ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

รัฐกับการปฏิวัติ

“การตีความ” เช่นนั้นเป็นการบิดเบือนลัทธิมาร์คซ์อย่างหยาบที่สุดเพื่อให้ประโยชน์จำเพาะชนชั้นนายทุน เมื่อพิจารณาในแง่ทฤษฏีแล้ว การตีความดังกล่าวนับว่าตั้งอยู่บนการมองข้ามสภาวการณ์และข้อพิจารณาอันสำคัญที่สุดที่แนะเอาไว้อย่างเช่นในข้ออภิปราย“สรุป“ของเองเกิลส์ที่เราเพิ่งอ้างอย่างสิ้นกระทงความข้างต้น

ประการแรกทีเดียว ในตอนต้นแห่งข้ออภิปรายของเองเกิลส์ กล่าวไว้ว่าในการยึดอำนาจรัฐชนชั้นกรรมาชีพจะ“ล้มล้างรัฐในฐานะรัฐ” พร้อมกันไปด้วย ทว่ามันหาใช่รูปแบบที่ดีไม่ที่จะมามัวสนใจใคร่ครวญ กับความหมายของความข้อนี้ โดยทั่วไปก็มักมองข้ามไปเสียหรือไม่ก็ยกให้เป็น“ความบกพร่องของระบบเฮเกิล” ซึ่งสืบทอดมาสู่เองเกิลส์

อย่างไรก็ดีโดยความเป็นจริงแล้ว ความข้อนี้ได้แสดงอย่างกระชับให้ประจักษ์ถึงประสบการณ์ของการปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง คือคอมมูนแห่งปารีส1871 ซึ่งเราจะได้กล่าวถึงโดยละเอียดในที่อันควรต่อไป โดยความเป็นจริงแล้วในที่นี้เองเกิลส์พูดถึงว่าการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพที่ “ล้มล้าง” รัฐของชนชั้นนายทุน ส่วนคำว่ารัฐสลายตัวหมายถึงรัฐของชนชั้นกรรมาชีพภายหลังการปฏิวัติสังคมนิยมต่างหาก ตามทัศนะของเองเกิลส์นั้นรัฐของชนชั้นนายทุนมิได้ “สลายตัว” แต่ “ถูกล้มล้าง” โดยชนชั้นกรรมาชีพในช่วงแห่งการปฏิวัตินี้ และสิ่งที่สลายตัวได้แก่รัฐหรือกึ่งรัฐของชนชั้นกรรมาชีพนั่นเอง

ประการที่สอง รัฐคือ “กำลังปราบปรามพิเศษ” นับเป็นคำนิยามที่ เองเกิลส์ให้ไว้อย่างกระจ่างลึกซึ้งยิ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วย่อมหมายถึงว่า “กำลังปราบปรามพิเศษ” เพื่อปราบปรามชนชั้นกรรมาชีพโดยชนชั้นนายทุน, เพื่อกดขี่ผู้ใช้แรงงานนับล้านโดยคนรวยกลุ่มย่อย ซึ่งจะต้องถูกแทนที่ด้วย “กำลังปราบปรามพิเศษ” เพื่อปราบปรามชนชั้นนายทุนโดยชนชั้นกรรมาชีพ(เผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ) นี่คือความหมายของคำว่า “ล้มล้างรัฐในฐานะรัฐ” นี่คือ “การกระทำ” เข้ายึดกุมปัจจัยผลิตในนามของสังคม และย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า การแทนที่ “กำลังพิเศษ” (ของชนชั้นนายทุน) เช่นนั้น ด้วย “กำลังพิเศษ” (ของชนชั้นกรรมาชีพ) จะเกิดขึ้นไม่ได้ในรูปของ “การสลายตัว”

ประการที่สาม ในการพูดถึงรัฐ “สลายตัว” และ “สิ้นสุดลงโดยตัวมันเอง” เองเกิลส์หมายถึงช่วงหลังจากที่ “รัฐเข้ายึดกุมปัจจัยผลิตในนามของสังคมส่วนรวม” กล่าวคือ ภายหลังการปฏิวัติสังคมนิยม เราทุกคนล้วนรู้ดีว่ารูปแบบการเมืองของ“รัฐ” ขณะนั้นจะเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่สุด ทว่าพวกฉวยโอกาสซึ่งบิดเบือนลัทธิมาร์คซ์อย่างไร้ยางอายหา ได้ตระหนักไม่ว่าเองเกิลส์ได้พูดถึงว่า ประชาธิปไตยจะ“สิ้นสุดลงโดยตัวมันเอง” หรือ “สลายตัว” อีกด้วย ข้อนี้ดูผิวเผินจะแปลกอยู่ ทว่ามันจะเป็นเรื่อง“ที่ไม่อาจเข้าใจได้“จำเพาะแต่ผู้ที่ไม่ใส่ใจใคร่ครวญความจริงที่ว่าประชาธิปไตยก็คือรัฐด้วย ฉนั้นประชาธิปไตยจึงย่อมจะดับสิ้นไปเมื่อรัฐดับสิ้นไป การปฏิวัติเท่านั้นที่สามารถ “ล้มล้าง“รัฐของชนชั้นนายทุนได้ แต่รัฐโดยทั่วไป กล่าวคือประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่สุดได้แต่ “สลายตัว“ไป

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ