ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพจะสู้หรือไม่
โดย ลีออน ตรอทสกี แปลโดย ใจ อึ๊งภากรณ์

(2) วัฏจักรเศรษฐกิจกับการต่อสู้ทางชนชั้น โดย ลีออน ตรอทสกี

(คัดลอกจากหนังสือพิมพ์ พราฟดา ปี 1921)

เราทราบดีว่าระบบทุนนิยมพัฒนาในรูปแบบวัฏจักรทางอุตสาหกรรม คือจากการขยายตัว (บูม) สู่การชะลอตัว สู่วิกฤต ไปยังการฟื้นตัว และจบลงที่การขยายตัวอีกครั้ง และการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ทำให้เราทราบว่าวัฏจักรดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 8-10 ปี ซึ่งถ้าเราจะวาดภาพของการขยายตัว-หดตัวของเศรษฐกิจบนกระดาษกราฟเราจะเห็นว่าในขณะที่เศรษฐกิจขึ้นลงในปีต่างๆ ดุจเสมือนการเต้นของหัวใจในร่างสิ่งมีชีวิต แนวโน้มในภาพรวมที่ผ่านมาคือการพัฒนาขยายตัวของทุนนิยมเกิดขึ้นเรื่อยๆ และที่ชัดเจนคือถ้าบวกลบคูณหาญกันแล้วช่วงเศรษฐกิจบูมมีผลในการเพิ่มปริมาณมูลค่ามากกว่าการทำลายมูลค่าในช่วงที่เศรษฐกิจทดถอยหดตัว

การที่ระบบทุนนิยมมีทั้งภาวะขยายตัวและภาวะทดถอย พิสูจน์ความผิดพลาดของพวกที่ใช้ความคิดที่ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ที่มองว่าวิกฤตปัจจุบัน ที่เพิ่มความร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆ เป็นวิกฤตสุดท้ายก่อนขั้นตอนชัยชนะของชนชั้นกรรมาชีพอย่างแน่นอน เราเน้นมาแล้ว ในสมัชชาที่สามของสากลกรรมาชีพ ว่าวัฏจักรทุนนิยมดำรงอยู่ในช่วงที่ระบบอ่อนวัย ในช่วงที่ระบบอยู่ในวัยกลาง และในช่วงที่ระบบเริ่มเสื่อมโทรมด้วยชราภาพ ไม่ว่าระบบทุนนิยมจะอยู่ในขั้นตอนไหนก็ตามสภาพวิกฤตมีผลทำให้การผลิตล้นเกินถูกทำลายไปซึ่งนำไปสู่การปรับระดับการผลิตให้สอดคล้องกับตลาด ดังนั้นการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ

อย่างไรก็ตามความรวดเร็ว ขอบเขต ความเข้มข้น และความมั่นคงของการฟื้นตัวดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายอย่างในระบบทุนนิยม เราเคยพูดไปแล้วในสมัชชาที่สามว่าหลังจากที่วิกฤตปัจจุบันสามารถข้ามอุปสรรคแรกคือราคาผลผลิตที่สูงเกินไป การขยายตัวของอุตสาหกรรมจะชนอุปสรรคอื่นๆ เช่นความเหลื่อมล้ำระหว่างสหรัฐกับยุโรป ความยากจนในยุโรปกลางและตะวันออก และความวุ่นวายของระบบการเงินเป็นต้น พูดง่ายๆ การบูมของเศรษฐกิจครั้งต่อไปไม่สามารถสถาปณาสภาพความเป็นอยู่ในลักษณะเดิมก่อนสงครามโลกได้ ตรงกันข้าม เศรษฐกิจคงจะตกลงไปในหลุมเพลาะสงครามมากกว่า

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ