ในกำมือ

การที่เราพูดถึง องค์กรพิเศษของคนติดอาวุธ นับว่าต้องด้วยเหตุผล เพราะอำนาจสาธารณะซึ่งเป็นลักษณะของทุกรัฐมิได้ “เป็นหนึ่งเดียวโดยตรง” กับประชาชนติดอาวุธ (อันประกอบด้วย “องค์การจัดตั้งติดอาวุธที่ทำการโดย อัตโนมัติของประชาชน”)

เช่นเดียวกับนักคิดปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่ทั้งปวง เองเกิลส์ได้พยายามดึงความสนใจของคนงานผู้มีความสำนึกในชนชั้นไปสู่ความจริงที่ลัทธิหยาบเขลาอันแพร่หลายถือว่ามีค่าควรแก่การสนใจน้อยที่สุด กองทัพประจำการและกำลังตำรวจคือเครื่องมือหลักของอำนาจรัฐ มันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย