ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

การปฏิวัติถาวร “หันเห”
โดย โทนี่ คลิฟ

ในกรณีที่ชนชั้นกรรมาชีพไม่สามารถรวมตัวเป็นพรรคปฏิวัติที่เข้มแข็งได้ กลุ่มชนชั้นกลุ่มอื่น (เช่นปัญญาชนที่นำชาวนาหรือคนยากจน) จะสามารถยึดอำนาจในประเทศด้อยพัฒนาและสถาปนา “ระบบทุนนิยมโดยรัฐ” แทนระบบสังคมนิยม หรือระบบทุนนิยมตลาดเสรี และในการสถาปนาระบบทุนนิยมโดยรัฐเขาจะสามารถแก้ปัญหาของการเป็นเมืองขึ้นและปัญหาของความล้าหลังของระบบการผลิตในประเทศของเขาด้วย นี่คือการปฏิวัติถาวรประเภท "หันเห" เพราะเป็นการปฏิวัติแก้ความล้าหลังที่ไม่ได้มาจากชนชั้นนายทุนและไม่ได้มาจากชนชั้นกรรมาชีพ และสิ่งที่ได้มาจากการปฏิวัติแบบนี้ไม่ใช่สังคมนิยมที่ปลดแอกกรรมาชีพจากการถูกขูดรีดแรงงาน ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือการปฏิวัติในประเทศจีนและประเทศคิวบา

ในประเทศจีนชนชั้นกรรมาชีพไม่มีส่วนในการปฏิวัติแต่อย่างใดเลย:

“เราหวังว่ากรรมกรและพนักงานต่างๆ คงจะทำงานต่อไปอย่างปกติ เจ้าหน้าที่ของพรรคกัวมินตั๋งในทุกระดับ และตำรวจ จะต้องทำหน้าที่ต่อไป และเชื่อฟังคำสั่งจากกองทัพปลดแอกประชาชนและรัฐบาลประชาชน”

ในกรณีคิวบาผู้นำการปฏิวัติปฏิเสธการมีส่วนร่วมของชนชั้นกรรมาชีพ โดยสิ้นเชิง:

“การปฏิวัติครั้งนี้ไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างกรรมาชีพและนายทุน ชนชั้นกรรมาชีพในเมืองไม่มีจิตสำนึกในการปฏิวัติแต่อย่างใด”

ฉะนั้นภาระหน้าที่หลักของชนชั้นกรรมาชีพในประเทศที่มีการปฏิวัติถาวรชนิดหันเห ที่นำไปสู่ระบบทุนนิยมโดยรัฐ คือการต่อสู้อย่างไม่ประนีประนอมกับชนชั้นปกครองใหม่เพื่อปฏิวัติสังคมนิยม โดยที่ไม่หลงเชื่อว่าชนชั้นปกครองใหม่เป็นตัวแทนของตน

หัวใจสำคัญของทฤษฏีปฏิวัติถาวรที่ ลีออน ตรอทสกี เสนอ ยังใช้ได้อยู่ คือกรรมาชีพต้องต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของชนชั้นตนเองอย่างไม่หยุดยั้งหรือประนีประนอม และต้องต่อสู้เพื่อการปฏิวัติสังคมนิยมทั่วโลก เพราะถ้าไม่มีการต่อสู้ในรูปแบบนี้ชนชั้นกรรมาชีพจะไม่มีวันปลดแอกตัวเอง

<< ย้อนกลับ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย