ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรีและปัญหาครอบครัว
โดย อาเลคซานดรา คอลอนไท แปลโดย ใจ อึ๊งภากรณ์

เป้าหมายสุดท้ายของกรรมาชีพหญิงที่มุ่งหวังการปฏิวัติมิได้ห้ามเธอในการเรียกร้องการพัฒนาสถานภาพภายในกรอบระบบนายทุนปัจจุบัน แต่ลักษณะธาตุแท้ของระบบทุนนิยมเป็นอุปสรรคเสมอในการทำให้ข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นจริงได้ สตรีจะมีสิทธิเท่าเทียมและจะเสรีจริงได้ก็ต่อเมื่อโลกเรามีการจัดระบบแรงงานในรูปแบบส่วนรวมที่มีทั้งความสงบสุขและความยุติธรรมเท่านั้น แต่พวก เฟมมินิสต์ ไม่ยอมและไม่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ สำหรับเขา เขามองว่าเมื่อสิทธิเสรีภาพถูกกำหนดไว้ในกฏหมายอย่างเป็นทางการ เขาจะมีที่พักอันสบายในโลกเก่าที่เต็มไปด้วย การกดขี่ แรงงานบังคับ น้ำตาและความยากลำบาก และเขาก็ถูกต้องในระดับหนึ่ง แต่สำหรับสตรีส่วนใหญ่ที่เป็นกรรมาชีพ สิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับชายเพียงแต่เป็นการแบ่งความไม่เท่าเทียมกัน ส่วนคนกลุ่มน้อยพิเศษที่เป็นสตรีชนชั้นกลางหรือชนชั้นนายทุน ความเท่าเทียมกับชายเปิดประตูไปสู่สิทธิ์และอภิสิทธิ์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และชัยชนะของหญิงชนชั้นกลางและนายทุนเพียงแต่เป็นอาวุธสำหรับการขูดรีดพี่น้องสตรีกรรมาชีพต่อ ซึ่งจะยิ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหญิงสองค่ายมากขึ้นทุกที

ดังนั้น “ปัญหาสตรีทั่วไป” หรือความเป็นเอกภาพของภาระหน้าที่และความใฝ่ฝันรวมของหญิง ที่พวก เฟมมินิสต์ พูดถึง อยู่ที่ไหน ผลของการวิเคราะห์แบบรอบคอบจะพบว่าเอกภาพดังกล่าวมีไม่ได้ พวก เฟมมินิสต์ พยายามอย่างถึงที่สุดที่จะอ้างว่า “ปัญหาสตรีทั่วไป” ไม่เกี่ยวกับเรื่องของพรรคการเมือง และแก้ได้โดยการนำทุกพรรคทุกฝ่ายและหญิงทั้งหมดมาร่วมกันแก้ อย่างไรก็ตามแม้แต่ เฟมมินิสต์ ก้าวหน้าจากเยอรมันคนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่า “ข้อสรุปแบบใฝ่ฝันอันสะดวกสบายของพวก เฟมมินิสต์ ไม่ตรงกับความเป็นจริง”...

สภาพและรูปแบบของระบบการผลิตได้ถมทับสตรีในยุคต่างๆ ของประวัติศาสตร์มนุษย์ และค่อยๆ ผลักดันให้สตรีตกอยู่ในสภาพผู้ถูกกดขี่และผู้ต้องพึ่งพา การพลิกระบบสังคมและเศรษฐกิจอันใหญ่หลวงต้องเกิดขึ้นก่อนที่หญิงจะเริ่มได้เอกราชและความสำคัญกลับคืนมา ปัญหาบางอย่างที่นักคิดผู้มีฝีมือไม่สามารถแก้ไขได้ ได้ถูกแก้ไขไปแล้วโดยสภาพทางวัตถุอันมีพลังของระบบการผลิต พลังดังกล่าวที่เคยทำให้หญิงตกเป็นทาสมาพันๆ ปี ในขั้นตอนที่พัฒนาสูงขึ้น กำลังพาเธอไปสู่เสรีภาพและความเป็นตัวของตัวเอง....

การต่อสู้ของสตรีชนชั้นกลางและชนชั้นนายทุนเพื่อได้รับโอกาสในการศึกษาและในการประกอบอาชีพเป็นสิ่งที่ก่อกำเนิดให้กับขบวนการ เฟมมินิสต์ เมื่อหญิงชนชั้นกลางและชนชั้นนายทุนย่างเข้าสู่ตลาดแรงงานเขาประกาศว่าตนเองคือแนวหน้าของขบวนการสิทธิสตรี แต่เขาลืมไปว่าเขากำลังเดินไปในรอยเท้าของน้องสตรีกรรมาชีพ เพราะการต่อสู้เพื่อโอกาสที่จะเลี้ยงชีพตนเองอย่างอิสระในตลาดแรงงานเป็นสิ่งที่หญิงกรรมาชีพได้มานานแล้วเมื่อบุกเข้าไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ถ้าพิจารณาประวัติศาสตร์การต่อสู้ของกรรมาชีพหญิงเพื่อการพัฒนาตนเอง ยากที่จะพบกรณีที่ขบวนการ เฟมมินิสต์ ให้ความช่วยเหลือ ความก้าวหน้าที่กรรมาชีพหญิงได้รับล้วนแต่มาจากการต่อสู้ของชนชั้นกรรมาชีพโดยรวม ดังนั้นประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของหญิงกรรมาชีพคือประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของชนชั้นกรรมาชีพทั้งชนชั้นเพื่อปลดแอกตนเอง

หญิงกรรมาชีพเป็นกรรมาชีพในอันดับแรก และมีผลประโยชน์ร่วมกับคนอื่นๆ ในครอบครัวกรรมาชีพ ... ดังนั้นทำไมหญิงกรรมาชีพจะต้องไปแสวงหาแนวร่วมกับพวก เฟมมินิสต์ ชนชั้นกลาง ใครจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากแนวร่วมดังกล่าว คงไม่ใช่สตรีกรรมาชีพแน่ สตรีกรรมาชีพคือผู้ที่จะปลดแอกตัวเขาเอง เขาปกป้องผลประโยชน์ทางชนชั้นของเขาและคงไม่ถูกหลอกลวงโดยผู้ที่กล่าวถึงเรื่อง “โลกของผู้หญิงทุกคน” หญิงกรรมาชีพต้องไม่ลืมและจะไม่ลืมว่าในขณะที่หญิงชนชั้นกลางและชนชั้นนายทุนต้องการแสวงหาที่ยืนภายในระบบปัจจุบันที่เป็นปฏิปักษ์กับเรา เป้าหมายของเราคือการล้มโลกเก่าและการสร้างอนาคตอันแจ่มใสของแรงงานสากลในรูปแบบที่มีความสมานฉันท์ ความสุข และเสรีภาพ

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ