ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรีและปัญหาครอบครัว
โดย อาเลคซานดรา คอลอนไท แปลโดย ใจ อึ๊งภากรณ์

สิ่งที่เป็นจุดเด่นของ คอลอนไท คือความคิดของเธอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพศซึ่งแสดงความก้าวหน้า ความสลับสับซ้อน และความละเอียดอ่อนล้ำหน้านักคิดอื่นๆ ในสมัยนั้น แต่ความฝันของเธอที่จะเห็นสังคมคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นอย่างถาวรในรัสเซียก็ถูกทำลายเมื่อรัสเซียถูกโดดเดี่ยวในโลกแห่งทุนนิยมหลังความล้มเหลวของการปฏิวัติในเยอรมัน ความล้มเหลวของการปฏิวัติสังคมนิยมในรัสเซียหลังจากนั้นและการขึ้นมามีอำนาจของเผด็จการปฏิกิริยา สตาลิน ได้ทำลายความก้าวหน้าทุกอย่างที่มาจากการปฏิวัติ 1917 รวมถึงสิทธิเสรีภาพของสตรีด้วย

ก่อนที่สตาลินจะขึ้นมามีอำนาจ อาเลคซานดรา คอลอนไท มีความเห็นแตกต่างจากเลนิน โดยเฉพาะในยุคที่พรรคบอลเชวิคเสนอให้ถอยหลังชั่วคราวเพื่อรักษาสถานการณ์ในปี 1921 คอลอนไท ไม่เห็นด้วยกับ “นโยบายเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Policy)” ที่ฟื้นฟูบางแง่ของกลไกตลาดเพื่อซื้อเวลาให้กับรัฐกรรมาชีพที่ยังอยู่ในวัยอ่อน ผลของความขัดแย้งนี้ทำให้ คอลอนไท ห่างเหินจากรัฐบาลพรรคบอลเชวิคและในที่สุดต้องเดินทางออกนอกประเทศไปเป็นทูตรัสเซียที่ประเทศสแกนดีเนเวียและเมกซีโค

ในปี 1923 คอลอนไท แต่งหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ “ความรักในหมู่ผึ่งกรรมกร (Love of worker bees)” ซึ่งเป็นหนังสือกึ่งนิยายที่บรรยายถึงความเสื่อมโทรมของความสัมพันธ์ก้าวหน้าระหว่างหญิงและชายในยุค “นโยบายเศรษฐกิจใหม่” หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงถอยหลังลงคลองที่ก่อให้เกิดการคอรรับชั่นในหมู่เจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เติบโตจากนโยบายเศรษฐกิจดังกล่าว หนังสือเล่มนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมสตาลินสามารถยึดอำนาจในนามของ “ข้าราชการแดงยุคใหม่” และในที่สุดสามารถทำลายการปฏิวัติสังคมนิยมในรัสเซียได้

แนวคิดสายสตาลินได้ขยายตัวออกไปสู่พรรคคอมมิวนิสต์ทั่วโลกรวมถึงพรรคคอมมิวนิสต์ไทยด้วย ถ้าเราวิเคราะแนวคิดเรื่องสิทธิสตรีของ พ.ค.ท. จะพบว่าถึงแม้ว่า พ.ค.ท. พูดถึงสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันระหว่างชายกับหญิงในนามธรรม แต่ในรูปธรรม พ.ค.ท. มีความคิดคับแคบและล้าหลังมาก ถ้าเทียบกับความคิดของ คอลอนไท โดยเฉพาะในเรื่องของเสรีภาพแท้ในความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิง ในขณะที่แนวคิดสายสตาลินล่มสลายหลังปี 1989 ความคิดเรื่องการปลดแอกสตรีของ อาเลคซานดรา คอลอนไท เป็นความคิดที่มีพลังสำหรับทุกวันนี้และสำหรับการต่อสู้เพื่อสังคมใหม่ในอนาคต นอกจากนี้งานของ คอลอนไท เป็นตัวอย่างที่สำคัญของแนวคิดสิทธิสตรีมาร์คซิสต์

<< ย้อนกลับ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย