ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
ทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

ทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
โดย ใจ อึ๊งภากรณ์

1. ทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐ

เศรษฐกิจและสังคมในรัสเซียสมัยสตาลิน

(1) การควบคุมการผลิต

หลังจากการปฏิวัติรัสเซีย1917 การบริหารโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งอยู่ภายใต้การควบคุมของสหภาพแรงงาน โดยรวมแล้วภาคอุตสาหกรรมทั้งภาคจะควบคุมโดยคณะกรรมการไตรภาคี (Troika) ระหว่างสหภาพแรงงาน พรรค และผู้เชี่ยวชาญ แต่เมื่อกลุ่มข้าราชการในพรรคและในสหภาพมีบทบาทมากขึ้นไตรภาคีนี้เริ่มเป็นเพียงภาพพจน์ของการควบคุมการผลิตโดยคนงาน เพราะข้าราชการเริ่มมีอำนาจมากกว่าแรงงานพื้นฐาน อย่างไรก็ตามคนงานพื้นฐานยังกดดันองค์กรนี้ได้ระดับหนึ่ง แต่หลังจากแผนเศรษฐกิจห้าปีแผนแรกของสตาลิน องค์กรไตรภาคีเริ่มเป็นอุปสรรค์ต่อนโยบายเร่งรัดพัฒนาอุตสาหกรรมที่มุ่งการสะสมทุนเป็นหลักโดยไม่คำนึงถึงความต้องการของกรรมกร ฉนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ 1928 กรรมการเศรษฐกิจสูงสุดได้พิมพ์เอกสารออกมาชื่อ “ระเบียบพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพนักงานบริหาร พนักงานผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานซ่อมบำรุงใน ธุรกิจอุตสาหกรรม” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะทำลายระบบควบคุมโดยไตรภาคี และเปลี่ยนไปเป็นระบบควบคุมโดยผู้จัดการฝ่ายบริหารฝ่ายเดียว

ในเดือนกันยายน 1929 คณะกรรมการกลางของพรรคมีมติออกมาว่ากรรมการคนงาน “ต้องไม่แทรกแซงการทำงานโดยตรงของโรงงานอุตสาหกรรม หรือพยายามเปลี่ยนคณะบริหารโรงงาน และจะต้องช่วยส่งเสริมระบบบริหารที่มีผู้บริหารเพียงคนเดียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ช่วยพัฒนาการผลิต เพื่อสร้างฐานะที่ดีขึ้นทางวัตถุให้ชนชั้นกรรมาชีพ” ฉนั้นผู้บริหารผู้เดียวกลายเป็น ผู้ควบคุมโรงงานและคำสั่งของเขาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจทุกคำสั่งเป็นสิ่งที่ “พนักงานและคนงานทุกคนต้องทำตาม”

ระบบไตรภาคีเพื่อควบคุมการผลิตถูกฝังดินเป็นทางการในปี 1937 ในการประชุมกรรมการกลาง เมื่อ ซาดานอฟ ผู้นำที่มีอำนาจรองลงมาจาก สตาลิน พูดว่า “ระบบควบคุมไตรภาคีเป็นระบบที่เราต้องปฏิเสธ ระบบไตรภาคีเป็นระบบบริหารแบบคณะ แต่ระบบบริหารเศรษฐกิจของเราสร้างขึ้นในรูปแบบอื่น"

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย