ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

"บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม

เรือนแพและศาลาไทยริมน้ำบ้านปาร์คนายเลิศ
บ้านท่าเสา ราชบุรี
เรือนคำเที่ยง
บ้านวงศ์บุรี แพร่
บ้านจักรพงษ์
หอคำ ไร่แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
บ้านอับดุลราฮิม
ทับเจริญ นครปฐม
บ้านพระอร่ามสาครเขตร ภูเก็ต
วังเทวะเวสม์
ตำหนักใหญ่ วังบางขุนพรหม
บ้านเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐอเมริกา

หอคำ ไร่แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

เป็นสถาปัตยกรมมไทยใหญ่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย สร้างโดยการนำไม้จากบ้านที่มีอายุเก่าแก่จำนวน 32 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงสิ่งประดิษฐ์ของทางภาคเหนือ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย