ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

สงครามทางจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
โดย อันโตนิโอ กรัมชี่ แปลโดย ใจ อึ๊งภากรณ์

เราสามารถเปรียบเทียบ “สงครามทางจุดยืน” และ “สงครามขับเคลื่อน” แบบรัฐศาสตร์และแบบทางทหารได้อย่างไร? ใน“สงครามขับเคลื่อน”ของรัฐศาสตร์ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจเช่นวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอาจเปรียบเสมือนปืนใหญ่ในสนามรบที่เปิดช่องทางให้กองทัพรุกเข้าไปสู่ดินแดนของฝ่ายตรงข้าม แต่เงื่อนไขทางเศรษฐกิจอาจมีผลมากกว่าปืนใหญ่ในสนามรบเพราะ ๑) ก่อให้เกิดความสับสนในฝ่ายศัตรู(นายทุน)จนไม่มีกำลังใจในความสามารถที่จะปกป้องตัวเอง และไม่มีกำลังใจในอนาคตของตนเองด้วย ๒) มีส่วนในการปลุกระดมและจัดตั้งผู้ปฏิบัติการของฝ่ายกรรมาชีพที่เคยกระจัดกระจาย และ(๓) มีผลในการรวมศูนย์ความคิดของฝ่ายกรรมาชีพในแง่ของภาระกิจเฉพาะหน้า

ในสนามรบ นายพลต่างๆ มีความเห็นว่าในกรณีการทำสงครามในประเทศพัฒนาแล้ว การสร้างโอกาสเพื่อเอาเปรียบศัตรูสำคัญพอๆ กับยุทธศาสตร์ในการรุกสู้ .... ในทำนองเดียวกันในวิชารัฐศาสตร์เราควรเข้าใจว่าในกรณีรัฐพัฒนา ที่มีโครงสร้าง “ประชาสังคม” ที่สลับสับซ้อน ประชาสังคมนี้สามารถปกป้องอำนาจรัฐจากการถล่มทางเศรษฐกิจที่อาจมาจากวิกฤตได้ โครงสร้างต่างๆ ของประชาสังคมเปรียบเสมือนสนามเพลาะที่ใช้ปกป้องพื้นที่บนสมรภูมิในการทำสงคราม ในการทำสงครามบางครั้งการถล่มจากปืนใหญ่ทำให้เราหลงคิดว่ากองกำลังของฝ่ายตรงข้ามถูกทำลาย แต่พอฝ่ายเรารุกสู้เข้าไปในดินแดนของศัตรูจะพบว่ายังมีความสามารถในการปกป้องตนเองอยู่ ในด้านการเมืองของประเทศที่เจริญก็เหมือนกัน เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจผลของปัญหาเศรษฐกิจดังกล่าวในประเทศพัฒนาไม่เพียงพอที่จะทำลายขวัญและกำลังของผู้ที่ปกป้องรักษาระบบและไม่สามารถที่จะให้เปรียบหรือโอกาสกับฝ่ายรุกสู้ได้ .... ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องศึกษาส่วนต่างๆ ของ “ประชาสังคม” ที่มีหน้าที่ปกป้องระบบจาก “สงครามขับเคลื่อน”ดังกล่าว .....

“สงครามขับเคลื่อน” หรือสงครามรุกสู้กระทำได้ต่อเมื่อมวลชนพร้อมที่จะเสียสละอย่างใหญ่หลวง ดังนั้นเงื่อนไขสำคัญที่กำหนดว่าจะได้รับชัยชนะหรือไม่คือการครองใจทางความคิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง..

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ