ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

ทฤษฎีปฏิวัติถาวร
ลีออน ตรอทสกี โดย ใจ อึ๊งภากรณ์

9. การยึดอำนาจของชนชั้นกรรมาชีพไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการปฏิวัติ เพียงแต่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้น การสร้างระบบสังคมนิยมทำได้ภายใต้เงื่อนไข การต่อสู้ทางชนชั้นเท่านั้นในระดับชาติและระดับสากล การต่อสู้แบบนี้ ภายใต้ สภาพโลกที่ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์แบบทุนนิยม มักจะนำไปสู่การระเบิดภายใน ในรูปแบบสงครามกลางเมือง และการระเบิดภายนอกในรูปแบบสงครามปฏิวัติ สภาพเช่นนี้เองชี้ถึงความ "ถาวร" ของการปฏิวัติสังคมนิยม ไม่ว่าจะเกิดขึ้นก่อนในประเทศล้าหลังที่พึ่งจะบรรลุการปฏิวัติประชาธิปไตย หรือในประเทศทุนนิยมเก่าแก่ที่มีประชาธิปไตยและระบบรัฐสภามานาน

10. ความสำเร็จของการปฏิวัติสังคมนิยมในขอบเขตประเทศเดียวเป็นไปไม่ได้ สาเหตุหนึ่งของวิกฤตปัจจุบันของสังคมทุนนิยมคือการที่พลังการผลิตปัจจุบันถูกจำกัดภายในขอบเขตของประเทศชาติไม่ได้ สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดสงครามจักรวรรดินิยมและสังคมเพ้อฝันในสหรัฐหรือยุโรปพร้อมๆกัน การปฏิวัติสังคมนิยมจะเกิดขึ้นในเวทีรัฐชาติ แต่จะแผ่ขยายไปในเวทีสากล และจะสำเร็จในเวทีโลก ฉะนั้นความ "ถาวร" ของการปฏิวัติสังคมนิยม มีมิติที่กว้างยิ่งขึ้นคือ สำเร็จได้ต่อเมื่อสังคมใหม่ได้รับชัยชนะทั่วโลก

11. การสรุปการพัฒนาของกระบวนการปฏิวัติโลกดังที่เขียนไว้ข้างต้นนี้ ทำให้เราสามารถยกเลิก "ปัญหา" ของประเทศที่ "สุกงอม" หรือประเทศที่ "ยังไม่พร้อม" ที่จะปฏิวัติสังคมนิยม ตามแนวคิดกลไกของ คอมมินเทอร์น ระบบทุนนิยมได้สร้างตลาดโลกและได้แบ่งงานและการผลิตในระดับโลก ฉะนั้นระบบทุนนิยมจึงได้ช่วยเตรียมเศรษฐกิจของทั้งโลกเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมนิยม

ในประเทศต่างๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะมีอัตราความรวดเร็วที่ต่างกัน ในบางกรณีประเทศที่ล้าหลังอาจเกิดเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพก่อนประเทศก้าวหน้า แต่การสร้างสังคมนิยมที่สมบูรณ์จะใช้เวลายาวนานกว่าถ้าเทียบกับประเทศพัฒนา

ในประเทศที่เป็นเมืองขึ้นหรือกึ่งเมืองขึ้น ชนชั้นกรรมาชีพอาจจะยังไม่มีความพร้อมที่จะสร้างแนวร่วมกับชาวนาเพื่อยึดอำนาจและจะไม่สามารถนำการปฏิวัติประชาธิปไตยไปสู่จุดจบของมันได้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าประเทศไหนมีการปฏิวัติประชาธิปไตยจนชนชั้นกรรมาชีพเข้ามายึดอำนาจ เสถียรภาพของเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพและสังคมนิยมจะไม่ขึ้นอยู่กับระดับการพัฒนาของระบบการผลิตในประเทศนั้นเป็นหลัก แต่จะขึ้นอยู่กับการพัฒนาของการปฏิวัติสังคมนิยมในระดับสากลมากกว่า

12.ทฤษฎีที่ว่าด้วยสังคมนิยมในประเทศเดียว ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปฏิกิริยาที่ต่อต้านประเพณีตุลาคม 1917 เป็นทฤษฎีเดียวที่ขัดแย้งอย่างถึงที่สุดกับทฤษฎีปฏิวัติถาวร

ความพยายามของพวกสตาลินที่เขียนประวัติศาตร์แบบบิดเบือน ในการแก้ตัวว่าทฤษฎีการสร้างสังคมนิยมในประเทศเดียวเหมาะสมกับรัสเซีย เนื่องจากสภาพพิเศษของรัสเซีย (การที่เป็นประเทศใหญ่และมีทรัพยากรมากมาย) ไม่ได้ช่วยสนับสนุนข้อเสนอของเขาแต่อย่างใด แต่ยิ่งทำให้ข้อเสนออ่อนแอลง เพราะการตัดขาดจากจุดยืนสากลนิยมมักจะนำไปสู่จุดยืนที่ยกย่องความพิเศษ ดีเลิศของประเทศตัวเอง ซึ่งทำให้ประเทศตัวเองทำในสิ่งที่ประเทศอื่นทำไม่ได้

การแบ่งงานในระดับโลก การที่อุตสาหกรรมโซเวียตต้องพึ่งเทคโนโลยีต่างชาติ และการที่ระบบการผลิตของประเทศพัฒนาในยุโรปต้องพึ่งทรัพยากรและวัตถุดิบจากเอเซีย ฯลฯ ทำให้การสร้างระบบสังคมนิยมที่มีเอกราชในประเทศเดียวเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ