ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
ทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

ทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
โดย ใจ อึ๊งภากรณ์

(4) การกดขี่แรงงานภายใต้เงื่อนไขการผลิตและการลดความสำคัญของการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการ เพื่อเป้าหมายในการผลิตเพื่อสะสมทุน

ในระบบทุนนิยม การบริโภคของมวลชนเป็นเรื่องรอง และการผลิตเพื่อสะสมทุนเป็นเรื่องหลัก บางครั้งระดับการบริโภคและการผลิตเพื่อสะสม จะขยายตัวพร้อมๆกัน แต่ในเวลาอื่นระดับการบริโภคจะลดลงในขณะที่การ สะสมเพิ่มขึ้น สิ่งที่สำคัญคือในระบบทุนนิยมการสะสมมีฐานะสำคัญกว่าการบริโภค

ถ้าเราติดตามประวัติศาสตร์รัสเซีย หลังตุลาคม 1917 จะพบว่าก่อนที่จะมีแผนห้าปีแผนแรก การสะสมไม่ได้อยู่เหนือการบริโภค แต่หลังจากนั้นการสะสมมีฐานะเหนือกว่าอย่างโหดร้ายทารุณ

ตารางที่ (1)

ผลผลิตรวมจากภาคอุตสาหกรรม แบ่งเป็นสัดส่วนที่นำมาบริโภคและ ผลิตเพื่อสะสมต่อ


(5) การสะสมทุนในขณะที่ความยากจนเพิ่มขึ้น

ก่อน 1928 ถึงแม้ว่ารัฐเริ่มมีรูปแบบของรัฐราชการ แต่การสะสมทุน ไม่ได้เกิดขึ้น พร้อมๆ กับการเพิ่มขึ้นของความยากจน

ตารางที่ (2)

เปรียบเทียบดัชนีการสะสมทุนระหว่าง 1921-1928 (A) กับดัชนีค่าจ้างค่าจ้างระหว่าง 1913 (ก่อนปฏิวัติ)-1929 (B)

ปี 1913 1927-8 1932 1937 1940 1942 (คาด) สะสม 44.3 32.8 53.3 57.8 61 62.2 บริโภค 55.7 67.2 46.7 42.2 39 37.8 ที่มา: แผนพัฒนาเศรษฐกิจแผนแรก Moscow 1930 เล่ม I หน้า 132, แผนพัฒนาเศรษฐกิจแผนสอง Moscow 1932 เล่ม I หน้า 429 และPravda 19 ก.พ. 1941

ฉนั้นแม้แต่ศาสตราจารย์ โพรคอพโพวิค อดีตรัฐมนตรีในรัฐบาล คาเรนสกี ซึ่งไม่มีใครเชื่อว่าเข้าข้างบอลเชอร์วิด ยอมรับว่าค่าจ้างจริงของคนงานรัสเซียระหว่างปี 1928-1929 สูงกว่าค่าจ้างก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งถึง 15.6% ในขณะเดียวกันชั่วโมงการทำงานถูกตัด 22.3% และถ้าเรารวมสวัสดิการต่างๆ ค่าจ้างจะมีอัตราสูงกว่านั้นอีกด้วยซ้ำ แต่หลังการขึ้นมามีอำนาจของข้าราชการแดงภายใต้สตาลินอย่างสมบูรณ์ ก่อนที่จะมีแผนห้าปีแรกอัตราการเพิ่มของค่าจ้างเกือบจะไม่เกิดขึ้น ในขณะที่การสะสมทุนยังดำเนินไปโดยดี

สถานการณ์หลังจากที่นำแผนห้าปีแรกมาใช้เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง หลังจากนั้นการสะสมทุนขยายตัวอย่างรวดเร็วในขณะที่ฐานะทางเศรษฐกิจของ มวลชนตามไม่ทันและลดต่ำลงถ้าเทียบกับปี 1928

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ

ปี (A) ปี (B) 1921 100 1913 100 1922 100.1 1922/3 47.3 1923 100.5 1923/4 69.1 1924 101.1 1924/5 85.1 1925 102.2 1925/6 96.7 1927 115.4 1926/7 108.4 1928 124.1 1927/8 111.1     1928/9 115.6 ที่มา Socialist Construction 1936 p.3, SN Prokoporicz, Russlands Volkswirtschaft unter den Sowjets, Zurich 1944 p.302