ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

ทฤษฎีปฏิวัติถาวร
ลีออน ตรอทสกี โดย ใจ อึ๊งภากรณ์

13. ทฤษฎีของสตาลินและบูคารินขัดแย้งกับประสบการณ์ทั้งหมดจากการปฏิวัติรัสเซีย เพราะแยกการปฏิวัติประชาธิปไตยออกจากการปฏิวัติสังคมนิยม และการปฏิวัติระดับชาติออกจากการปฏิวัติในระดับสากลในรูปแบบกลไก

ทฤษฎีนี้สร้างภาระอันเพ้อฝันกับการปฏิวัติในประกาศล้าหลังที่จะต้องสถาปนาระบบเผด็จการประชาธิปไตย ซึ่งต่างกับเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพ ฉะนั้นทฤษฎีนี้สร้างความเพ้อฝันในระบบความคิดทางการเมืองที่ทำลายการต่อสู้เพื่อยึดอำนาจของชนชั้นกรรมาชีพในตะวันออก และเป็นอุปสรรคในการปลดแอกประเทศเมืองขึ้น

จากมุมมองทฤษฎีของพวกสตาลิน การยึดอำนาจของชนชั้นกรรมาชีพคือจุดสิ้นสุดของการปฏิวัติและจุดเริ่มต้นของการปฏิรูประดับชาติ ฉะนั้นทฤษฎีที่เสนอว่า "ชาวนาร่ำรวยจะวิวัฒนาการเข้าสู่ระบบสังคมนิยม" และทฤษฎี "การสร้างนายทุนโลก" แยกออกจากทฤษฎี "สังคมนิยมในประเทศเดียว"ไม่ได้

การใช้ทฤษฎีสังคมนิยมระดับชาติทำให้องค์กร คอมมินเทอร์น ไร้บทบาทนอกเหนือจากการรณรงค์เพื่อยับยั้งการส่งกำลังทหารมาปราบปรามรัสเซีย นโยบายปัจจุบันขององค์กร คอมมินเทอร์น การคัดเลือกผู้นำขององค์กร และวิธีการบริหารองค์กร ตรงกับการลดบทบาทของสากลคอมมิวนิสต์ไปเป็นองค์กรสำรองที่ไม่มีภาระในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง

14. นโยบายขององค์กร คอมมินเทอร์น ที่เสนอโดยบูคาริน สับสนอย่างยิ่ง มันเป็นความพยายามที่จะผสมทฤษฎีสังคมนิยมในประเทศเดียว กับแนวคิดสากลนิยมของลัทธิมาร์คซ์ ซึ่งแยกไม่ออกจากลักษณะของการปฏิวัติระดับโลก ฉะนั้นการต่อสู้ของ"ฝ่ายค้านคอมมิวนิสต์ซ้าย" เพื่อนโยบายและการ บริหารที่ถูกต้องในสากลคอมมิวนิสต์ แยกไม่ออกจากการต่อสู้เพื่อนโยบายแบบลัทธิมาร์คซ์ และปัญหาของนโยบาย คอมมินเทอร์น แยกไม่ออกจากปัญหาที่เกิดจากทฤษฎีสองทฤษฎีที่ขัดแย้งกันนั้นคือ ทฤษฎีการปฏิวัติถาวรกับทฤษฎีสังคมนิยมในประเทศเดียว ปัญหาของการปฏิวัติถาวรได้พัฒนาจากยุคการถกเถียงระหว่างเลนินกับตรอดสกีนานแล้ว ความขัดแย้งหลักทางความคิดที่เราพบในปัจจุบันเป็นความขัดแย้งระหว่างฝ่ายมาร์คซ์ - เลนิน กับ ฝ่ายสายกลางที่สับสน

<< ย้อนกลับ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ