ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพจะสู้หรือไม่
โดย ลีออน ตรอทสกี แปลโดย ใจ อึ๊งภากรณ์

คำถามนี้เป็นคำถามที่มักถูกตั้งขึ้นในยุคปัจจุบันโดยนักสหภาพและนักสังคมนิยม ในขณะที่หนังสือเล่มนี้กำลังถูกตีพิมพ์ แนวโน้มทางเศรษฐกิจของประเทศไทยดูมัวหมองน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะตลาดและแหล่งทุนสำคัญๆ ของไทยสามแห่ง คือ ยุโรป สหรัฐ และญี่ปุ่น อยู่ในสภาวะทดถอย และในขณะที่เศรษฐกิจเราจมอยู่ในวิกฤตนี้ฐานะความเป็นอยู่ของกรรมาชีพไทย ไม่ว่าจะกรรมาชีพโรงงานหรือพนักงานในออฟฟิสก็ล้วนแต่ยากลำบากมากขึ้นและมีสภาพที่ไร้ความมั่นคง

จริงๆ แล้วคำถามในหัวข้อนี้สามารถแยกเป็นสองส่วนได้คือ (๑) เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้หรือไม่? และ (๒) เมื่อไรกรรมาชีพจะออกมาปกป้องผลประโยชน์ของตนเองที่เสียหายไปในวิกฤต?

สำหรับคำถามแรก ชาวมาร์คซิสต์เข้าใจดีว่าทุนนิยมมีทั้งการขยายตัวและหดตัวเป็นระยะๆ ดังนั้นเศรษฐกิจไทยคงจะฟื้นตัวในอนาคต แต่ประเด็นสำคัญคือจะฟื้นตัวบนความเดือดร้อนของพลเมืองมากน้อยแค่ไหน และการฟื้นตัวจะมีความเข้มข้นยาวนานแค่ไหน ความเดือดร้อนของพลเมืองจะมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมจะสู้มากน้อยแค่ไหน ถ้าเราไม่สู้เลยชนชั้นปกครองจะโยนภาระวิกฤตให้เราแบกรับทั้งหมด แต่ถ้าเราต่อสู้เขาจะต้องกัดฟันยอมให้คนรวยและธุรกิจแบกรับภาระบ้าง

หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย