ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
ทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

ทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
โดย ใจ อึ๊งภากรณ์

ลัทธิสตาลินในจีน

ระบบการปกครองแบบสตาลินมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้คือ การเน้นการผลิตเพื่อสะสมทุนเหนือการผลิตเพื่อบริโภค การบริการอุตสาหกรรมโดยระบบข้าราชการ การจำกัดสิทธิชนชั้นกรรมาชีพ การบังคับให้ชาวนาใช้ระบบกรรมสิทธิ์ร่วม การแยกสังคมเป็นชนชั้นระหว่างผู้มีอภิสิทธิกับคนชั้นต่ำ และระบบเผด็จการแบบตำรวจ องค์ประกอบเหล่านี้ทุกองค์ประกอบ จะพบในจีนของเหมา และการที่จีนด้อยพัฒนากว่ารัสเซียก็มีผลทำให้มีการกดขี่ขูดรีดที่ยิ่งหนักกว่ารัสเซียภายใต้สตาลินเสียอีก

ภาระหน้าที่ทางประวัติศาสตร์ของชนชั้นข้าราชการแดงของพรรคคอมมิวนิสต์คือการสะสมทุน และการสร้างชนชั้นกรรมาชีพขึ้นมา (นตะวันตกหน้าที่นี้ทำโดยชนชั้นนายทุนเอกชน) ถ้าประเทศไหนมีทุนน้อยและมีชนชั้นกรรมาชีพที่มีขนาดเล็ก ระบบทุนนิยมโดยรัฐของข้าราชการจะฝังรากลึกลงไปและจะอยู่รอดได้นานกว่าที่อื่น

ฉนั้นเมื่อจีนด้อยพัฒนากว่ายุโรปตะวันออกและรัสเซีย และมีชนชั้นกรรมาชีพขาดเล็กที่แตกแยก แรงผลักดันที่จะผลักดันให้ชนชั้นข้าราชการแดงยอมยกผลประโยชน์ให้กรรมาชีพบ้าง หรือทำให้ข้าราชการกลัวการปฏิวัติ ย่อมจะอ่อนแอกว่าในรัสเซีย หรือยุโรปตะวันออก ดังนั้นถ้าไม่มีกระแสปฏิวัติจากข้างนอก จีนจะต้องผ่านระยะเวลาประมาณหนึ่งหรือสองรุ่นชีวิตคนจนกว่าชนชั้นกรรมาชีพ จะรวมตัวกันพอที่จะท้าทายชนชั้นข้าราชการ และชนชั้นปกครองจีนคงจะโหดร้ายและมีอายุยืนนานกว่าชนชั้นปกครองสายสตาลินของรัสเซีย

สาเหตุนี้เองเป็นสาเหตุที่รัฐบาลจีนที่ปักกิ่งไม่ชอบพวก “ปฏิรูป"ระบบ ในยุโรปตะวันออก และตบมือเมื่อ “ปฏิกิริยา เนกี"* ถูกทำลาย มีอีกสาเหตุหนึ่งที่เหมาต้องสนับสนุนแนวสตาลินอย่างสุดขั้ว ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับแนวทางในรัสเซียเอง สาเหตุนี้ผูกพันกับสาเหตุแรก คือในเมื่อเหมาต้องการพัฒนาให้จีนเป็นยักษ์ใหญ่ทางอุตสาหกรรมและทหาร เหมาไม่สามารถละเลยที่จะต่อต้านนโยบายในรัสเซียหรือยุโรปตะวันออกที่จะนำไปสู่การลดหย่อนการเน้นอุตสาหกรรมหนักเพื่อเพิ่มการบริโภคของประชาชน เพราะเหมาต้องการเหล็กกล้า เครื่องจักร และกังหัน ฯลฯ มากกว่าที่จะให้คนรัสเซีย หรือคนฮังการี่ มีบ้าน อาหารหรือเครื่องนุ่งห่มที่ดีขึ้น

จีนของเหมาเสมือนก้อนหินที่ใหญ่โต ซึ่งจะสามารถดำรงอยู่ได้ถึงแม้จะมี คลื่นต่อต้านลัทธิสตาลินซัดมาหลายครั้ง แต่ในที่สุดหลังจากเวลาหลายสิบปี ก้อนหินอันนี้คงจะเริ่มแตกสลายเนื่องจากการปฏิวัติล้มระบบสตาลินในยุโรป และเหตุการณ์ในจีนเอง

* (ผู้นำปฏิรูปฮังการี่ที่ถูกกองทัพรัสเซียปลดออกเมื่อปี 1956)

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ