ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

รัฐกับการปฏิวัติ

ประการที่สี่ หลังจากเสนอมติอันลือชื่อของท่านที่ว่า “รัฐสลายตัว” แล้ว เองเกิลส์ก็อธิบายอย่างเจาะจงในทันทีว่า มตินี้มุ่งต่อต้านทั้งพวกฉวยโอกาสและ พวกอนาธิปัตย์

เราอาจพนันกันได้ว่าในคนทุกหมื่นคนที่ได้อ่านหรือได้ยินเกี่ยวกับ “การสลายตัว” ของรัฐ, 9990 คน ไม่รู้หรือไม่อาจรำลึกได้ว่าเองเกิลส์ได้พุ่งข้อสรุปของท่านที่ดึงจากมตินี้เข้าโจมตีคนอื่นด้วยนอกจากพวกอนาธิปัตย์ ส่วนสิบคนที่เหลือ, บางทีเก้าคนอาจไม่เข้าใจความหมายของ“รัฐของประชาชนเสรี” หรือไม่รู้ว่าทำไมการโจมตีคำขวัญนี้จึงหมายถึงการโจมตีพวกฉวยโอกาสด้วย นี่แหละคือวิถีที่ประวัติศาสตร์ถูกเขียนขึ้น! นี่แหละคือวิถีที่คำสอนปฏิวัติอันยิ่งใหญ่ถูกบิดเบือน ถูกปรับให้เข้ากับลัทธิหยาบเขลาที่แพร่หลาย! ข้อสรุปที่มุ่งต้านพวกอนาธิปัตย์ถูกยกขึ้นอ้างเป็นพันๆครั้ง แต่ข้อสรุปที่มุ่งต้านพวกฉวยโอกาสกลับถูกปัดผ่านและ “ถูกลืม”

“รัฐของประชาชนเสรี” เป็นโครงการและคำขวัญของพวกสังคมนิยมประชาธิปัตย์เยอรมันในทศวรรษที่เจ็ดของศตวรรษที่ 19 คำขวัญนี้หาสาระทางการเมืองมิได้ เว้นแต่มันได้ประทับแนวคิดประชาธิปไตยอันสวยหรูเอาไว้ และตราบเท่าที่มันเป็นคำขวัญที่เรียกร้องเป็นนัยๆ ให้ได้มาซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยในขอบเขตของกฎหมายแล้ว เองเกิลส์ก็พร้อมที่จะยอมรับ “ความสมเหตุผล” ของมัน “อยู่ชั่วขณะหนึ่ง” (เพื่อใช้ในการปลุกปั่นก่อกวน) ทว่าถึงอย่างไรมันก็เป็นคำขวัญแบบฉวยโอกาสอยู่นั่นเอง เราสนับสนุนการได้มาซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย เพราะเป็นรูปแบบรัฐของนายทุนที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด ทว่าเราไม่มีสิทธิที่จะลืมว่าระบบทาสค่าจ้างคือฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งมวล แม้ในสาธารณรัฐของนายทุนที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด ยิ่งกว่านั้น รัฐทุกรัฐก็คือ“กำลังพิเศษสำหรับปราบปราม“ชนชั้นผู้ถูกกดขี่ ฉนั้นรัฐทุกรัฐจึงไม่เป็น “เสรี” และไม่เป็น “รัฐของประชาชน” มาร์คซ์และเองเกิลส์ เองก็ได้อธิบายความข้อนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าแก่สหายร่วมพรรคของท่านในทศวรรษ ที่เจ็ดของศตวรรษที่แล้ว

ประการที่ห้า บทนิพนธ์ของเองเกิลส์เล่มเดียวกันนี้ (ซึ่งทำให้คนทั้งหลาย พากันรำลึกถึงข้ออภิปรายเกี่ยวกับการสลายตัวของรัฐ) ยังได้บรรจุข้ออภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญของการปฏิวัติอย่างรุนแรงไว้ด้วย การวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ ของเองเกิลส์ถึงบทบาทของมันได้กลายเป็นคำยกย่องสดุดีการปฏิวัติอย่างรุนแรง ความข้อนี้“ไม่มีใครจำได้“สักคนเดียว มันหาใช่“รูปแบบที่ดี“ไม่ ที่พรรคสังคมนิยมทั้งหลายในปัจจุบันจะพูดหรือคิดถึงความสำคัญของความคิดนี้ ทว่าความคิดนี้กลับมีความเกี่ยวพันอย่างแนบแน่นกับ“การสลายตัว” ของรัฐกระทั่งเรียกได้ว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทีเดียว

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ