ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพจะสู้หรือไม่
โดย ลีออน ตรอทสกี แปลโดย ใจ อึ๊งภากรณ์

ถึงกระนั้นการบูมของเศรษฐกิจก็เป็นของจริง มันหมายถึงการขยายตัวของความต้องการในสินค้า มันหมายถึงการหดตัวของจำนวนผู้ว่างงาน มันหมายถึงการเพิ่มขึ้นของราคา และโอกาสที่จะเพิ่มระดับค่าจ้าง และในบริบทของสังคมปัจจุบันการขยายตัวดังกล่าวของเศรษฐกิจจะเพิ่มกระแสปฏิวัติให้แหลมคมยิ่งขึ้น กระแสปฏิวัติต่อสู้ของกรรมาชีพในประเทศพัฒนาหลังการสิ้นสุดของสงครามโลกจบลงด้วยความพ่ายแพ้ การทดถอย และความแตกแยก ดังนั้นวิกฤตเศรษฐกิจแบบเรื้อรัง ถึงแม้ว่าจะเพิ่มความเจ็บปวดโกรธแค้นในใจของชาวกรรมาชีพ ในขณะเดียวกันจะพาเราไปสู่กระแสการต่อสู้ที่อ่อนแอได้ เพราะพลังและความมั่นใจในการต่อสู้ของกรรมาชีพผูกพันกับการสำนึกถึงความสำคัญของตนเองในระบบการผลิต ซึ่งสิ่งนี้มักจะได้มาในยุคเศรษฐกิจขยายตัว

วิกฤตเรื้อรังที่มีคนตกงานมหาศาลไม่ได้ช่วยการต่อสู้ของเราชาวพรรคคอมมิวนิสต์แต่อย่างใด ตรงกันข้าม วิกฤตเรื้อรังมักจะสนับสนุนแนวคิดแบบปัจเจกอนาธิปไตยในขั้วหนึ่งของขบวนการแรงงาน และแนวคิดประนีประนอมกับระบบในอีกขั้วหนึ่งของขบวนการ นี่คือประสบการณ์ที่เราเห็นกับตามาในอดีต ในมุมกลับกันการขยายตัวของเศรษฐกิจจะสร้างความมั่นใจของชนชั้นกรรมาชีพที่พ่ายแพ้และแตกแยกมานานเพื่อสร้างกระแสการต่อสู้อย่างดุเดือดและสามัคคี....

ดังนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะสรุปได้หรือไม่ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะนำไปสู่ชัยชนะของชนชั้นกรรมาชีพในการสร้างสังคมนิยม? ไม่มีสิทธิ์เลย! เราอธิบายไปแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างสภาพเศรษฐกิจกับระดับการต่อสู้ของกรรมาชีพไม่ใช่ความสัมพันธ์หยาบๆ แบบกลไก แต่เป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความสลับสับซ้อนละเอียดอ่อนและความขัดแย้งในเชิงวิภาษวิธี ประเด้นที่เราต้องพิจารณาคือ ถ้ามีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเรามีการเตรียมพร้อมทางการเมืองในหมู่กรรมาชีพมากน้อยแค่ไหน

<< ย้อนกลับ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย