ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

ทฤษฎีปฏิวัติถาวร
ลีออน ตรอทสกี โดย ใจ อึ๊งภากรณ์

การปฎิวัติถาวรคืออะไร
สรุปจุดสำคัญ

1. ทฤษฎีการปฎิวัติถาวรเป็นทฤษฎีที่ชาวมาร์คซิสต์ทุกคนควรศึกษา เนื่องจากความขัดแย้งทางความคิดและการต่อสู้ทางชนชั้นได้เปลี่ยนเรื่องนี้ จากเรื่องของข้อขัดแย้งในหมู่นักลัทธิมาร์คซ์ชาวรัสเซียในอดีต ไปเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ ความสัมพันธ์ภายใน และวิธีการของการปฏิวัติสากล

2. ในประเทศที่มีการพัฒนาของระบบทุนนิยมที่ล้าหลัง โดยเฉพาะประเทศเมืองขึ้นหรือกึ่งเมืองขึ้น ทฤษฎีการปฏิวัติถาวรมีความสำคัญตรงที่ทำให้เห็นว่าการสร้างประชาธิปไตยและเอกราชที่แท้จริงเกิดขึ้นได้ภายใต้เผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพเท่านั้น และชนชั้นนำจะต้องเป็นชนชั้นกรรมาชีพ ไม่ใช่มวลชาวนา

3. ปัญหาของระบบเกษตรกรรม และปัญหาของเอกราชในประเทศล้าหลัง มีผลทำให้ชาวนาซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่มีบทบาทสำคัญ ถ้าไม่มีแนวร่วมระหว่างชนชั้นกรรมาชีพกับชาวนา ภาระของการปฏิวัติประชาธิปไตยจะไม่บรรลุความสำเร็จ แต่แนวร่วมนี้จะต้องสร้างขึ้นภายใต้เงื่อนไขของการต่อสู้อย่างไม่มีวันประนีประนอมกับอิทธิพลของนายทุนรักชาติเสรีนิยม

4. ไม่ว่าการปฏิวัติในประเทศหนึ่งจะมีขั้นตอนแตกต่างกันอย่างไร การสร้างแนวร่วมระหว่างชนชั้นกรรมาชีพกับชาวนาต้องสร้างภายใต้การนำของกรรมาชีพที่ก้าวหน้าที่สุด ซึ่งจัดตั้งโดยพรรคคอมมิวนิสต์ ฉะนั้นชัยชนะของการปฏิวัติประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อมีเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพที่มีพื้นฐานจากแนวร่วมระหว่างกรรมาชีพและชาวนาเพื่อแก้ปัญหาของการปฏิวัติประชาธิปไตย ก่อนอื่นใด

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย