ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
ทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

ทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
โดย ใจ อึ๊งภากรณ์

3. เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

โทนี่ คลิฟ (Tony Cliff) เป็นผู้พัฒนาทฤษฏี “ทุนนิยมโดยรัฐ” หลังสงครามโลกครั้งที่สอง บทความนี้ของ คลิฟ แปลจากวารสาร Socialist Review ฉบับ ก.ค./ส.ค. 1998 โดย ใจ อึ๊งภากรณ์

ผ่าศพ

กำแพงเมืองเบอร์ลิน ระหว่างเยอรมันตะวันออกกับตะวันตก ล้มไปเมื่อประมาณสิบปีแล้ว หลังจากนั้นไม่นานรัฐบาลลัทธิสตาลินต่างๆ ในยุโรปตะวันออกและรัสเซียก็พังลงมาด้วย

ในปี 1947 ห้าสิบปีก่อนหน้านั้น ผมมีข้อสรุปว่าระบบการเมือง การปกครองภายใต้ลัทธิสตาลินเป็น “ระบบทุนนิยมโดยรัฐ” (State Capitalism) ผมเขียนหนังสือสองเล่มเพื่อพัฒนาทฤษฏีนี้ แต่แน่นอนเราไม่สามารถมีความมั่นใจในความคิดของเราเองได้นอกเหนือจากจะถูกทดสอบจากเหตุการณ์จริงใน ประวัติศาสตร์ ความล้มเหลวของระบบการปกครองแบบสตาลินในประเทศทั้งหลายทำให้เราทดสอบทฤษฏีนี้ได้แล้ว

ความล้มเหลวของรูปแบบการปกครองสตาลินเปิดโอกาสให้เราศึกษา ผ่าศพ ของมันได้ ถ้ารัสเซียเป็นประเทศสังคมนิยมจริง และรัฐลัทธิสตาลิน เป็นรัฐของชนชั้นกรรมาชีพจริง (ถึงแม้ว่าอาจเป็น “รัฐกรรมาชีพแบบเสื่อมโทรม หรือพิการ” ตามที่พวกสายลูกศิษย์ตรอทสกีเสนอ) การล้มสลายของระบบลัทธิ สตาลินต้องถือว่าเป็นการปฏิวัติซ้อนของฝ่ายปฏิกิริยาที่ทำลายรัฐกรรมาชีพ ในสถานการณ์แบบนี้กรรมาชีพรัสเซียและที่อื่น น่าจะออกมาต่อสู้ปกป้องรัฐดังกล่าว เหมือนกับที่กรรมกรย่อมต่อสู้เพื่อปกป้องสหภาพแรงงานเมื่อมีคนคิดจะทำลาย ไม่ว่าสหภาพนั้นจะอนุรักษ์นิยมหรือน้ำเน่าแค่ไหน ทั้งนี้เพราะ คนงานรู้จากประสบการณ์ประจำวันว่าสหภาพแรงงาน ไม่ว่าจะอ่อนแอแค่ไหน ก็ยังถือว่าเป็นองค์กรที่ปกป้องกรรมกรจากนายจ้าง ซึ่งดูได้จากการที่คนงานในสถานที่ทำงานที่มีสหภาพแรงงาน โดยรวมแล้ว มักจะมีค่าจ้างสวัสดิการดีกว่าในสถานที่ทำงานที่ขาดสหภาพ

ต้องถามว่าเมื่อรัฐลัทธิสตาลินในรัสเซียและยุโรปตะวันออกล่มสลาย ไปในปี 1989-1991 คนงานออกมาต่อสู้เพื่อปกป้องรัฐไหม? ไม่มีเลย! ไม่เกิดขึ้นเลย! คนงานในประเทศเหล่านี้หยุดนิ่ง มีความรุนแรงเกิดขึ้นน้อยกว่าในการนัดหยุดงานธรรมดาเสียอีก มีแห่งเดียวเท่านั้นที่มีคนออกมาต่อสู้กันอย่างรุนแรงเพื่อปกป้องรัฐเก่า นั้นคือประเทศโรมเมเนีย แต่คนที่ออกมาต่อสู้ปกป้องรัฐในครั้งนั้นคือ พวกตำรวจลับ “เซคิวริตาเต้"

ถ้าในรัสเซียหรือยุโรปตะวันออกมีการปฏิวัติซ้อนจริงๆผู้ปกครอง เก่าก็น่าจะถูกโค่นล้มไปหมด แต่แท้จริงแล้วเมื่อรัฐลัทธิสตาลินล้มไป ปรากฏว่า ชนชั้นผู้ปกครองเดิม (หรือที่เรียกว่า “โนเมนคลาตูรา” Nomenklatura ) ยังเป็นผู้นำ และผู้ปกครองต่อไป พวกนี้ไม่ต้องก้าวลงจากเวทีชั้นนำแต่อย่างใดเลย เพียงแต่ก้าว เข้าไปถือตำแหน่งในรูปแบบใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (เช่นเป็นนักธุรกิจเอกชน)

ฉนั้นต้องสรุปว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับคุณภาพลึกๆ เท่าไร ระหว่างรัฐลัทธิสตาลินในอดีต กับรัฐที่พบอยู่ในปัจจุบันในรัสเซียหรือยุโรปตะวันออก และถ้าทุกคนยอมรับว่าปัจจุบันนี้ประเทศเหล่านี้เป็นทุนนิยม ก็ต้องสรุปว่ารัฐลัทธิสตาลินในอดีตเป็นรัฐทุนนิยมด้วย

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ