ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
ทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

ทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
โดย ใจ อึ๊งภากรณ์

ตารางที่ (3)

การลงทุนทั้งหมด(A) และในแค่ภาคอุตสาหกรรม (B) ในปีต่างๆ (พันล้าน รูเบิลส์)

ตารางที่ (4)

การเปลี่ยนแปลงของกำลังซื้อของค่าจ้างเมื่อเทียบกับราคาอาหารเริ่มที่ดัชชนี 100 ในปี 1913

ปี (A) (B) 1923/4-1927/8 26.5 4.4 1928/9-1932 52.5 24.8 แผนห้าปีแรก 1928 1933-1937 114.7 58.6 1938-1942 192.0 111.9 ที่มา: แผนห้าปีแรก


(6) ประสิทธิภาพของแรงงาน กับ กรรมกร

ในรัฐกรรมาชีพถ้ามีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานก็ต้องมีการเพิ่ม ฐานะความเป็นอยู่ของกรรมชีพควบคู่กันไป ในปี 1928 ตรอทสกี เคยพูดไว้ว่า “ระดับค่าจ้างของกรรมาชีพจะต้องเป็นเครื่องวัดความสำเร็จของการวิวัฒนาการในทิศทางสังคมนิยม” และ “เครื่องวัดการพัฒนาของระบบสังคมนิยมคือการพัฒนาอันไม่หยุดยั้งของฐานะคนงานกรรมาชีพ” เราควรตรวจสอบดูว่าการพัฒนาประสิทธิภาพแรงงาน และฐานะความเป็นอยู่ของกรรมาชีพรัสเซียมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

จากข้อมูลในตารางที่ (5) จะเห็นได้ว่าระหว่างการปฏิวัติ 1917 และปี 1928 ระดับของค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นจากระดับก่อนสงครามโลก (1914-18) ในขณะที่ ประสิทธิภาพแรงงานเพิ่มเล็กน้อย

ตารางที่ (5)

การเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพแรงงาน(A)
เทียบกับระดับค่าจ้าง (B)

ปี ดัชนี 1913 100 (ก่อนสงครามโลก) 1928 151.4 1932 129.7 1935 51.4 1937 64.9 1940 54.1 ที่มา : Prokopovicz 1944 อ้างแล้วหน้า 306 ดูตารางที่2

แต่ระหว่าง 1928 กับ 1936 ถึงแม้ว่าประสิทธิภาพการทำงานจะขยายตัวสามเท่า ค่าจ้างกลับลดลงมากกว่า 50%

ถ้าเราเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพแรงงานและระดับรายได้ของกรรมกรในประเทศอื่นๆ เทียบกับสภาพในรัสเซียก็จะต้องมีข้อสรุปว่าคล้ายๆ กัน

ในปี 1913 ประสิทธิภาพการทำงานของอุตสาหกรรมรัสเซียจะอยู่ในระดับ ประมาณ 25% ของประสิทธิภาพอุตสาหกรรมสหรัฐอเมริกา 35% ของเยอรมัน และ 40% ของระดับในอังกฤษ ข้อมูลจากคณะกรรมการกอสแพลนซึ่งอาจลำเอียงไปในด้านที่ชมรัสเซียบ้าง เสนอว่าในปี 1937 อุตสาหกรรมรัสเซียมีระดับประสิทธิภาพแรงงานประมาณ 40.5% ของระดับสหรัฐ และ 97% ของระดับ เยอรมัน ถ้าเราคำนึงถึงความลำเอียงของสถิตินี้และปรับระดับประสิทธิภาพของรัสเซียลงให้ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้น อุตสาหกรรมรัสเซียคงจะมีประสิทธิภาพแรงงานประมาณ 30% ของสหรัฐ และ 70%ของเยอรมันหรืออังกฤษ แต่ถ้าเทียบฐานะความเป็นอยู่ของกรรมาชีพรัสเซียจะพบว่าต่ำกว่ากรรมาชีพอังกฤษอย่างมาก

เช่นในอังกฤษคนงานสามรถใช้ค่าจ้างหนึ่งสัปดาห์ซื้อขนมปังในจำนวนสิบเท่าตัวของขนมปังที่คนงานรัสเซียซื้อได้ และถ้าเราใช้ข้อมูลจากสินค้าจำเป็นหลายชนิดมารวมกัน จะพบว่าคนงานรัสเซียมีประสิทธิภาพการทำงานประมาณ 4/5 ของคนงานอังกฤษ แต่รายได้จะต่ำกว่าคนงานอังกฤษถึง 1/4 หรือ 1/3 เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราน่าจะสรุปได้ว่าถ้าคนงานอังกฤษถูกขูดรีด พี่น้องของเขาที่เป็นคนงานรัสเซียน่าจะถูกขูดรีดหนักยิ่งกว่า

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ

ปี (A) (B) 1913 100 100 1928 106 151.4 1936 331.9 64.9 ที่มา A.A Arutinian & B.L. Markus (eds) Development of Soviet Economy, Moscow 1940 p.492 และ Prokopovicz อ้างแล้วหน้า 306