ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

ทฤษฎีปฏิวัติถาวร
ลีออน ตรอทสกี โดย ใจ อึ๊งภากรณ์

5. คำขวัญเก่าของพรรคบอลเชอร์วิคที่พูดถึง "เผด็จการประชาธิปไตยของกรรมาชีพและชาวนา" มีความหมายจริงดังที่เขียนไว้ข้างต้น ประสบการณ์ของการปฏิวัติเดือนตุลาคมยืนยันตรงนี้ แต่สูตรเก่าของเลนินไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าว่าความสัมพันธุ์ระหว่างกรรมาชีพกับชาวนาจะเป็นไปอย่างไรในแนวร่วมปฏิวัติ สูตรเก่าของเลนินเปิดช่องว่างให้ประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์อย่างชัดเจนว่า ถึงแม้ว่าชาวนาอาจมีบทบาทสูงในการปฏิวัติ แต่บทบาทนี้เป็นบทบาทอิสระและบทบาทในการนำไม่ได้ ชนชั้นชาวนาจะตามกรรมาชีพหรือตามนายทุน ชนชั้นใดชนชั้นหนึ่ง เป็นประจำ ฉะนั้น"เผด็จการประชาธิปไตยของกรรมาชีพ และชาวนา" ต้องเป็นเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพที่นำมวลชนชาวนา

6. เผด็จการประชาธิปไตยของชนชั้นกรรมาชีพและชาวนา ที่ต่างจากเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพในรูปแบบทางชนชั้น จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีพรรคปฏิวัติอิสระของชาวนาหรือชนชั้นนายทุนน้อย ที่สามารถยึดอำนาจโดยอาศัยความช่วยเหลือไม่มากหรือน้อยจากชนชั้นกรรมาชีพ แต่ประสบการณ์จากประวัติศาสตร์ปัจจุบัน รวมถึงประวัติศาสตร์รัสเซียในรอบ 25 ปีที่ผ่านมา พิสูจน์ว่าอุปสรรค์ที่ไม่สามารถข้ามได้ในการสร้างพรรคนี้คือ การที่ชนชั้นนายทุนน้อยไม่มีความอิสระทางการเมืองและเศรษฐกิจ และมีการแบ่งแยกฐานะภายในชนชั้นเดียวกัน ฉะนั้นส่วนบนของชนชั้นนายทุนน้อยหรือชนชั้นชาวนาจะสนับสนุนนายทุน โดยเฉพาะในเรื่องสงครามและการปฏิวัติ และส่วนล่างจะตามชนชั้นกรรมาชีพ ส่วนกลุ่มที่อยู่ระหว่างกลางจะต้องเลือกระหว่างสองขั้ว ระหว่างลัทธิคาเรนสกี กับ ลัทธิบอลเชอร์วิค หรือระหว่างพรรคกัวมินตั๋งกับเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ เราจะไม่พบขั้นตอนกึ่งๆ กลางๆ และจะไม่พบเผด็จการประชาธิปไตยของกรรมาชีพและชาวนาเลย

7. การที่องค์กร คอมมินเทอร์น (ภายใต้สตาลิน) พยายามเอาคำขวัญอันล้าสมัยหมดยุคของ "เผด็จการประชาธิปไตยของกรรมาชีพและชาวนา" มาสวมครอบประเทศในตะวันออก มีผลในทิศทางปฏิกิริยาเท่านั้น เพราะเมื่อเอาคำขวัญนี้มาขัดแย้งกับคำขวัญ "เผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ" จะทำให้กรรมาชีพสลายตัวเข้าไปใน มวลชนนายทุนน้อย ซึ่งจะเอื้ออำนวยกับการครอบงำความคิดจากนายทุนชาติ และการสลายตัวของการปฏิวัติประชาธิปไตย ฉะนั้นการใช้คำขวัญนี้โดยองค์กร คอมมินเทอร์น เป็นการกระทำที่ทรยศต่อลัทธิมาร์คซ์และกับประเพณีบอลเชอร์วิคจากตุลาคม 1917

8. เผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพที่ขึ้นมานำการปฏิวัติประชาธิปไตย จะต้องเผชิญหน้าอย่างรวดเร็วกับปัญหาต่างๆ ที่แก้ได้โดยวิธีเดียวเท่านั้นคือ การลดทอนสิทธิทรัพย์สินเอกชนของนายทุน ฉะนั้นกระบวนการประชาธิปไตยจะนำ ไปสู่การปฏิวัติถาวรเพื่อสร้างสังคมนิยมทันที

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย