ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
ทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

ทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
โดย ใจ อึ๊งภากรณ์

2. ทุนนิยมโดยรัฐในประเทศจีน

การบริโภคต้องก้มหัวให้การลงทุน

การที่สินค้าบริโภคมีความสำคัญน้อยกว่าการผลิตเพื่อสะสมทุน เห็นได้จากข้อมูลกำไรจากอุตสาหกรรมเบาระหว่าง 1952-1955 อุตสาหกรรมเหล่านี้ได้กำไรมากกว่าจำนวนเงินที่ลงทุนประมาณ 10.8 ล้านยวน ส่วนที่เหลือได้ถูกนำมาลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก (Statistical Bulletin, Peking 14 November 1956)

ในเมื่อรายได้ของชาติต่ำ สัดส่วนของรายได้นี้ที่นำไปลงทุนจึงสูง มีการ คาดว่าในปี 1952 การลงทุนได้ใช้รายได้ของชาติประมาณ 15.7% ปี 1953 ใช้ 18.3% ปี 1954 ใช้ 21.6% ปี 1955 ใช้ 20.5% และปี 1956 ใช้ 22.8 % (Jen Min Jih Pao, People's 20 September 1956) อัตรานี้ไม่ต่ำกว่าอัตราการลงทุนในรัสเซียภายใต้ แผนห้าปีแผนแรกมากเท่าไร แต่ในเมื่อระดับรายได้ของประเทศจีนต่ำกว่าประเทศรัสเซียในเวลาเดียวกันถึง 3 เท่าตัว ภาระการลงทุน 20% ของรายได้ชาติ จะเป็นภาระที่สูงกว่า 30% ของรัสเซีย

ภาระในการผลิตอาวุธ

ภาระในการป้องกันประเทศใช้ 18.1% ของรายได้ชาติในปี 1952 ในปี 1953 ใช้ 15.9% ในปี 1954 ใช้ 15.2% และในปี 1955 ใช้ 16.2% (Wang Tzu-ying, OnPublic Finance, Ta Kung pao, Tientsin , 20 Jaunary 195) ถ้าเทียบกับรัสเซียในปี 1928 จะเห็นว่ารัสเซียใช้รายได้ชาติ 2% ในด้านการทหารเท่านั้น

ในเมื่อจีนมีภาระในการลงทุนทางอุตสาหกรรมและการลงทุนทางทหารสูง แน่นอนรายได้ของกรรมาชีพย่อมเพิ่มช้ากว่าอัตราการผลิต ซึ่งถือว่าการขูดรีดแรงงานในยุคนี้ค่อนข้างจะสูง และกำลังเพิ่มขึ้นทุกวัน

ความจริงตรงนี้ถูกชูขึ้นในบทบรรณาธิการของ น.ส.พ. People's Daily ที่กล่าวว่า “ใน 1952 คนงานในรัฐวิสาหกิจผลิตมูลค่าโดยเฉลี่ยปีละ 100 ล้านเหรียญประชาชนต่อหัว จากส่วนนี้ ถ้ายกเว้นเงิน 5 แสนเหรียญที่เป็นเงินเดือนคนงาน 94%เป็นทุนสะสมโดยรัฐ” (People's Daily, 13 December, 1953) ตัวเลขนี้ อาจสูงกว่าความเป็นจริงบ้างแต่เราต้องยอมรับว่าระดับการขูดรีดมีสูง

การขูดรีดเพิ่มขึ้น

ถ้าเราตรวจดูข้อมูลที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานกับรายได้ของคนงาน (จาก People's Daily, 19 June 1956) จะเห็นว่าอัตราการขูดรีดกำลังเพิ่มขึ้น

ตารางเปรียบเทียบอัตราเพิ่มขึ้น(%)ของประสิทธิภาพแรงงาน (A) และค่าจ้าง (B)ในจีน

ผู้เขียนยังไม่แน่ใจว่าสถิติเกี่ยวกับค่าแรงในตารางนี้ตรงกับความจริงแค่ไหน เพราะคาดว่าอาจสูงเกินไป

การขูดรีดชาวนายิ่งหนักกว่าการขูดรีดแรงงานอุตสาหกรรมอีก เราขอ ยกตัวอย่างมาคร่าวๆ เท่านั้นรองนายก เชนยู แจ้งว่าในหนึ่งปีระหว่างกรกฎาคม 1954 ถึง มิถุนายน 1955 รัฐได้เก็บภาษีในรูปแบบข้าวสารและผลิตผลอื่นๆ 52 ล้านต้น หรือ 30% ของผลิตผลเกษตรทั้งหมดของชาติ (New China News Agency,30 April 1955) ตัวเลขนี้ไม่น้อยกว่าสัดส่วนที่รัฐรัสเซียยึดจากชาวนาใน 1938 (33%) มากเท่าไร (A. Arina, Sotsialisticheskoe Selskokhozyaistvo, Moscow, December, 1939) สัดส่วนผลิตผลเกษตรที่ยึดจากชาวนาในจีนตอนนี้มากกว่าสัดส่วน ที่รัฐบาลกัวมินตั๋งยึดในอดีต คือ 30 ล้านตัน (Chen Han-seng 'Industrialisation Begins' China Reconstructs, Peking, Jan - Feb, 1953)

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ

ปี (A) (B) 1953 13 5 1954 15 2.6 1955 10 0.6